Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  Találatok: 243 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 241-243

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Dávid Gyula – Kiss András (szerk.): Emlékezés Kossuth Lajosra Erdélyben 1994-ben. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület emlékülése. EME, Kolozsvár, 1994, 63.

Egyed Ákos: Erdély, 1848-1849.1-2. köt., Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 1998-1999, 355-364.

Miskolczy Ambrus (sajtó alá rend.): Egyház és forradalom A köröskisjenői ortodox román egyházi zsinat. Bevezetés és a zsinati jegyzőkönyv. Előszó Szabad György, ELTE BTK, 1991, 1984.

Nepokojcickij, Artur Adamovic: Az erdélyi hadjárat orosz szemmel, 1849. Ford., bev. tan. Rosonczy Ildikó, Balassi, Bp., 1999, 230.

Varga János: Magyarok és románok 1848-1849-ben. Bp., 1995,

Balogh Béla (szerk.): 1848-1849 Nagybányán. Okmányok a forradalom és szabadságharc nagybányai vonatkozásaihoz bev. tanulmány Balogh Béla, Teleki Társaság, Nagybánya, 2014, 351.

Bíró Sándor: A forradalom tribünjétől a külhoni városokig bev. és közread.: Kiss Ferenc, Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, Bp., 2002, 161.

Csikány Tamás: Kisháború Háromszéken. 1848. december fotó: Szamódy Zsolt Olaf; grafika: Ölveczky Gábor, Tortoma Kvk., Barót, 2015, 120.

Demeter Lajos: A hazáért: „a patakokat a mi vérünk festette pirosra”. Sepsiszentgyörgy, Kilyén és Szotyor területén nyugvó 1848/49-es szabadságharcosok Charta, Sepsiszentgyörgy, 2001, 180.

Demeter Lajos: A hazáért „a patakokat a mi vérünk festette pirosra”. Sepsiszentgyörgy, Kilyén és Szotyor területén nyugvó 1848/49-es szabadságharcosok előszó: Kónya Ádám, Charta Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2001, 180.

Demeter László: Erdővidék a szabadságharcban 1848–1849 Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1998, 189.

Domonkos László: Vereségek diadala. Arad-Hegyalja, napsütésben fképek: Kemény András, Unicus Műhely, Bp., 2015, 182.

Egyed Ákos: Háromszék 1848–1849. Forradalom, szabadságharc Charta, Sepsiszentgyörgy, 2008, 336.

Egyed Ákos: Erdély, 1848–1849 Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2010, 608.

Egyed Ákos: 1848 erdélyi magyar vezéralakjai Mentor, Marosvásárhely, 2004, 218.

Egyed Ákos: Erdély 1848. évi utolsó rendi országgyűlése Mentor, Marosvásárhely, 2001, 285.

Fillman, George: General George Pomuţ (1818-1882). Istoria vieţii şi timporilor sale = Pomuţ George tábornok, 1818-1882, élete és kora előszó: Gheoorghe I. Bodea; ford. John Rocsin, Timpor, Târgu-Mureş, 1996, 117.

Fleisz János: Kossuth Lajos és Nagyvárad Prolog, Nagyvárad, 2003, 226.

Kacziány Géza: Magyar vértanuk könyve Nemzeti Kincseinkért Egyes., Kecskemét, 2004, 143.

Komáromy Ferenc: Vésznapok Székelyföldön. Kórrajz az 1848-ki forradalomból. Első fűzet Históriaantik Kvk., Bp., 2012, 53.

Kővári László (szerk.): Okmánytár az 1848-9-ki erdélyi eseményekhez Históriaantik Könyvesház, Bp., 2011, 204.

Kőváry László: Erdély 1848–1849-ben szerk. Somogyi Gréta; bev. tanulmány: Hermann Róbert, HM Hadtört. Int. és Múz., Bp., 2014, 536.

Nagybaczoni Molnár Ferenc: A remény hősei. A Makk-féle összeesküvés székely szerveződései, és ezekben részes későbbi elítéltek. Erdővidék szabadságharcosa. Pályakép és életleírás Száldobosi Borbáth László századosról Erdővidék Kör, Bp., 2014, 122.

Nyepokojcsickij, Artur Adamovics: Az erdélyi hadjárat orosz szemmel, 1849 s.a.r. és bev. tan. Rosonczy Ildikó, Balassi – Szegedi Kossuth, Budapest – Szeged, 1999, 230.

Pascu, Ștefan (szerk.): Documente privind revoluţia de la 1848 in ţările române. 26 mai - 4 iunie 1848 = Az 1848-as forradalomra vonatkozó dokumentumok egész Romániában Ed. Academiei Române, București, 1992, 572.

Süli Attila: Erdélyi arisztokrata sors a „csudák évében”. A gróf Mikes család tagjainak szerepe az 1848–49-es forradalomban és szabadságharcban Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2014, 146.

Süli Attila: A nemzetőrség, a honvédség és a Kossuth-szabadcsapat szervezése Erdélyben 1848-ban Charta, Sepsiszentgyörgy, 2011, 224.

Zsupos Zoltán (szerk.): Documenta neglecta. Az 1848. évi erdélyi forradalom forrásait publikáló román akadémiai kiadványból kihagyott iratok. 1848. március 4.–1848. június 26. bev. Benkő Samu, MOL, Bp., 2008, 457.

Spira György: A magyar negyvennyolc és a csángók. In A tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda Kálmán születésnapjára., Szerk. Glatz Ferenc, MTA Történettudományi Int., Bp., 1993, 305-318.

Albert Ernő: Adatok az 1849. július-december időszak háromszéki eseményeinek ismeretéhez In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 1. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 227–234.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék