Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  Találatok: 570 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 541-570

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Antal Árpád: György Lajos életműve. EME, Kolozsvár, 1992, 78.

Balázs Sándor: Lugosi üzenet. A Magyar Kisebbség című folyóirat monográfiája. Szatmárnémeti Kölcsey Kör, Szatmárnémeti, 1995,

Balázsi Dénes: Ne nézze senki csak a maga hasznát. Szövetkezeti mozgalom a Kis- és Nagy-Homoród mentén. HRKE, Székelyudvarhely, 1995, 128.

Balogh Artúr: Jogállam és kisebbség. Összeáll., bev. Fábián Ernő, Kriterion, Bukarest-Kolozsvár, 1997,

Balogh Julia: Az erdélyi hatalomváltás és a magyar közoktatás. Püski, Bp., 1996, 204.

Balogh Julia (szerk., előszó): Szórványsors. Erdély 1940-1944. Dr. Szűk Ödön Magyar Kir. Postatitkár jelentései. Püski, Bp., 1992.

Bözödi György: Földre írt történelem. Válogatott írások. Csíkszereda, 1998,

Jakabffy Elemér: Nemzetiségpolitikai írások. Vál., bev., jegyz., Balázs Sándor, Kriterion, Bukarest, 1993,

K. Lengyel Zsolt: Auf der Suche nach dem Kompromiss. Ung. Inst., München, 1993, 470.

Kazai Magdolna (összeáll.): Magyar Kisebbség 1922-1942. Repertórium. 1-3. köt. Scriptum, Szeged, 1993-1994, 420, 303, 374.

Krenner Miklós (Sepectator): Az erdélyi út. Válogatott írások. Vál., sajtó alá rendezte, bev., György Béla, HRKE, Székelyudvarhely, 1995, 218.

László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai. Publicisztikai írások, tanulmányok 1929-1940. Kolozsvár, 1997, 283.

László Ferenc – Cseke Péter (vál. és sajtó alá rendezte): Erdélyi Fiatalok. Dokumentumok, viták (1930-1940) 1-2. köt. Bev. Cseke Péter, Kriterion, Bukarest, (1986) 1990,

Lipcsey Ildikó: Erdélyi autonómiák. Történeti tanulmányok. Bp., 1990, 79.

Makkai Sándor: Magunk revíziója. 2. kiad. Bev. Fekete Károly, Pro-Print, Csíkszereda, 1998,

Mikó Imre: Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés. 2. kiad. Bev. Bárdi Nándor, Pro-Print, Csíkszereda, 1998,

Monoki István (összeáll.): Magyar könyvtermelés Romániában (1919-1940) I. köt. Könzvek és egyéb nyomtatványok EME, OSZK, Kolozsvár-Budapest, 1997, 562.

Nagy Lajos: A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában. Reprint HRKE, Székelyudvarhely, 1994,

Nagy Sándor: A regáti magyarság. Tanulmány a havasalföldi és moldvai szórványmagyarságról. Sajtó alá rendezte, bev., jegyz., Sz. Nagy Csaba, utószó Demény Lajos, Zé – Kalota, Sopron – Kolozsvár, 2000, 326.

Tibori Szabó Zoltán: Teleki Béla erdélyisége. Kolozsvár, 1993,

Venczel József: A falumunka útján. Váogatott írások. Vál., szerk. Székely András Bertalan, OBKE, Székelyudvarhely, 1993, 283.

Záhony Éva (vál., bev.): Hitel, 1935-1944. Folyóirat válogatás, repertórium. 1-2. köt. Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1991, 446.

Balázs Sándor: Jakabffy Elemér és a Magyar kisebbség Kriterion, Kolozsvár, 2012, 385.

Balázs Sándor: Magyar képviselet a királyi Románia parlamentjében Kriterion, Kolozsvár, 2008, 522.

Balázs Sándor: Mikó Imre: élet- és pályakép. Kéziratok, dokumentumok 1933-1968 Polis, Kolozsvár, 2003, 462.

Balázs Sándor: Meddő próbálkozások Kriterion, Kolozsvár, 2002, 215.

Bárdi Nándor; Filep Tamás Gusztáv; Lőrincz D. József (szerk.): Népszolgálat. A közösségi elkötelezettség alakváltozatai a magyar kisebbségek történetében Kalligram, Pozsony, 2015, 336.

Berekméri István Andrásé: Minden poklokon keresztül s.a.r. és kísérő tanulmány: Vajda András, Mentor, Marosvásárhely, 2008, 147.

Boros György: Boros György unitárius püspök naplója, 1926–1941. Forráskiadvány előszó: Szabó Árpád; s. a. r. Kovács Sándor, Molnár B. Lehel, Unitárius Egyház, Kolozsvár, 2001, 244.

Borsi-Kálmán Béla: Ifj. Niamessny Mihály és a temesvári levente-per. 1919–1920 Helikon, Bp., 2010, 483.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék