Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  Találat: 10831 tétel

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


***: Erdély a Históriában. HRKE, Székelyudvarhely, 1992, 198.

***: Minorities Research. A collection of Studies by Hungarian Authors. Bp., 1999,

A. Gergely András: Az erdélyi városok és a magyar kisebbség a XX. században. MTA PTI, Bp., 1996, 37.

Andreescu, Gabriel – Molnár Gusztáv (ed.): Problema transilvana Polirom, Iasi, 1999, 215.

Balogh Edgár (főszerk.): Romániai magyar irodalmi lexikon. 2., 3. köt.  Kriterion, Bukarest, 1991, 1994, 743, 712 .

Balogh L. Béni (szerk.): Kötődések Erdélyhez. Alfadat – Press, Tatabánya, 1999, 352.

Banner Zoltán: Erdélyi magyar művészet a XX. században. Képzőművészeti, Bp., 1990, 201.

Bárdi Nándor: Erdély a Históriában.2.bőv. kiad. Pro-Print, Csíkszereda, 1998, 402.

Bárdi Nándor (intocm.): Transilvania vazuta in publicistica istorica maghiara. Momente din istoria Transilvaniei aparute in revista História. trad. Skultéty Sándor, Pro-Print, Miercurea-Ciuc, 1999, 426.

Bárdi Nándor (szerk.): Források és stratégiák. A II. összehasonlító magyar kisebbségtörténeti szimpózium előadásai. Pro-Print, 1999, 455.

Bartha János (szerk.): Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság kétszáz éve 1793-1993. EME, Kolozsvár, 1994, 98.

Beke György: Atlantisz harangoz. A magyarság sorsa Erdélyben. 1918-1992. Bp., 1990,

Beke György: Magyar áfium. Trianon fogságában. Bp., 1995,

Beke György: Népek nagy romlása román uralom alatt. A román népet is beleértve. Bp., 1994,

Benkő Samu: Újrakezdések. Tanulmányok, előadások, beszélgetések, búcsúztatások 1980-1995. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 1996,

Benkő Samu (közzéteszi): Kós Károly Életrajz. Szépirodalmi –Kriterion, Bp.–Bukarest, 1991, 252.

Boia, Lucian: Történelem és mítosz a román köztudatban. Kriterion, Bukarest-Kolozsvár, 1999, 366.

Borsi-Kálmán Béla: A békétlenség stádiumai. Fejezetek a román-magyar kapcsolatok történetéből. Osiris, 1999, 373.

Borsi-Kálmán Béla: Kihívás és eretnekség. Adalékok a román-magyar viszony történetéhez. H-Press, Sepsiszentgyörgy, 1996, 111.

Borsi-Kálmán Béla: Kockázatos viszonyok. Irások a román irodalom, művelődéstörténet és nemzeti önszemlélet tárgyköréből. Jelenkor, Pécs, 1997, 164.

Borsi-Kálmán Béla: Liaisons risquées. Hongrois et Roumains aux XIX et XX siecles. Consciences nationales, interférences et relations délicates. Jelenkor, Pécs, 1999, 289.

Bözödi György: Székely bánja. 2. kiadás Gond. Kuti Márta, Mentor, Marosvásárhely, 1997,

Chindris, Ioan: A román nép története. Szerk. Detre Zsuzsa, Bp., 1998,

Coroi Artúr: Adalékok Háromszék iskolatörténetéhez.

Cseke Péter (sajtó alá rend.): Lehet – nem lehet? Kisebbbségi létértelmezések (1937-1987) Mentor, 1995, 258.

Dávid Gyula – Nagy Pál  (szerk.): EMKE 1885-1995. EMKE, Kolozsvár, 1995, 96.

Diószegi László – R. Süle Andrea (szerk.): Hetven év. A romániai magyarság története 1919-1989. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990,

Fekete János (szerk.): A székelykeresztúri Orbán Balázs – volt unitárius – Gimnázium 200 éves története. Orbán Balázs Gimnázium – Unitárius Egyház, Székelykeresztúr, 1993, 211.

Gaal György: Magyarok utcája.

Gáll Ernő: A nacionalizmus színeváltozásai. Nagyvárad, 1994,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék