Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  Találat: 42 tétel

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Sas Péter: A Farkas utcai református templom történelmi emlékei Stúduim K., Kolozsvár, 2015, 511.

Sas Péter: Erdély legendás levéltárosa. Kelemen Lajos és az erdélyi magyar tudományosság Lucidus, Bp., 2009, 176.

Sas Péter: Az erdélyi római katolikus egyház, 1900–1948 Mundus, Bp., 2008, 271.

Sas Péter: A heraldikus Köpeczi Sebestyén József élete és munkássága I-II. Székely Nemzeti Múzeum – Pallas-Akadémia, Sepsiszentgyörgy – Csíkszereda, 2011, 623+646.

Sas Péter (szerk.): A kolozsvári Szent Mihály egyházközség története I–II. Kolozs-Dobokai Főesperesi Kerület, Kolozsvár, 2014, 699+819.

Sas Péter (szerk.): Erdélyi városok Noran, Bp., 2005, 339.

Sas Péter: Kelemen Lajos és naplója In: Emlékkönyv Benkő Samu születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Sipos Gábor, Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2008, 283–299.

Sas Péter: Bíró Vencel, a piarista rendfőnök és történetíró In: Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Pál Judit; Sipos Gábor, Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2004, 427–442.

Sas Péter: A római katolikus egyház hatása a város építészetére In: Kolozsvár 1000 éve. A 2000. október 13–14-én rendezett konferencia előadásai, szerk. Dáné Tibor Kálmán; Egyed Ákos; Sipos Gábor; Wolf Rudolf, Erdélyi Múzeum-Egyesület – Magyar Közművelődési Egyesület, Kolozsvár, 2001, 198–204.

Sas Péter: Kós Károly és a Székely Nemzeti Múzeum In: Acta 1997. A Székely Nemzeti Múzeum és a Csíki Székely Múzeum Évkönyve. 2. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1998, 131–140.

Sas Péter: Buday Árpád kolozsvári évei In: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Pál-Antal Sándor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2003, 487–509.

Sas Péter: Herepei János, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum igazgatója, 1938–1945 In: Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Kiss András, Kovács Kiss Gyöngy, Pozsony Ferenc, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1999, 481–497.

Sas Péter: Keöpeczi Sebestyén József jelentése a Székely Nemzeti Múzeumnak zágoni kiszállásáról In: Acta 1997. A Székely Nemzeti Múzeum és a Csíki Székely Múzeum Évkönyve. 2. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1998, 141–150.

Sas Péter: Dsida Jenő és Kolozsvár In: Emlékkönyv Lisztóczky László hetvenedik születésnapjára, szerk. Fülöp Lajos, Konturs Kft., Gyöngyös, 2011, 199–222.

Sas Péter: Kelemen Lajos és Máthé János kapcsolata levelezésük tükrében In: Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Pál Judit; Sipos Gábor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2010, 291–300.

Sas Péter: „Egy emberből az marad meg, ami az emberek emlékezetében róla megmarad”. Interjú a 90 éves Kiss András nyugalmazott főlevéltárossal I., II., III. Művelődés, 2012; 2013, 11., 12., 1., 27–31., 23–27., .

Sas Péter: Kelemen Lajos ismeretlen testamentumai 1910-ből és 1925-ből Művelődés, 2013, 9., 22–24.

Sas Péter: A Székelyföld Köpeczi Sebestyén József munkásságában Székelyföld, 2004, 3., 101–116.

Sas Péter: EMKE-gyufa. Az országos iparpártoló mozgalom kezdetei. Művelődés, 1995, 10., 38–39.

Sas Péter: Az Erdélyi Római Katolikus Státus.[Status Catholicorum Transilvaniae}. Művelődés, 1999, 1., 26–30.

Sas Péter: Mozzanatok a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum történetéből NyIrK - Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 2000, 1–2., 133–141.

Sas Péter: Az ezeréves Erdélyi Egyházmegye Művelődés, 2008, 11., 11–13.

Sas Péter: Az Erdélyi egyházmegye ezer esztendeje (2.) Művelődés, 2009, 1., 18–21.

Sas Péter: Az egykori kolozsvári minorita templom örmény síremlékei Művelődés, 2012, 3., 21–22.

Sas Péter: A mezőségi tórendszer, mint az egykori határvédelmi rendszer, a gyepű része Művelődés, 2009, 3., 3–6.

Sas Péter: Kolozsmonostor szerzetes-papjai: a bencések és a jezsuiták Művelődés, 2009, 5–6., 26–32.

Sas Péter: Kolozsvár a századfordulón. Művelődés, 1997, 10., 40–44.

Sas Péter: EMKE-gyufa. Az országos iparpártoló mozgalom kezdetei. Művelődés, 1995, 10., 38–39.

Sas Péter: Kelemen Lajos lemondó nyilatkozata 1907-ből. Ismeretlen életrajzi forrás Művelődés, 2013, 5., 28–29.

Sas Péter: Kelemen Lajos és a Hun Szövetség Művelődés, 2013, 12., 25–27.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék