Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  Találatok: 103 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-103

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


***: Budapest, 1940. november 9. Észak-Erdély közigazgatási (megyei, járási) beosztása és járásonkénti lélekszáma a II. bécsi döntés után In: Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai, 1919–1979, szerk. Bán D. András; Diószegi László; Fejős Zoltán; Romsics Ignác; Vinnai Győző, Teleki László Alapítvány, Bp., 1995, 291–294.

***: Kolozsvár, 1941. szeptember 10. Észak-Erdély pénz- és hitelügyéről készített feljegyzés In: Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai, 1919–1987, szerk. Bán D. András; Diószegi László; Fejős Zoltán; Romsics Ignác; Vinnai Győző, Teleki László Alapítvány, Bp., 1995, 309–311.

***: Kolozsvár, 1941. november 11. Kolozs megye főispánjának hangulatjelentése a bánffyhunyadi román lakosság köréből In: Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai, 1919–1988, szerk. Bán D. András; Diószegi László; Fejős Zoltán; Romsics Ignác; Vinnai Győző, Teleki László Alapítvány, Bp., 1995, 311.

***: Székelyudvarhely, 1941. augusztus 22. A helyi magyar rendőrkapitányság jelentése a Belügyminisztérium Közbiztonsági Osztályának a bécsi döntés elleni román revíziós politikáról In: Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai, 1919–1989, szerk. Bán D. András; Diószegi László; Fejős Zoltán; Romsics Ignác; Vinnai Győző, Teleki László Alapítvány, Bp., 1995, 312.

***: 1942. Jelentés a Népies Irodalmi társaság 1942. évi működéséről, valamint a román irredenta mozgalom kiszélesedéséről In: Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai, 1919–1990, szerk. Bán D. András; Diószegi László; Fejős Zoltán; Romsics Ignác; Vinnai Győző, Teleki László Alapítvány, Bp., 1995, 313–325.

***: Budapest, 1943. június 4. A tengelyhatalmak különmegbízottjainak jelentése a magyar kormányhoz az 1942-ben Észak-Erdélyben folytatott vizsgálatok eredményéről In: Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai, 1919–1999, szerk. Bán D. András; Diószegi László; Fejős Zoltán; Romsics Ignác; Vinnai Győző, Teleki László Alapítvány, Bp., 1995, 352–365.

***: Budapest, 1943. szeptember 2. Csatay Lajos honvédelmi miniszter válasza Ghyczy Jenő külügyminiszternek a tengelyhatalmak különmegbízottjainak Észak-Erdélyről szóló jelentésére In: Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai, 1919–2000, szerk. Bán D. András; Diószegi László; Fejős Zoltán; Romsics Ignác; Vinnai Győző, Teleki László Alapítvány, Bp., 1995, 365–376.

***: Szászégen, 1943. október 10. Szászrégen rendőrtanácsosának jelentése a belügyminiszternek a város lakosságának hangulatáról. In: Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai, 1919–2002, szerk. Bán D. András; Diószegi László; Fejős Zoltán; Romsics Ignác; Vinnai Győző, Teleki László Alapítvány, Bp., 1995, 378–380.

***: Kolozsvár, 1944. március 4. A kolozsvári rendőrkapitányság jelentése a Belügyminisztéiumnak a város magyar egyetemistái és a román görög katolikus papnövendékek közötti verekedésről In: Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai, 1919–2008, szerk. Bán D. András; Diószegi László; Fejős Zoltán; Romsics Ignác; Vinnai Győző, Teleki László Alapítvány, Bp., 1995, 396–398.

***: Budapest, 1944. március 6. Buza Lászlónak, a kolozsvári egyetem rektorának jelentése a hallgatók rokonszenvtüntetéséről a brassói magyar konzulátus bántalmazott tisztivselője mellett In: Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai, 1919–2009, szerk. Bán D. András; Diószegi László; Fejős Zoltán; Romsics Ignác; Vinnai Győző, Teleki László Alapítvány, Bp., 1995, 398–399.

Albert Ernő: Herepei János és Faragó József levelezése 1944-ben In: Acta Siculica 2014–2015. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Barti Levente, Kocs Irén, Sztáncsuj Sándor Józseg, Csáki Árpád, Tóth-Barton András, Szőcsné Gazda Enikő, Kinda István, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2015, 643–653.

Balassa Iván: Despre cimitirele din Bazinul Baraolt (Erdővidék) = A székelyföldi Erdővidék temetőiről In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 2. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 159–182.

Balogh L. Béni: Az erdélyi magyar menekültkérdés szociális vonatkozásai 1939-1944 között In: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Pál-Antal Sándor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2003, 29–39.

Faragó Ferenc: A gyulafehérvári papnevelő Kolozsváron In: Emlékkönyv a 250 éve alapított gyulafehérvári papnevelde jubileuma alkalmából : Gyulafehérvár 1753-2003, szerk. Marton József, Római Katolikus Hittudományi Főiskola, Gyulafehérvár, 2003, 31–33.

Magyarosi Sándor: A 27. székely könnyűhadosztály első napjai a keleti fronton In: Acta Siculica 2012–2013. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Barti Levente, Kocs Irén, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, Csáki Árpád, Demeter Lajos, Szőcsné Gazda Enikő, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2013, 399–412.

Oláh Sándor: Társadalmi viszonyulások, adaptív folyamatok Csík vármegyében (1940 - 1944) In: Csíki Székely Múzeum évkönye. 2004. Társadalom- és humántudományok., Csíkszereda, 2004, 187–205.

Ravasz István: Székelyföldi harci események, 1944. augusztus vége - szeptember közepe In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 1. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 267–300.

Szirmai Béla: Emlékek a papnevelde kolozsvári éveiből, 1940-1945 In: Emlékkönyv a 250 éve alapított gyulafehérvári papnevelde jubileuma alkalmából : Gyulafehérvár 1753-2003, szerk. Marton József, Római Katolikus Hittudományi Főiskola, Gyulafehérvár, 2003, 27–30.

Tóth-Bartos András: Adatok Kézdivásárhely 1940–1944 közötti történetéhez In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 355–371.

Tóth-Bartos András: Szociális gondozás Háromszéken 1940–1944 között In: Acta Siculica 2007. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Barti Levente, Boér Hunor, Csáki Árpád, Kinda István, Kocs Irén, Méder Lóránt László, Szaló Réka, Szőcsné Gazda Enikő, Va, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2007, 515–526.

Zsigmond Júlia: Kéziratos füzet Márkosfalváról az 1940-es évekből In: Acta Siculica 2010. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Méder Lóránt László, Sztáncsuj Sándor Jó, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2010, 705–713.

Ablonczy Balázs: Védkunyhó. Idegenforgalmi fejlesztés és nemzetépítés Észak-Erdélyben 1940 és 1944 között Történelmi Szemle, 2008, 4., 507–533.

Balogh Balázs – Fülemile Ágnes: Etnikai feszültségek a magyar-román egymásról alkotott képben Művelődés, 2004, 5., 23–26.

Balogh L. Béni: Az  erdélyi magyar menekültkérdés 1939 és 1944 között Regio, 1999, 3–4., 243–265.

Balogh L. Béni: A magyar-román viszony és az erdélyi kérdés 1940-1944 között Korunk, 2006, 2., 4–10.

Bárdi Nándor: Az Erdélyi Párt és a regionális politika Magyar Kisebbség, 2003, 2–3., 134–137.

Benkő Gyula: László Gyula kolozsvári évei, középkori régészeti és művészettörténeti munkássága Korunk, 2012, 2., 70–74.

Benkő Levente: "Nekem részem semmiféle gyilkosságban nincs". Az ippi és ördögkúti események utóéletéhez I., II. Művelődés, 2012, 8., 9., 3–6., 3–5.

Benkő Levente: A lehetetlen védelem. Váczy Kálmán és a szilágysági magyarok népbírósági pere Művelődés, 2013, 7., 25–27.

Benkő Levente: Lüget–Földvár. A második világháborús fogolytáborok történetéhez Művelődés, 2011, 7.,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék