Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  Találatok: 134 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 121-134

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Dávid Gyula – Kiss András (szerk.): Emlékezés Kossuth Lajosra Erdélyben 1994-ben. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület emlékülése. EME, Kolozsvár, 1994, 63.

Egyed Ákos: Erdély, 1848-1849.1-2. köt., Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 1998-1999, 355-364.

Miskolczy Ambrus (sajtó alá rend.): Egyház és forradalom A köröskisjenői ortodox román egyházi zsinat. Bevezetés és a zsinati jegyzőkönyv. Előszó Szabad György, ELTE BTK, 1991, 1984.

Nepokojcickij, Artur Adamovic: Az erdélyi hadjárat orosz szemmel, 1849. Ford., bev. tan. Rosonczy Ildikó, Balassi, Bp., 1999, 230.

Varga János: Magyarok és románok 1848-1849-ben. Bp., 1995,

Spira György: A magyar negyvennyolc és a csángók. In A tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda Kálmán születésnapjára., Szerk. Glatz Ferenc, MTA Történettudományi Int., Bp., 1993, 305-318.

***: Három elfelejtett aradi vértanú.  Rubicon, 2009, 3., 52.

Ábrahám Barna: “Köztünk és köztetek a fegyverek sohasem dönthetnek” Magyar-román összeütközés Erdélyben 1848-49-ben. Vigilia, 1998, 3., 178–186.

Adorjáni Rudolf  Károly: 1848-49 Dicsőszentmártonban Művelődés, 2001, 12., 21.

Bakk Pál: Az 1848-1849-es események Szentkatolnán. Művelődés, 1997, 10., 28–29.

Balogh Edgár: Erkölcsi próba Kolozsvárt 1849-ben. Helikon, 1990, 27., 1–2.

Beke György: Bem tábornok segédtisztje. Székelyföld, 1998, 3., 100–115.

Benkő Károly: Dokumentum. Marosvásárhely 1848-1849. Látó, 1998, 3., 115–128.

Benkő Levente: Lett ágyú! 1848-as emlékhelyek Erdővidéken: Bodvaj Művelődés, 2013, 3., 3–6.

Benkő Levente: 1848/49-es emlékhelyek Erdővidéken. Vécer Művelődés, 2011, 1., 25–31.

Benkő Levente: „Kegyeletes érzésekkel és hazafias örömökkel”. 1848–49 emléke a kézdivásárhelyi sajtóban Művelődés, 2011, 3., 3–5.

Bóna Gábor: 1848/49 tisztjei. Helikon, 1994, 20., 8–9.

Bözödi György: Erdély társadalma 1848-49-ben. Helikon, 1999, 5., 3–7.

Bucsay Mihály: Hir haza, szabadságvágy. Az általános helyzet a protestáns egyházakban.  Helikon, 1998, 7., 3.

Csetri Elek: Bem és Erdély. A Hét, 1998, 20., 21., 3–4., 3–4.

Csetri Elek: Teleki Sándor 1848–49-ben Aetas, 1992, 1-2., 194–210.

Csetri Elek: A lengyel kérdés a reformkori és az 1848-as Erdélyben. Művelődés, 1997, 12., 30–32.

Csetri Elek: 1848 karácsonya Kolozsváron. Művelődés, 1999, 2., 1–2.

Csetri Elek: Március 15. és Torda Művelődés, 2003, 3., 3–5.

Csorba Géza: A Nagybánya-kép száz éve. Művelődés, 1997, 1., 24–28.

Csucsuja István: Az igaz szó fegyverével. Székelyföld, 1998, 3., 90–93.

Demény Lajos: A megbékélés kompromisszuma. 1848 és Bălcescu képe a mai román történetírásban. Szeged, 1999, 10., 26–29.

Demény Lajos: Encyclopedia Transsylvanica. A Hét, 1993, 28., 4–5.

Déznai Péter: Emléke egy kivégzésnek. Művelődés, 1994, 3., 37–38.

Egyed Ákos: Enyed 1849-ben és a következmények. A Hét, 1999, 9., 11.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék