Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  Találat: 38 tétel

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Tánczos Vilmos: Adatok a csíksomlyói kegyhely búcsújáró hagyományainak ismeretéhez In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében I., szerk. S. Lackovits Emőke, Veab Néprajzi Munkabizottsága – Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991, 136–158.

Tánczos Vilmos: A magyar szentek moldvai kultuszának történeti rétegei In: Moldvai csángók és a változó világ, szerk. Diószegi László, Teleki László Alapítvány – Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria egyetemi Központ, Szombathely – Budapest, 2009, 139–156.

Tánczos Vilmos: A moldvai csángók lélekszámáról In: Csángósors, szerk. Pozsony Ferenc, Magyarságkutató Intézet, Bp., 1999, 7–32.

Tánczos Vilmos: A moldvai csángók asszimilációja történeti perspektívában (szempontok, források, kutatási feladatok) In: A moldvai csángók. Veszélyeztetett örökség, veszélyeztetett kultúrák, szerk. Diószegi László, Teleki László Alapítvány, Bp., 2006, 27–46.

Tánczos Vilmos: Egy XVI-XVII. századi magyar ferences moldvabányai sírkövéről In: Lélek és élet. Ünnepi kötet S. Lackovits Emőke tiszteletére, szerk. Selmeczi Kovács Attila, Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém, 2006, 37–44.

Tánczos Vilmos: A nyelvtudomány 1945 utáni eredményei a csángó név, a csángó nyelv és a csángó etnikum eredetére vonatkozóan In: Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Pál Judit; Sipos Gábor, Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2004, 493–505.

Tánczos Vilmos: A Tatros menti székelyes csángók magyar nyelvismerete 2008-ban In: Moldvai csángók és a változó világ, szerk. Diószegi László, Teleki László Alapítvány – Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria egyetemi Központ, Szombathely – Budapest, 2009, 177–222.

Tánczos Vilmos: Egy teljes szerkezetű ártelmiségi társadalomért: Sapientia – Kutatási Programok Intézete In: Romániai magyar évkönyv 2002, szerk. Bodó Barna, Szórvány Alapítvány – Polis Könyvkiadó, Temesvár – Kolozsvár, 2002, 10–20.

Tánczos Vilmos: Az erdélyiség mítosztalanítása. Korunk, 1991, 10., 1237–1239.

Tánczos Vilmos: Etnográfusi történetek a csángó nyelv identitásáról Székelyföld, 2007, 12., 111–121.

Tánczos Vilmos: A magyar szentek templomai Moldvában Székelyföld, 2008, 8., 120–132.

Tánczos Vilmos: A csodálatos tehénfogat Székelyföld, 2008, 12., 139–157.

Tánczos Vilmos: Erdély János (1891–1983) bogdánfalvi szentember és népénekei. A 75 éves Jáki Sándor Teodóz OSB tiszteletére Székelyföld, 2004, 10., 126–144.

Tánczos Vilmos: Csíki parainézis – metaforákkal Székelyföld, 2006, 1., 291–306.

Tánczos Vilmos: A moldvai csángók asszimilációja történeti perspektívában. Szempontok, források, kutatási feladatok Székelyföld, 2006, 11., 114–136.

Tánczos Vilmos: Adatok az 1977-1991 közötti Hargita megyei magyar nyelvű oktatásról Regio, 1991, 2., 193–204.

Tánczos Vilmos: Emlékképek a régi Tusnádfürdőről. Özv. Bálint Lajosné Gál Brigitta (Lejegyezte Tánczos Vilmos) Korunk, 2009, 8., 55–66.

Tánczos Vilmos: Moldvabánya magyar emlékei Székelyföld, 2007, 1., 77–112.

Tánczos Vilmos: Adatok az 1977-1991 közötti Hargita megyei magyar nyelvű oktatásról. Regio, 1991, 2., 193–204.

Tánczos Vilmos: Archaikus népi imák a Mezőségről Művelődés, 2007, 6-7-8-9., 70–73.

Tánczos Vilmos: A moldvai csángók magyar nyelvismerete 2008–2010-ben I., III. Székelyföld, 2011, 5., 7., 90–117., 104–138.

Tánczos Vilmos: Hányan vannak a moldvai csángók? Magyar Kisebbség, 1997, 1–2., 370–390.

Tánczos Vilmos: Kettős hatalmi szerkezet a Székelyföldön. Magyar Kisebbség, 1998, 2., 339–362.

Tánczos Vilmos: Transzilvanizmus és nemzeti identitás Európai idő, 1991, 4., 3.

Tánczos Vilmos: Transzilvanizmus és nemzeti identitás I. Európai idő, 1991, 7., 3.

Tánczos Vilmos: A Te katonád voltam Istenem... Domokos Pál Péter és a csíki katolicizmus Keresztény szó, 1992, 4., 14–15.

Tánczos Vilmos: Újabb adatok Petrás Incze János (1813–1886) életpályájához Székelyföld, 2015, 1., 101–120.

Tánczos Vilmos: Lükő Gábor bukaresti kapcsolatai, tanulmányai (1931–1933) Székelyföld, 2013, 3., 111–136.

Tánczos Vilmos: Transzilvanizmus és nemzeti identitás II. Európai idő, 1991, 5., 3.

Tánczos Vilmos: Vitos Imre csíkszentkirályi katona első világháborús emlékei Székelyföld, 2014, 7., 65–79.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék