Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  Találatok: 173 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 151-173

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Carp, Matatias: Holocaust Romániában. Ford., előszó Takács Ferenc, Primor, Bp., 1993, 289.

Eördögh István: Alle origini dell' espansionismo romeno nella Transilvania ungherese (1916-1920) Periferia, Cosenza, 1992, 162.

Eördögh István: Erdély román megszállása, 1916-1920. Olasz és vatikáni levéltári források alapján. Lazi, Szeged, 2000, 152.

Eördögh István: Geschichte, Gründe und Voraussetzungen der rumanischen Expansion in Siebenbürgen, 1916-1920. Inst. für Kirchengeschichte der Univ. Bonn, Bonn, 1993, 134.

Fráter Olivér: Erdély román megszállása 1918-1919 Logos, Tóthfalu,

Illésfalvi Péter - Szabó Péter - Számvéber Norbert: Erdély a hadak útján. 1940-1944.  Puedlo Kiadó, Bp., 2005, 216.

Jakabffy Imre: Magyarázat Közép-Európa nemzetiségi térképéhez 1942. TLA, Bp., 1994,

Koréh Endre: “Erdélyért” A székely hadosztály és dandár története, 1918-1919. 1-2. köt., 2. kiadás, Szerk., utószó Bálint István János, Magyar Ház, Bp., 2000, 487.

Mikes Imre: Erdély útja Nagymagyarországtól Nagyromániáig. 2. kiad. H-Press, Sepsiszentgyörgy, 1996, 270.

Miskolczy Ambrus: Lélek és titok. A mioritikus tér mitosza avagy Lucian Blaga eszmevilágáról. Bp., 1994,

Ravasz István: Erdély mint hadszíntér 1944. Bp., 1997,

Réti György (szerk., bev., ford.): Olasz diplomáciai dokumentumok a második bécsi döntésről. Hogyan kaptuk vissza Észak-Erdélyt 1940-ben? Aula, Bp., 2000, 207.

Rónai András: Térképezett történelem. 2. bővített kiadás Bp., 1990,

Rothschild, Joseph: Románia története a két világháború között. JATE, Szeged, 1995, 65.

Illésfalvi Péter: A román-magyar kapcsolatok katonai vonatkozásai 1940-1944 között. In: Háború, hadsereg, összeomlás. Magyar politika, katonapolitika a második világháborúban. , Szerk. Markó György, Zrínyi Kiadó, Bp., 2005, 93-103. .

***: A tordai csata. Haditudósítás a katonáról. Helikon, 1994, 20., 22.

***: Egy másik egyesülés: Traian Vuia és 1918 Provincia, 2001, 4 (12)., 14.

***: A romániai magyar és német népkisebbség parlamenti képviseletének számadatai kilenc választásról [Magyar Kisebbség 1939/12] Magyar Kisebbség, 2000, 4., 46–47.

***: Döntés vagy diktátum [A második bécsi döntésről].  Rubicon, 2005, 6., 30.

Achim, Viorel: A második világháború évei alatti román lakosságcseretervekről Múltunk, 2007, 4., 4–17.

Ádám Magda: A győztes utódállamok.  História, 1990, 3., 21-23.

Ádám Magda: Nagyhatalmi elképzelések a trianoni határokról.  História, 2002, 1., 14-18.

Ádám Magda: Román külügyminiszter a két világháború között. Nicolae Titulescu.  História, 1994, 9., 21-23.

Ádám Magda: Trianon bécsi revíziója. Erdélyi Magyarság, 1990, 3., 16.

Ádám Magda: Unió, kisállam, kisantant.  História, 1992, 7., 7-9.

Antohi Sorin: A húszas évek Romániája A Hét, 2001, 21., 5.

Arens Meinolf: Egy etnikus csoport a totalitárius népességpolitika feszültségmezejében. A moldvai magyarok/csángók a román–magyar–német kapcsolatok tükrében (1944) Erdélyi Társadalom. Szociológiai szakfolyóirat, 2007, 2., 71–104.

Balogh Béni: A magyar-román kapcsolatok a kárpátaljai bevonulástól Besszarábia átadásáig (1939-1940). Limes, 2000, 1., 27–40.

Balogh Béni: A magyar-román viszony és a kisebbségi kérdés 1940 őszén. Limes, 1996, 79–92.

Bárdi Nándor: Az erdélyi kérdés mint közigazgatási probléma. (Három rendezési terv az első világháború után). Magyar Kisebbség, 1998, 1., 114–122.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék