Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  106 találat lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-106

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Bárdi Nándor (szerk.): Források és stratégiák. A II. összehasonlító magyar kisebbségtörténeti szimpózium előadásai. Pro-Print, 1999, 455.

Fülöp Mihály (bev., összeáll.), Vincze Gábor (sajtó alá rend., jegyz.): Revízió vagy autonómia? Iratok a magyar-román kapcsolatok történetéről (1945-1947). TLA, Bp., 1999,

Fülöp Mihály: Befejezetlen béke. A külügyminiszterek tanácsa és a magyar békeszerződés 1947 Bp., 1994,

Heppner, Harald (szerk.): Die Rumänen und Europa vom Mittelalter bis zur Gegenwart = A románok és Európa a középkortól a jelenkorig Böhlau, Wien, 1997, 298.

Romsics Ignác: Nemzet, állam, régió. Tanulmányok Erdélyről és a Kárpát-medence interetnikus kapcsolatairól a 19–20. században Komp-Press – Korunk, Kolozsvár, 2013, 263.

Földes György: Magyarország, Románia és a nemzeti kérdés 1956–1989 jegyzetek: Dorkó Szabolcs, Nagyvilág, Bp., 2007, 562.

Kim Ji-young: A nagyhatalmi politika és az erdélyi kérdés a II. világháború alatt és után Osiris, Bp., 2000, 181.

Mihályi Balázs: Román védvonal Magyarország ellen. A Károly-vonal térképek: Mihályi Balázs, Kárpátia Stúdió, Bp., 2010, 107.

Pomogáts Béla (szerk.): Erdélyről Trianonban Mentor, Marosvásárhely, 2010, 310.

Beke Antal: I. Rákóczy György és a porta. Levelek és okiratok szerk. Beke Antal, Barabás Samu, Históriaantik könyvesház, Bp., 2010, 905.

Brzeziński, Szymon: Tanulmányok a 16–17. századi lengyel–erdélyi–magyar kapcsolattörténetről ford. Petneki Noémi, ELTE BTK Középkori és Kora Újkori M. Történeti Tansz., Bp., 2014, 152.

Gebei Sándor: II. Rákóczi György külpolitikája. 1648–1657 Heraldika, Bp., 2004, 249.

Kármán Gábor: Erdélyi külpolitika a vesztfáliai béke után L’Harmattan, Bp., 2011, 484.

Kármán Gábor; Teszelszky, Kees (szerk.): Bethlen Gábor és Európa ELTE BTK TI Középkori és Kora-újkori M. Történeti Tansz. – Trans, Bp., 2013, 387.

Köpeczi Béla: II. Rákóczi Ferenc külpolitikája Akad. K., Bp., 2002, 161.

Papp Sándor: Török szövetség – Habsburg kiegyezés. A Bocskai-felkelés történetéhez KGRE – L’Harmattan, Bp., 2014, 398.

Szilágyi Sándor: I. Rákóczy György és a diplomáczia. Székfoglaló értekezés Históriaantik Könyvesház, Bp., 2010, 92.

Szilágyi Sándor: Okmánytár I. Rákóczy György svéd és franczia szövetkezéseinek történetéhez szerk. és jegyzetek: Szilágyi Sándor, Históriaantik Könyvesház, Bp., 2011, 491.

Szilágyi Sándor: Okmánytár II. Rákóczy György diplomácziai összeköttetéseihez szerk. Szilágyi Sándor, Históriaantik Könyvesház, Bp., 2010, 720.

Szilágyi Sándor (szerk.): Levelek és okiratok I. Rákóczy György keleti összeköttetései történetéhez Históriaantik Könyvesház, Bp., 2010, 924.

Tusor Péter; Tóth Krisztina (szerk.): Pápai kinevezések, megbízások és felhatalmazások Erdély, a Magyar Királyság és a Hódoltság területére. 1550–1711 összegyűjt. Galla Ferenc, PPKE Egháztört. Kutcsop – Váci Egyházmegyei Tört. Biz., Bp. – Róma – Vác, 2010, 199.

Volkmer, Gerald: Die Siebenbürgische Frage, 1878–1900. Der Einfluss der rumänischen Nationalbewegung auf die diplomatischen Beziehungen zwischen Österreich-Ungarn und Rumänien Weimar – Böhlau, Köln – Wien, 2004, 390.

L. Balogh Béni: Küzdelem; Erdélyért. A magyar–román viszony és a kisebbségi kérdés 1940–1944 között Akadémiai K., Bp., 2013, 335.

L. Balogh Béni (szerk.): Kiszolgáltatva. A dél-erdélyi magyar kisebbség 1940–1944 között Pro-Print, Csíkszereda, 2013, 478.

Szabó Gyula: Jakab Antal küzdelme a megmaradásért. Ki lesz az utód? Psüki, Bp., 2013, 423.

Sahin-Tóth Péter: A francia külpolitika és a Bocskai-felkelés.  In A tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda Kálmán születésnapjára., Szerk. Glatz Ferenc, MTA Történettudományi Int., Bp., 1993, 123-131.

***: Budapest, 1938. augusztus 6. Békássy László miniszteri osztálytanácsos jelentése a külügyminiszternek a kishatárforgalommal kapcsolatban Bukaresben folytatott magyar–román vegyesbizottsági tárgyalásról In: Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai, 1919–1968, szerk. Bán D. András; Diószegi László; Fejős Zoltán; Romsics Ignác; Vinnai Győző, Teleki László Alapítvány, Bp., 1995, 246–251.

Pataky Iván: Adalékok Románia távolmaradásának kérdéséhez a Csehszlovákia elleni 1968. évi agresszióból In: Acta 1998. A Székely Nemzeti Múzeum és a Csíki Székely Múzeum Évkönyve. 1. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1999, 337–343.

Bakk Miklós: Románia európai uniós csatlakozásának kronológiája In: Romániai magyar évkönyv 2004–2005, szerk. Bodó Barna, Fundația DIASPORA - Editura Marineasa, Temesvár, 2005, 701–705.

Kiss Ágnes: Románia határon túli nemzetpolitikája: a magyarországi románok támogatása (1995-2005) In: Romániai magyar évkönyv 2006., szerk. Bodó Barna, Fundația DIASPORA - Editura Marineasa, Temesvár, 2007, 90-102.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék