Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  Találatok: 2328 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 2311-2328

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


***: Apa és fiú (1630-1661). Reprint Bev. Asztalos Miklós, Akadémiai, Bp., 1994, 207.

***: Emlékkönyv Jakó Zsigmond nyolcvanadik születésnapjára. EME, Kolozsvár, 1996,

***: II. Rákóczi Ferenc erdélyi hadserege. Bev., jegyz., Magyari András, Kriterion – Polis, Bukarest – Kolozsvár, 1994, 650.

***: Látom az életem nem igen gyönyörű. A máréfalvi veszedelem tanúkihallgatási jegyzőkönyve 1764. Bev., jegyz. Imreh István, Kriterion, Bukarest, 1994,

***: Régi erdélyi viseletek. Viseletkódex a XVII. századból. Előszó Jankovics József, tanulmányok Galavics Géza, R. Várkonyi Ágnes, Európa, Bp., 1990, 135.

Balázs Mihály – Fricsy Ádám – Lukács László– Monok István (sajtó alá rend.): Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók. I/1. 1609-1616, I/2. 1617-1625. Szeged, 1990,

Bánkuti Imre: Iratok Máramaros vármegye történetéhez 1703-1711. Akadémiai, Bp., 1992, 306.

Benkő Elek: A középkori keresztúr-szék régészeti topográfiája. Bp., 1992, 272 + 84 tábl.

Benkő Elek – Demeter István – Székely Attila: Középkori mezőváros a Székelyföldön. EME, Kolozsvár, 1997, 156.

Benkő József: Transsilvania specialis. Erdély földje és népe. Ford., bev., jegyz., Szabó György, Kriterion, Kolozsvár, 1999,

Bethlen Farkas: Erdély története. Jegyz., mutatók Pálffy Géza, EME-Enciklopédia, Kolozsvár-Budapest, 2000,

Bethlen János: Erdély története, 1629-1673. Ford. P. Vásárhelyi Judit, utószó, jegyz. Jankovics József, Balassi, Bp., 1993, 669.

Binder Pál: Az erdélyi fejedelemség román diplomatái vagy románok az erdélyi fejedelemség külügyi szolgálatában. Pro Europa, Marosvásárhely, 1996, 172.

Bratianu, Gheorghe I. – Makkai László: Tündérkert: az erdélyi fejedelmi kor magyar és román szemmel. Két tanulmány Ford: Gelu Pateanu, Schütz István, vál.előszó Miskolczy Ambrus, ELTE BTK, Budapest, 119.

Bura László: A Szatmári Református Kollégium és diákjai (1610-1852).

Bura László: Szatmári diákok 1610-1852. Szeged, 1994, 352.

Csetri Elek: Bethlen Gábor életútja. Kriterion, Bukarest, 1992, 233.

Deé Nagy Anikó: A könyvtáralapító Teleki Sámuel. EME, Kv., 1997, 456.

Demény Lajos (közreadja): Székely Oklevéltár – Új sorozat. IV. Székely népesség összeírások 1545-1627., V: Székely népsesség összeírások 1635., VI. Székely népesség összeírások 1635-1653. Kriterion,

Egyed Ákos: A korszerűsödő és hagyományőrző Erdély. 1-2. köt. Pallas-Akadémiai, 1997, 358, 367.

Entz Géza: Erdély építészete a 11-13. században. EME, Kolozsvár, 1994, 260.

Entz Géza: Erdély építészete a 14-16. században. EME, Kolozsvár, 1996, 684.

Ferenczi István: Sóvidéki várainkról. Firtos Művelődési Egylet, Korond, 1994, 150.

Gaali Zoltán: A székely ősvárak története, mondája és legendája. Hasonmás kiad. Kriterion Alapítvány-Akadémiai, Csíkszereda-Budapest, 1993,

Gál László: Javallat. Az első erdélyi magyar nyelvű büntető törvénykönyv-tervezet, 1839. Bev., sajtó alá rendezte Hajdu Lajos, ELTE BTK, Román Filológiai Tanszék, Bp., 1992,

Huszár Lajos: Az erdélyi fejedelemség pénzverése. Sajtó alá rendezte Rádóczy Gyula, Akadémiai, Bp., 1995, 231.

I. Tóth Zoltán: Az erdélyi román nacionalizmus első évszázada. 2. kiadás Pro-Print, Csíkszereda, 2000, 503.

Imreh István: A fejedelmi gazdálkodás Bethlen Gábor idejében. Kolozsvár, 1992, 90.

Imreh István: Erdélyi eleink emlékezete, 1550-1850. Társadalom- és gazdaságtörténeti tanulmányok. TLA – Polis, Budapest – Kolozsvár, 1999, 371.

Imreh István – Pataki József: Kászonszéki krónika (1650-1750). Kolozsvár-Budapest, 1992, 372.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék