Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  Találatok: 67 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-67

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Borsi-Kálmán Béla: Hungarian exiles and the romanian national movement, 1849-1867. Columbia University Ptess, New York, 1991, 333.

Borsi-Kálmán Béla: Illúziókergetés vagy ismétléskényszer? Román-magyar nemzetpolitikai elgondolások és megegyezési kísérletek a XIX. században. Kriterion – Balassi, Bukarest – Budapest, 1995, 232.

Borsi-Kálmán Béla: Nemzetfogalom és nemzetstratégiák. A Kossuth-emigráció és a román nemzeti törekvések kapcsolatának történetéhez. Akadémiai, Bp., 1993, 353.

Raffay Ernő: A vajdaságoktól a birodalomig. Az újkori Románia története. JATE, Szeged, 1989, 1990, 253.

Stahl, Henri: A régi román falu és öröksége. Vál., jegyz. Miskolczy Ambrus, utószó Rostás Zoltán, ELTE BTK, Román Filológiai Tanszék, Bp., 1992, 236.

Trócsányi Zsolt – Miskolczy Ambrus: A fanariótáktól a Hohenzollernekig. Társadalmi hanyatlás és nemzeti feleemelkedés a román történelemben. ELTE BTK, Bp., 1992, 149.

***: A moldvai és havasalföldi vajdák magyar nyelvű levelezéséről. Holmi, 1996, 1., 53–66.

Barszczewska Agnieszka: A moldvai csángók identitáskérdése (1860–1916): politikai tényezők  Erdélyi Társadalom. Szociológiai szakfolyóirat, 2007, 2., 9–28.

Beke György: Egy román nagybojár, aki felfedezte magának Európát Európai Utas, 1992, 4., 70–74.

Beke György: Káprázat és igazság. Az első magyar monográfia Romániáról. Kortárs, 1997, 5., 64–73.

Beke György: Keleti utazás a múlt századi Bukarestbe. Európai Utas, 1995, 3., 42–53.

Bencsik Péter: Határforgalom Magyarország és a Balkán között. I. (1903-1914) Limes, 2000, 1., 63–82.

Borsi-Kálmán Béla: A román nemzettudat fejlődése a Kárpátokon innen és túl egy nemzedék készülődésének tükrében Aetas, 1992, 1-2., 79–126.

Borsi-Kálmán Béla: A román politikai gondolkodás alternatívái a múlt század ötvenes-hatvanas-hetvenes éveiben. Korunk, 1992, 9., 21–29.

Bur Márta: A katolikus bolgárok szerepéről Havasalföld, Erdély és a Bánság gazdasági életében (17-18. sz.). Századok, 2000, 4., 933–950.

Demény Lajos: A moldvai csángók az egyesülés korában. Székelyföld, 1998, 4., 50–59.

Demény Lajos: Sükei Imre lelkipásztor gyüjtései a bukaresti református templom és iskola építésére. Debreceni Szemle, 1998, 3., 508–521.

Farkas Jenő: A román modernizáció és Vasile Alecsandri zenés bohózatai. Limes, 1998, 187–194.

Foki Ibolya: Magyar katolikusok Moldva-Oláhországban a 19. század közepén. Századok, 1996, 5., 1287–1295.

Halász Péter: Mátyás király Moldovában Székelyföld, 2008, 11., 47–62.

Hera, Dan: Történelemtankönyvek XI. osztály: A románok története 1821-ig. A Hét, 1998, 32., 8.

Hera, Dan: Történelemtankönyvek XII. osztály. A románok története 1821-től napjainkig. A Hét, 1998, 33., 9.

Horváth Lajos: A csodaszarvas monda kései hajtása, avagy Moldva bölényfejes címere Székelyföld, 2000, 5., 58–75.

Iordachi, Constantin: “A románok Kaliforniája”: a román határ kiterjesztése Észak-Dobrudzsában 1878-1913. Replika, 2000, november, 239–264.

Jakó Klára: Hogyan láttak minket? Magyarságkép a 17. századi és 18. század eleji moldvai és havasalföldi elbeszélő forrásokban Történelmi Szemle, 2011, 2., 163–182.

Jakó Klára: Mihály vajda magyar secretariusairól Erdélyi Múzeum, 2015, 1., 113–127.

Majura, Adrian : Barabás Miklós és a XIX. század eleji Bukarest. A Hét, 1999, 3., 8.

Makkai Béla: A kivándorolt magyarság anyaországi támogatása a 20. század elején – Ploiești példáján Századok, 2002, 1., 3–30.

Makkai Béla: A sajtó szerepe a magyar kormány ó-romániai nemzetgondozási programjában Századok, 2006, 1., 3–24.

Makkai Béla: A magyar–román szomszédságkép alakulása Ó-Romániában a 19–20. század fordulóján Magyar Kisebbség, 2009, 3–4., 213–235.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék