Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  1995: 294 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 271-294

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Beke György: Magyar áfium. Trianon fogságában. Bp., 1995,

Cseke Péter (sajtó alá rend.): Lehet – nem lehet? Kisebbbségi létértelmezések (1937-1987) Mentor, 1995, 258.

Dávid Gyula – Nagy Pál  (szerk.): EMKE 1885-1995. EMKE, Kolozsvár, 1995, 96.

Hajdú-Moharos József: Moldva-Csángóföld-csángó sors. Balaton Akadémia, Vörösberény, 1995, 132.

Köpeczi Béla: Nemzetképkutatás és a XIX. századi román irodalom magyarságképe. Bp., 1995,

Oroszi Sándor: Emlékezés a székely közösségek erdőire. OEE Erdészettört. Szakoszt.,, Bp., 1995, 171.

Palkó Attila: Egy felső-marosmenti falu évszázadai. Kriterion, Bukarest, 1995, 188.

Raffay Ernő: Magyar tragédia. Trianon 75 éve. 2. kiad. Bp., 1995,

Vofkori György: Székelyudvarhely. Várostörténet képekben. Polis, Kolozsvár, 1995, 150.

Borsi-Kálmán Béla: Illúziókergetés vagy ismétléskényszer? Román-magyar nemzetpolitikai elgondolások és megegyezési kísérletek a XIX. században. Kriterion – Balassi, Bukarest – Budapest, 1995, 232.

Rothschild, Joseph: Románia története a két világháború között. JATE, Szeged, 1995, 65.

Huszár Lajos: Az erdélyi fejedelemség pénzverése. Sajtó alá rendezte Rádóczy Gyula, Akadémiai, Bp., 1995, 231.

Sebestyén Kálmán: Erdély református népoktatása 1780-1848. Püski, 1995, 136.

Sebestyén Mihály: Régen volt emberek ügye-bajos dolgairól és jószágairól. Impress, Marosvásárhely, 1995, 132.

Tüdős S. Kinga: Erdélyi védőrendszerek a XV-XVIII. században. Háromszéki templomvárak. Püski, Bp., 1995, 230.

Varga János: Magyarok és románok 1848-1849-ben. Bp., 1995,

Balázs Sándor: Lugosi üzenet. A Magyar Kisebbség című folyóirat monográfiája. Szatmárnémeti Kölcsey Kör, Szatmárnémeti, 1995,

Balázsi Dénes: Ne nézze senki csak a maga hasznát. Szövetkezeti mozgalom a Kis- és Nagy-Homoród mentén. HRKE, Székelyudvarhely, 1995, 128.

Krenner Miklós (Sepectator): Az erdélyi út. Válogatott írások. Vál., sajtó alá rendezte, bev., György Béla, HRKE, Székelyudvarhely, 1995, 218.

Balázs Sándor: Identitástudatunk zavarai. Kriterion, Bukarest, 1995,

Boér Jenő: Negyedszázad Temesváron. Helicon, Timisoara, 1995, 184.

Király Károly: Nyílt kártyákkal. Önéletírás és naplójegyzetek. Bp., 1995,

Lózok János – Vincze Gábor (szerk.): Erdély magyar egyeteme. 1. Csőgör Lajos Emlékirata. Dokumentumok 1944-1945., 2. Dokumentumok 1945-1949. Bev. Vincze Gábor, Mentor, Marosvásárhely, 1995, 1998, 246, 282.

Szigethy Rudolf – Ujvári Mária (összeáll.): Romániai magyar könyvkiadás 1950-1953. EME, Kolozsvár, 1995, 132.

Szöllősi Árpád: Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 1945-1995. Mentor, Marosvásárhely, 1995, 188.

Szász Zoltán: Vom Staatsvolk zur Minderheit. D. Ungarn in Siebenbürgen wahrend d. Zwischenkriegszeit. In Minderheit und Nationalstaat., Hrsg. Harald Roth, Köln-Weimar- Wien,, 1995, 87-98.

Vogel Sándor: Transylvania: Myth and Reality. Changing Awareness of Transylvanian Identity. In Vampires Unstaked. National Images. Stereotypes and Myths in East Central Europe., Ed. by André Gerrints and Nanci Adler, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen,, Amsterdam-Oxford- New York, Tokyo, 1995, 69-86.

Pál Judit: Convieţuirea armeano-maghiară în târgurile din scaunele secuieşti. In Viaţă privată, mentalităţi colective şi imaginar social în Transilvania., Szerk. Sorin Mitu, Florin Gogâltan, Asociaţia Istoricilor din Transilvania şi Banat – Muzeul Ţării Crişurilor – Univeristatea din Oradea – Universitatea Babeş-Bolya, Oradea-Cluj, 1995-1996, 224-228.

Petrovics István: Temesvár és Nagyszeben. In Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére., Szerk. Koszta László, Szegedi Középkorász Műhely, 1995, 401-412.

Ádám Magda: Mi történt Trianonban? A békeszerződés történetéhez História, 1995, 5-6., 3-6.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék