Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  4141 találat lapozás: 1-30 | 31-60 ... 4141-4141

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


***: Minorities Research. A collection of Studies by Hungarian Authors. Bp., 1999,

A. Gergely András: Az erdélyi városok és a magyar kisebbség a XX. században. MTA PTI, Bp., 1996, 37.

Bárdi Nándor: Erdély a Históriában.2.bőv. kiad. Pro-Print, Csíkszereda, 1998, 402.

Bárdi Nándor (szerk.): Források és stratégiák. A II. összehasonlító magyar kisebbségtörténeti szimpózium előadásai. Pro-Print, 1999, 455.

Beke György: Magyar áfium. Trianon fogságában. Bp., 1995,

Boia, Lucian: Történelem és mítosz a román köztudatban. Kriterion, Bukarest-Kolozsvár, 1999, 366.

Borsi-Kálmán Béla: A békétlenség stádiumai. Fejezetek a román-magyar kapcsolatok történetéből. Osiris, 1999, 373.

Gaster, Moses: Judaika & Hungarica. A zsidó, magyar és román művelődési és politikai kölcsönhatások történetéből. Bev., vál. Miskolczy Ambrus, ELTE BTK Román Filológiai Tanszék, Bp., 1993,

Gömöri György: Erdélyiek és angolok. Művelődés és kapcsolattörténeti tanulmányok. Héttorony, Bp.,

Kocsis Károly – Kocsisné Hodosi Eszter: Ethnic Geography of the Hungarian Minorities in the Carpathian Basin. Geographical Research Inst. – Minority Studies Programme Hungari, Bp., 1998, 241.

Kocsis Károly – Kocsisné Hodosi Eszter: Magyarok a határainkon túl – a Kárpát medencévben. Bp., 1991,

Kocsis Károly – Varga E. Árpád: Fizionomia etnica si confesionala fluctuanta a regiunii Carpato-Balcanice si a Transilvaniei. Asociartia Culturala Haáz Rezső, Odorheiu Secuiesc, 1996, 133.

Pál-Antal Sándor: Backamadaras 600 éve. 1992, 208.

Romsics Ignác (szerk.): Trianon és a magyar politikai gondolkodás 1920-1953. Osiris, Bp., 1998,

Tarisznyás Márton: Gyergyó történeti néprajza. Előszó Kós Károly, repr., 1994, 284.

Vajk Ilona (összeáll., bev.): Kós Károly válogatott bibliográfia. Országos Idegennyelvű Könyvtár, Bp., 1994, 193.

Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája 1850-1992. I. Kovászna, Hargita és Maros megye. Népszámlálási adatok 1850-1992 között. TLA Pro-Print, Budapest-Csíkszereda, 1998, 597.

Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája 1850-1992. II. Szatmár, Szilágy, Bihar megye 1999, 800.; III. Arad, Krassó-Szörény, Temes megye. TLA Pro-Print, Budapest-Csíkszereda, 2000, 668.

Borsi-Kálmán Béla: Illúziókergetés vagy ismétléskényszer? Román-magyar nemzetpolitikai elgondolások és megegyezési kísérletek a XIX. században. Kriterion – Balassi, Bukarest – Budapest, 1995, 232.

Borsi-Kálmán Béla: Nemzetfogalom és nemzetstratégiák. A Kossuth-emigráció és a román nemzeti törekvések kapcsolatának történetéhez. Akadémiai, Bp., 1993, 353.

Eördögh István: Alle origini dell' espansionismo romeno nella Transilvania ungherese (1916-1920) Periferia, Cosenza, 1992, 162.

Eördögh István: Erdély román megszállása, 1916-1920. Olasz és vatikáni levéltári források alapján. Lazi, Szeged, 2000, 152.

Eördögh István: Geschichte, Gründe und Voraussetzungen der rumanischen Expansion in Siebenbürgen, 1916-1920. Inst. für Kirchengeschichte der Univ. Bonn, Bonn, 1993, 134.

Jakabffy Imre: Magyarázat Közép-Európa nemzetiségi térképéhez 1942. TLA, Bp., 1994,

Mikes Imre: Erdély útja Nagymagyarországtól Nagyromániáig. 2. kiad. H-Press, Sepsiszentgyörgy, 1996, 270.

Rónai András: Térképezett történelem. 2. bővített kiadás Bp., 1990,

Bodor Pál: A hisztéria szükségállapota. Kellemetlen kézikönyv Romániáról. Szabad Tér, Szikra, 1990, 350.

Fülöp Mihály (bev., összeáll.), Vincze Gábor (sajtó alá rend., jegyz.): Revízió vagy autonómia? Iratok a magyar-román kapcsolatok történetéről (1945-1947). TLA, Bp., 1999,

Hunya Gábor (összeáll.): Románia, 1944-1990. Gazdaság és politikatörténet. Atlantisz, Bp., 1990, 323.

Kőváry E. Péter – Miklós Gábor (szerk.): Karácsonyi forradalom. Riportkönyv Romániáról. Hírlapkiad. Váll., 1990, 95.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék