Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  Találatok: 298 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 271-298

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Gaál György: Berde Áron útja a természettudománytól a közgazdászatig. EME, Kolozsvár, 1993, 46.

Hoffmann István – Kis Tamás (közzéteszi): Pesti Frigyes kéziratos helynévtárából, 1864. Bihar vármegye.1-2. KLTE, Debrecen, 1996-1998, 650.

Kókai Sándor: Bihar vármegye vonzásközpontjai a XIX. század közepén. BGYTF, 1997, 18.

Pál Judit: Procesul de urbanizare din scaunele secuieşti în secolul al XIX-lea. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1999, 394.

Papp Klára: Biharország jobbágynépe. A magánbirtok és jobbágysága a XVIII: században. Csokonai, Debrecen, 1998, 175.

Egyed Ákos: Mikó Imre gróf a Kolozsvári Nemzeti Színházért. In A tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda Kálmán születésnapjára., Szerk. Glatz Ferenc, MTA Történettudományi Int., Bp., 1993, 331-336.

Fodor László: Adatok Székelyudvarhely kézmű- és kisipara történetéhez. In Kézművesipartörténeti Szimpózium 7., Veszprém, 1991, 85-95.

Pál Judit: A románok háromszéki betelepülésének néhány kérdése (1614-1850). In A többség kisebbsége. Tanulmányok a székelyföldi románság történetéről., Szerk. Bárdi Nándor, Hermann Gusztáv Mihály, Pro-Print, Csíkszereda, 1999, 25-97.

Pál Judit: Az örmények a Székelyföld gazdasági életében a 19. század közepéig. In Tradiciók és modernitás. Közép- és kelet-európai perspektivák., Szerk. Lipták Dorottya, Ring Éva, Budapest, 1996, 35-50.

Pál Judit: Convieţuirea armeano-maghiară în târgurile din scaunele secuieşti. In Viaţă privată, mentalităţi colective şi imaginar social în Transilvania., Szerk. Sorin Mitu, Florin Gogâltan, Asociaţia Istoricilor din Transilvania şi Banat – Muzeul Ţării Crişurilor – Univeristatea din Oradea – Universitatea Babeş-Bolya, Oradea-Cluj, 1995-1996, 224-228.

Pál Judit: Írástudás a Székelyföldön a XVIII. században. In Emlékkönyv Jakó Zsigmond nyolcvanadik születésnapjára., Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1996, 421-433.

Pál Judit: Mezőgazdaság és földközösség a székely városokban a XVIII. században és a XIX. század első felében. In Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára., Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1999, 391-408.

Petrovics István: Temesvár és Nagyszeben. In Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére., Szerk. Koszta László, Szegedi Középkorász Műhely, 1995, 401-412.

Vogel Sándor: Nationalbewegungen in Siebenbürgen in den Jahren 1867-1914. Zusemmenfassung des Problems. In Entwicklung der Nationalbewegungen in Europa 1850-1914., Hrsg. von Heiner Timmermann, Duncker Humblott, Berlin, 1998, 251-264.

***: Törvényjavaslat az országos nemzetiségeknek és nyelveknek Magyarországban leendő szabályozására és biztosítására Magyar Kisebbség, 2009, 1–2., 293–298.

***: Somssich Pál bejelentése a képviselőház ülésén a nemzetiségi ügyben kiküldött albizottság jelentése tárgyában. Képv. Napló, 1865–68. IV. 310–311. l. Magyar Kisebbség, 2009, 1–2., 299–333.

***: A központi bizottság jelentése a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában szóló törvényjavaslatról. 1865–68. évi Képv. Ir. VI. 249. 1. Magyar Kisebbség, 2009, 1–2., 334–340.

***: Deák Ferenc törvényjavaslata a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában 1865–68. évi Képv. Ir. VII. 11–15. l. Magyar Kisebbség, 2009, 1–2., 341–346.

***: 1868. évi XLIV. Törvénycikk a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában [Forrás: Kemény G. Gábor (összegyűjt., jegyz.): Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyar Kisebbség, 2009, 1–2., 347–353.

***: Töredékek Imreh István emlékeiből Korunk, 2014, 12., 86–92.

Ablonczy Balázs: Bethlen István erdélyisége.  Rubicon, 2013, 12., 56-58.

Ablonczy Balázs: Egy szépreményű fiatalember. Származás, család, ifjúkor. [Teleki Pál] Rubicon, 2004, 2., 8-11.

Ágoston Palkó Emese: Anyakönyvek vizsgálata Magyarbikalon Művelődés, 2012, 11., 18–20.

Antal Imre: Hans Carossa német katonaorvos naplójegyzetei Gyimesről 1916-ban Székelyföld, 2004, 12., 78–98.

Balaton Petra: A székely társadalom önszerveződése: a székely társaságok (I.) Korunk, 2010, 1., 78–84.

Balaton Petra: A székely társadalom önszerveződése: a székely társaságok (II.) Korunk, 2010, 2., 71–77.

Balaton Petra: A székelyföldi (erdélyrészi) kirendeltség tevékenységéről (1902-1920) Magyar Kisebbség, 2003, 2–3., 82–89.

Balaton Petra: A székely akció előzménye és története Székelyföld, 2002, 6., 62–91.

Balla Lóránt: Ady Endre és Nagykároly Művelődés, 2012, 3., 27–31.

Balogh András: A magyarosítás kérdése a XIX. század közepének szász irodalmában. Korunk, 1994, 11., 77–81.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék