Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  38 találat lapozás: 1-30 | 31-38

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Buzás Pál: Bánffyhunyad és vidéke. Válogatott cikkek és tanulmányok Művelődés – Szentimrei Alapítvány, Kolozsvár – Sztána, 2010, 159.

Horváth Zoltán György; Gondos Béla: Kalotaszeg középkori templomai a teljesség igényével = Das siebenbürgische Kalotaszeg. Mittelalterliche Kirchen – mit Anspruch auf Vollständigkeit = The Transylvanian Kalotaszeg. Medieval churches – a comprehensive guide szöveg: Horváth Zoltán György, Gondos Béla, Pap Gábor, Csikós Andrásné, Mátrai Anikó, Romanika, Bp., 2006, 231.

Murányi János: A Venyige Kalotaszegen. (1984). In Művelődés. Antológia. A közművelődés szűkülő (t)erei  (1976-1989), 1999, 156.

Boldizsár Zeyk Imre: Adatok Kalotaszeg magyar oktatás- és iskolatörténetéhez In: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben : iskola- és oktatástörténeti tanulmányok, szerk. Keszeg Vilmos, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 27–56.

Jakó Zsigmond: Demográfiai folyamatok Kalotaszegen az újkorban In: Gazdaságtörténet - könyvtártörténet : emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára, szerk. Buza János, MTA-BKÁE Gazdaság- ésTársadalomtörténeti Kutatócsoport, Bp., 2001, 281–292.

Lengyel K. Zsolt: Kós Károly és a "Kalotaszeg" 1912 : a 20. századi transzszilvanizmus kezdeteihez In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Kovács András; Sipos Gábor; Tonk Sándor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1996, 292–317.

Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen : a román és a gótika évszázadai (1540-ig) In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében 8., szerk. Pilipikó Erzsébet, Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, 2013, 190–206.

Murádin Jenő: Körösfői-Kriesch Aladár: „Engem Kolozsvárhoz annyi személyes, drága szál fűz…” In: Certamen I. Előadások a magyar tudomány napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában, szerk. Egyed Emese; Pakó László; Weisz Attila, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2013, 460–474.

Ágoston Palkó Emese: Sztána 20.századi faluképe Művelődés, 2000, 11., 18–19.

Ágoston Palkó Emese: Párválasztási szokások Sztánán Művelődés, 2004, 5., 21–23.

Boldizsár-Zeyk Imre: Kalotaszeg. A lap múltjáról és jelenéről. Művelődés, 1993, 5., 16.

Buzás Pál: A kalotaszegi műkedvelő színjátszás múltjából Művelődés, 2001, 1., 11.

Cseke Péter: A kalotaszegi múzeumház kapujában. Avagy: egy évszázad múzeumteremtő kalákákban elbeszélve. Helikon, 1990, 38., 2–3.

Fülemile Ágnes: Történeti idő és emlékezés egy kétnemzetiségű kalotaszegi községben Regio, 1996, 1., 64–86.

Herepei János: Kalotaszegi adattár [Közzéteszi Sas Péter) Művelődés, 2008, 2., 18–21.

Nagy Olga: A paraszti polgárosulás erdélyi sajátosságai. Kósa László könyvének margójára. Korunk, 1992, 9., 77–81.

Sebestyén Kálmán: Körösfői Riszeg alatt - egy kalotaszegi iskola évszázadai. Művelődés, 1996, 7–8., 68–72.

Sebestyén Kálmán: Körösfő évszázadai Művelődés, 2000, 4., 12–14.

Szaszák Gabriella: Sztánai utcakép - építészeti értékek Művelődés, 2004, 5., 13–14.

Szaszák Gabriella – Tikk Dóra: Sztánai szokások Művelődés, 2004, 5., 16–19.

Szentimrei Judit: Sztánai emlékképek Művelődés, 2004, 5., 28–29.

Vincze Mária – Mezei Elemér: Vidékfejlesztési lehetőségek egy Bánffyhunyad környéki kistérségben Erdélyi Múzeum, 2001, 1–2., 134–152.

Egyed Ákos: Széchenyi és Kolozsvár.  Helikon, 1991, 38., 1.

Janitsek Jenő: Sztána lakossága a 19. század elején Művelődés, 2004, 5., 19–20.

Köllő Károly: Bánffy Miklós, az Erdélyi Lapok főszerkesztője (1912-1913). Erdélyi Múzeum, 1994, 3–4., 21–27.

Sebestyén Kálmán: Kik festettek elsőként Kalotaszegen? Művelődés, 2007, 5., 22–23.

Balogh Balázs – Fülemile Ágnes: Etnikai feszültségek a magyar-román egymásról alkotott képben Művelődés, 2004, 5., 23–26.

Gaal György: Sztána és az Éjszakiak. Helikon, 1991, 24., 10–11.

Fekete Albert: A Sztánai Műhely. A Sztánai Műhely naplójából Művelődés, 2004, 5., 4–7.

Fekete Albert: Örökségvédelmen alapuló falu- és vidékfejlesztés a Sztánai völgy térségében Művelődés, 2007, 12., 20–23.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék