Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  Találatok: 234 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 211-234

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Balogh László: Románia története. Aula, 2001, 505.

Bodor Pál: A hisztéria szükségállapota. Kellemetlen kézikönyv Romániáról. Szabad Tér, Szikra, 1990, 350.

Fülöp Mihály (bev., összeáll.), Vincze Gábor (sajtó alá rend., jegyz.): Revízió vagy autonómia? Iratok a magyar-román kapcsolatok történetéről (1945-1947). TLA, Bp., 1999,

Hunya Gábor (összeáll.): Románia, 1944-1990. Gazdaság és politikatörténet. Atlantisz, Bp., 1990, 323.

Kőváry E. Péter – Miklós Gábor (szerk.): Karácsonyi forradalom. Riportkönyv Romániáról. Hírlapkiad. Váll., 1990, 95.

Miskolczy Ambrus: Eszmék és téveszmék: kritikai esszék a román múlt és jelen vitás kérdéseit tárgyaló könyvekről. Bereményi–ELTE BTK Román Filológiai Tanszék, Budapest, 1994, 233.

Moldován Tamás (főszerk.): A Conducator végnapjai. Románia 1989 december. IPV, 1990, 239.

Oltányi Ottó – Oltványi Tamás: A vég Szféra, Bp., 1990, 158.

Wevergbergh, Julien: Aranyfüstös hullaház. A ceausescu-klán negyedszázada. Utószó Bodor  Pál, Képes 7, Bp., 1990, 261.

 Culcer Dan: Könyvek halálán keltem át. Feljegyzések a romániai cenzúra működéséről (Cseke Gábor fordítása) Korunk, 2010, 11., 105–113.

(Andropov, Jurij Vladimirovics): Andropov feljegyzésee a Rákosi Mátyással folytatott beszélgetéséről, 1955. április 15. Közread, bev. Baráth Magdolna: “Erdély kérdéséről” 1955. Kritika, 1999, 12., 32–33.

***: Dokumentumok. Referátum a kolozsvári "V. Babes" és "Bolyai J." egyetemek egyesítésére vonatkozólag (1959). Magyar Kisebbség, 1997, 3–4., 146–148.

***: Mit hozott az erdélyi magyarság számára az 1944. augusztus 23-i fordulat? (részletek). Budapest, 1946. január 4. 41.219./Be.-1945. Magyar Kisebbség, 1998, 2., 155–170.

***: Az erdélyi magyar szociáldemokraták javaslata egy közös magyar választási lista létrehozásáról (részletek). Bukarest, 1946. március 10.  Magyar Kisebbség, 1998, 2., 171–177.

***: Archívum. Gyorsírásos feljegyzés a Nicolae Ceauescu, Leonte Răutu, Vass Gizella, Josif Ardeleanu, valamint Kállay Gyula között 1959. július 16-17-én sorra került megbeszélésről (részletek). Magyar Kisebbség, 1999, 1., 93–142.

***: 50. számú rendelet az Országos Népbiztonsági Igazgatóság újjászervezéséről (1951. március 30.) Magyar Kisebbség, 2007, 1–2., 94–95.

***: 1951. Az Országos Állambiztonsági Igazgatóság Tartományi Igazgatóságainak a felépítése és hatásköre [1951. [Fordította Incze Éva]  Magyar Kisebbség, 2007, 1–2., 96–103.

***: 1951. A Tartományi Állambiztonsági Igazgatóságokon belüli osztályok és bizottságok feladatai, jogai és kötelezettségei [Fordította Incze Éva] Magyar Kisebbség, 2007, 1–2., 104–138.

***: 1956. A III. Igazgatóság [Belföldi Hírszerzési Igazgatóság — Directia Informatii Interne] szervezeti felépítése és hatásköre [Fordította Incze Éva] Magyar Kisebbség, 2007, 1–2., 139–142.

***: 1956. A VIII. Igazgatóság — Műveleti technika [Tehnica operativa] — szervezeti felépítése és hatásköre [Fordította Incze Éva] Magyar Kisebbség, 2007, 1–2., 143–144.

***: 1956. Az “F” Ügyosztály [Serviciul “F”] szervezeti felépítése és hatásköre [Fordította Incze Éva] Magyar Kisebbség, 2007, 1–2., 145–150.

***: 1956. A Külföldi Hírszerzési Igazgatóság [Directia Informatii Externe] hatásköre [Fordította: Incze Éva] Magyar Kisebbség, 2007, 1–2., 151–152.

***: A falvakban végzett adatgyűjtési munka megszervezéséről és irányításáról szóló irányelvek [Fordította: Incze Éva] Magyar Kisebbség, 2007, 1–2., 185–197.

***: Irányelv a Román Népköztársaságban lévő “ellenséges elemek” műveleti nyilvántartásának megszervezéséről [Fordította: Incze Éva] Magyar Kisebbség, 2007, 1–2., 198–212.

***: 1987. évi D-00180 számú utasítás az állambiztonsági apparátus hírszerző hálózatának a kiépítéséről és használatáról [Fordította: Incze Éva] Magyar Kisebbség, 2007, 1–2., 213–238.

***: 1987. évi D-00190 számú utasítások az állambiztonsági szervek adatgyűjtési és műveleti tevékenységének a megszervezéséről és lefolytatásáról [Fordította: Incze Éva] Magyar Kisebbség, 2007, 1–2., 239–253.

***: Hadak után. Demeter Bélának, a kolozsvári EMGE-központ kiküldöttjének jelentése az 1944. december 1. és 1945. január 2. között tett észak-erdélyi körútjáról Székelyföld, 1999, 8., 50–64.

***: Az Antonescu-per Székelyföld, 2003, 1., 61–116.

***: Igazságügyi Minisztérium 12. számú Rendelet. Észak-Erdély lakosai állampolgárságának szabályozásáról. Magyar Kisebbség, 1999, 2–3., 200–204.

***: A román kiugrás mai szemmel. Kerekasztal-beszélgetés. História, 1994, 8., 19–22.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék