Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  151 találat lapozás: 1-30 | 31-60 ... 151-151

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Buzás Pál: Bánffyhunyad és vidéke. Válogatott cikkek és tanulmányok Művelődés – Szentimrei Alapítvány, Kolozsvár – Sztána, 2010, 159.

Coroi Artur: Karatna. A református egyházközség története Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2014, 292.

Gál Kelemen: Káli Nagy Elek élet- és jellemrajza s. a. r. Kovács Sándor, Molnár B. Lehel, Unitárius Egyház, Kolozsvár, 2003, 171.

Keszeg Vilmos: Egy hir adás a’ késő maradékhoz. 17–20. századi erdélyi toronygombiratok Mentor, Marosvásárhely, 2006, 475.

Könczei Ádám; Könczei Csongor: Táncház. Írások az erdélyi táncház vonzásköréből Kriza János Népr. Társ., Kolozsvár, 2004, 96.

Lukács Olga: Bevezetés az erdélyi református iskolatörténetbe Egyetemi Műhely K. – Bolyai Társ., Kolozsvár, 2008, 205.

Pusztainé Madar Ilona: A Sóvidék földművelése Mentor, Marosvásárhely, 2003, 110.

Sas Péter: A Farkas utcai református templom történelmi emlékei Stúduim K., Kolozsvár, 2015, 511.

Szőcsné Gazda Enikő: Erdélyi kályhák és kályhacsempék fképek: Bátky Zsigmond; rajzok: Szőcsné Gazda Enikő, Terc, Bp., 2010, 184.

Visky Ferenc: Szerelme szorongat szerk. Bálint Ágnes, Koinónia, Kolozsvár, 2004, 239.

Czire Dénes: A két Bolyai OPKM, Bp., 2002, 65.

Gudor Botond; Kurucz György; Sepsi Enikő (szerk.): Egyház, társadalom és művelődés Bod Péter (1712–1769) korában. A nagyenyedi és magyarigeni „Bod Péter háromszáz éve” konferencia (2012. május 2–3.) tanulmánykötete KRE – L’Harmattan, Bp., 2012, 317.

Hermán M. János: Bethlen Miklós életének és gondolkodásának evangéliumi vonásai illusztrációk: Köpeczi Sebestyén József, Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Oradea, 2003, 135.

Horváth Zoltán György; Gondos Béla: Kalotaszeg középkori templomai a teljesség igényével = Das siebenbürgische Kalotaszeg. Mittelalterliche Kirchen – mit Anspruch auf Vollständigkeit = The Transylvanian Kalotaszeg. Medieval churches – a comprehensive guide szöveg: Horváth Zoltán György, Gondos Béla, Pap Gábor, Csikós Andrásné, Mátrai Anikó, Romanika, Bp., 2006, 231.

Papp Kinga: Tollforgató Kálnokiak. Családi íráshasználat a 17–18. századi Erdélyben Erdélyi Múzeum-Egyes., Kolozsvár, 2015, 293.

Pénzes Tiborc Szabolcs: „Valakik szikrának szárnya alatt vadnak…” Várad és a puritanizmus II. Rákóczi György fejedelemsége idején Partium, Nagyvárad, 2014, 247.

Nagy Alpár-Csaba: A dél-erdélyi református egyházkerületi rész története. 1940–1945 L’Harmattan, Bp., 2012, 498.

Fekete Réka: Forrásvidéken. Beszélgetések erdélyi adatközlőkkel fotók: Ferencz Csaba; archív felvételek: Albert Levente, Barabás Zsolt, Henning János, Háromszé Táncegyüttes, Sepsiszentgyörgy, 2014, 248.

Nagy Ödön; Hermán János; Nyitrai Mózes: Palástban. Lelkészek szórványban előszó: Keszeg Vilmos, Becze Márta, Mentor, Marosvásárhely, 2001, 490.

Murányi János: A Venyige Kalotaszegen. (1984). In Művelődés. Antológia. A közművelődés szűkülő (t)erei  (1976-1989), 1999, 156.

Boldizsár Zeyk Imre: Adatok Kalotaszeg magyar oktatás- és iskolatörténetéhez In: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben : iskola- és oktatástörténeti tanulmányok, szerk. Keszeg Vilmos, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 27–56.

Füreder Balázs: A kürtőskalács készítésének változásai (A kürtőskalács története a magyar nyelvű szakácskönyvek alapján) In: Acta Siculica 2012–2013. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Barti Levente, Kocs Irén, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, Csáki Árpád, Demeter Lajos, Szőcsné Gazda Enikő, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2013, 667–674.

Moldovan, Nicolae: Ocupatii si mestesuguri practicate de-a lungul timpului pe cuprinsul actualului judet Covasna = Hagyományos foglalkozások és mesterségek a mai Kovászna területén In: Acta 1999. A Székely Nemzeti Múzeum és a Csíki Székely Múzeum Évkönyve. 2. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2000, 215–228.

N. Szabó Magdolna: Szalmakalap egykor és ma. Adatok a Székelyföld szalmafeldolgozó háziiparához In: Acta (Siculica) 2006. Székely Nemzeti Múzeum – Délkeleti Intézet Évkönyve. 3. kötet, szerk. Vargha Mihály, Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2006, 53–72.

Pozsony Ferenc: A székely kürtőskalács In: Acta Siculica 2014–2015. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Barti Levente, Kocs Irén, Sztáncsuj Sándor Józseg, Csáki Árpád, Tóth-Barton András, Szőcsné Gazda Enikő, Kinda István, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2015, 497–518.

Elekes Zoltán: Magyar válaszok a romániai sérült személyek helyzetére In: Romániai magyar évkönyv 2004–2005, szerk. Bodó Barna, Fundația DIASPORA - Editura Marineasa, Temesvár, 2005, 559–566.

Bartha Katalin Ágnes: Színháztörténeti jelentőségű kalendárium-bejegyzések a Székely Nemzeti Múzeumban In: Acta Siculica 2007. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Barti Levente, Boér Hunor, Csáki Árpád, Kinda István, Kocs Irén, Méder Lóránt László, Szaló Réka, Szőcsné Gazda Enikő, Va, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2007, 417–422.

Bordi Zsigmond Lóránd; Méder Lóránt László: A kálnoki református templom régészeti kutatásának rövid ismertetése In: Acta Siculica 2009. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Méder Lóránt László, Sztáncsuj Sándor József, Csáki Árpád, Deme, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2009, 261–282.

Csáki Árpád: Nagysolymosi Incze Simeon erdővidéki református esperes kalendáriumi bejegyzései (1810–1853) In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 493–501.

Csáki Árpád: Adatok a kálnoki református templom történetéhez In: Acta Siculica 2009. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Méder Lóránt László, Sztáncsuj Sándor József, Csáki Árpád, Deme, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2009, 283–290.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék