Ádám Rebeka Nóra - Bándi Melissa - Bárdi Nándor - Hunyadi Attila
- Katona Zsuzsa - Kelemen Fruzsina - Kovács Szabolcs - Meister Róbert
- Nagy Klaudia - Nagy Tamás - Tusa Adorján

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2021
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  13303 találat lapozás: 1-30 | 31-60 ... 13291-13303

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzimELKH TK

Kisebbségkutató Intézet
NKFI 128848. sz. projekt
 


***: Erdély a Históriában. HRKE, Székelyudvarhely, 1992, 198.

***: Minorities Research. A collection of Studies by Hungarian Authors. Bp., 1999,

A. Gergely András: Az erdélyi városok és a magyar kisebbség a XX. században. MTA PTI, Bp., 1996, 37.

Andreescu, Gabriel – Molnár Gusztáv (ed.): Problema transilvana Polirom, Iasi, 1999, 215.

Balogh Edgár (főszerk.): Romániai magyar irodalmi lexikon. 2., 3. köt.  Kriterion, Bukarest, 1991, 1994, 743, 712 .

Balogh L. Béni (szerk.): Kötődések Erdélyhez. Alfadat – Press, Tatabánya, 1999, 352.

Banner Zoltán: Erdélyi magyar művészet a XX. században. Képzőművészeti, Bp., 1990, 201.

Bárdi Nándor: Erdély a Históriában.2.bőv. kiad. Pro-Print, Csíkszereda, 1998, 402.

Bárdi Nándor (intocm.): Transilvania vazuta in publicistica istorica maghiara. Momente din istoria Transilvaniei aparute in revista História. trad. Skultéty Sándor, Pro-Print, Miercurea-Ciuc, 1999, 426.

Bárdi Nándor (szerk.): Források és stratégiák. A II. összehasonlító magyar kisebbségtörténeti szimpózium előadásai. Pro-Print, 1999, 455.

Bartha János (szerk.): Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság kétszáz éve 1793-1993. EME, Kolozsvár, 1994, 98.

Beke György: Atlantisz harangoz. A magyarság sorsa Erdélyben. 1918-1992. Bp., 1990,

Beke György: Magyar áfium. Trianon fogságában. Bp., 1995,

Beke György: Népek nagy romlása román uralom alatt. A román népet is beleértve. Bp., 1994,

Benkő Samu: Újrakezdések. Tanulmányok, előadások, beszélgetések, búcsúztatások 1980-1995. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 1996,

Benkő Samu (közzéteszi): Kós Károly Életrajz. Szépirodalmi –Kriterion, Bp.–Bukarest, 1991, 252.

Boia, Lucian: Történelem és mítosz a román köztudatban. Kriterion, Bukarest-Kolozsvár, 1999, 366.

Borsi-Kálmán Béla: A békétlenség stádiumai. Fejezetek a román-magyar kapcsolatok történetéből. Osiris, 1999, 373.

Borsi-Kálmán Béla: Kihívás és eretnekség. Adalékok a román-magyar viszony történetéhez. H-Press, Sepsiszentgyörgy, 1996, 111.

Borsi-Kálmán Béla: Kockázatos viszonyok. Irások a román irodalom, művelődéstörténet és nemzeti önszemlélet tárgyköréből. Jelenkor, Pécs, 1997, 164.

Borsi-Kálmán Béla: Liaisons risquées. Hongrois et Roumains aux XIX et XX siecles. Consciences nationales, interférences et relations délicates. Jelenkor, Pécs, 1999, 289.

Bözödi György: Székely bánja. 2. kiadás Gond. Kuti Márta, Mentor, Marosvásárhely, 1997,

Chindris, Ioan: A román nép története. Szerk. Detre Zsuzsa, Bp., 1998,

Coroi Artúr: Adalékok Háromszék iskolatörténetéhez.

Cseke Péter (sajtó alá rend.): Lehet – nem lehet? Kisebbbségi létértelmezések (1937-1987) Mentor, 1995, 258.

Dávid Gyula – Nagy Pál  (szerk.): EMKE 1885-1995. EMKE, Kolozsvár, 1995, 96.

Diószegi László – R. Süle Andrea (szerk.): Hetven év. A romániai magyarság története 1919-1989. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990,

Fekete János (szerk.): A székelykeresztúri Orbán Balázs – volt unitárius – Gimnázium 200 éves története. Orbán Balázs Gimnázium – Unitárius Egyház, Székelykeresztúr, 1993, 211.

Gaal György: Magyarok utcája.

Gáll Ernő: A nacionalizmus színeváltozásai. Nagyvárad, 1994,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék