Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  178 találat lapozás: 1-30 | 31-60 ... 151-178

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Albert Ferenc; Bodó Barna; Tácsi László: Szegénység és etnikum In: Romániai magyar évkönyv 2001, szerk. Bodó Barna, Szórvány Alapítvány – Polis Könyvkiadó, Temesvár – Kolozsvár, 2001, 247–273.

Bakk Miklós: Parlamenti és államfőválasztás 2000-ben In: Romániai magyar évkönyv 2001, szerk. Bodó Barna, Szórvány Alapítvány – Polis Könyvkiadó, Temesvár – Kolozsvár, 2001, 3–10.

Bakk Miklós; Szász A. Zoltán: Románia választási földrajza – 1990-2000 In: Romániai magyar évkönyv 2002, szerk. Bodó Barna, Szórvány Alapítvány – Polis Könyvkiadó, Temesvár – Kolozsvár, 2002, 33–39.

Bakk Miklós; Szász Alpár Zoltán; Székely István Gergő: Parlamenti választás Romániában 2004 novemberében In: Romániai magyar évkönyv 2004–2005, szerk. Bodó Barna, Fundația DIASPORA - Editura Marineasa, Temesvár, 2005, 93–116.

Szász Alpár Zoltán: : Európai parlamenti választások – 2009 In: Romániai magyar évkönyv 2009–2010, szerk. Bodó Barna, Fundația DIASPORA, Temesvár – Kolozsvár, 2011, 61–92.

Szász Alpár Zoltán; Sárosi-Márdirosz Krisztina: Helyhatósági választások 2008 júniusában In: Romániai magyar évkönyv 2007-2008., szerk. Bodó Barna, Fundația DIASPORA - Editura Marineasa, Temesvár, 2008, 163-200.

Székely István Gergő: Elnökválasztás Romániában 2009-ben In: Romániai magyar évkönyv 2009–2010, szerk. Bodó Barna, Fundația DIASPORA, Temesvár – Kolozsvár, 2011, 29–60.

Székely István Gergő; Bognár Zoltán: Románia új választási rendszere In: Romániai magyar évkönyv 2007-2008., szerk. Bodó Barna, Fundația DIASPORA - Editura Marineasa, Temesvár, 2008, 97-124.

Rácz Lajos: Bethlen Gábor erdélyi fejedelemmé választása, avagy a „libera electio” dilemmája In: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene. A Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai, szerk. Dáné Veronika; Horn Ildikó; Lupescu Makó Mária; Oborni Teréz; Rüsz-Fogarasi Enikő; Sipos Gábor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2014, 266–287.

László Géza: Országgyűlési képviselő-választások Szatmár vármegyében, 1848-ban In: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Pál-Antal Sándor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2003, 295–316.

Nagy Éva: Az Országos Magyar Párt választási részvétele Brassó megyében (1926–1937) In: Acta Siculica 2009. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Méder Lóránt László, Sztáncsuj Sándor József, Csáki Árpád, Deme, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2009, 533–546.

Tóth Szilárd: Incidente sângeroase la alegerile parlamentare din 1928 la secţia de votare din com. Olteni (jud. Trei-Scaune) = Véres incidensek az 1928. évi román országgyűlési választásokon Oltszemen (Háromszék megye) In: Acta Siculica 2008. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Barti Levente, Kocs Irén, Méder Lóránt László, Sztáncsuj Sándor József, Boér Hunor, Csáki Árpád, Kinda István, Szőcsné Ga, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2008, 419–426.

Lönhárt Tamás: "Annyi a jogunk, amennyit kiharcolunk..."? : a kommunista rendszer kiépítése, a magyar kisebbségi érdekképviselet és az utolsó többpárti választások a második világháború utáni Romániában In: Ablakok a múltra, szerk. Nagy Róbert; Rüsz-Fogarasi Enikő, Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2012, 276–303.

***: A belső választások alapelvei. 1995. április 8. In: Útkeresés és integráció : válogatás a határon túli magyar érdekvédelmi szervezetek dokumentumaiból, 1989-1999, szerk. Bárdi Nándor; Éger György, Teleki László Alapítvány, Bp., 2000, 168–169.

Ferencz Csaba: Székely Nemzeti Tanács – a pluralizmus esélyei In: Romániai magyar évkönyv 2004–2005, szerk. Bodó Barna, Fundația DIASPORA - Editura Marineasa, Temesvár, 2005, 37–48.

Horváth Réka: Az RMDSZ választási eredményei 1990-2004 között In: Romániai magyar évkönyv 2006., szerk. Bodó Barna, Fundația DIASPORA - Editura Marineasa, Temesvár, 2007, 61-70.

Murvai Olga: Az esélytelenség esélyei In: Romániai magyar évkönyv 2001, szerk. Bodó Barna, Szórvány Alapítvány – Polis Könyvkiadó, Temesvár – Kolozsvár, 2001, 301–316.

Sorbán Angella; Nagy Kata: Hazajöttem Magyarországról... In: Romániai magyar évkönyv 2001, szerk. Bodó Barna, Szórvány Alapítvány – Polis Könyvkiadó, Temesvár – Kolozsvár, 2001, 59–78.

Székely István Gergő: A romániai magyar szavazók választói magatartása In: Romániai magyar évkönyv 2004–2005, szerk. Bodó Barna, Fundația DIASPORA - Editura Marineasa, Temesvár, 2005, 49–92.

Ágoston Palkó Emese: Párválasztási szokások Sztánán Művelődés, 2004, 5., 21–23.

Kereskényi Sándor: A közéleti hitvallástól a politikai szociológiáig. Magyar Kisebbség, 1996, 1–2., 10–14.

Szendrei Ákos: A Román Nemzeti Párt választási szereplése és tevékenysége, 1905–1910  Múltunk, 2006, 2., 54–90.

Tilkovszky Loránt – Weidinger Melinda: Magyar memorandum és német válasz. A Duna-medencei kisebbségi problematikáról 1931-ben. II. rész. A német és magyar kisebbségek helyzete, kölcsönös viszonyuk; politikai céljaik Csehszlovákiaában, Romániában és Jugoszláviában Századok, 2004, 1., 159–206.

Toró T. Tibor: Szövetségi belső választások: egyszerű tisztújítás vagy az "erdélyi magyar parlamentarizmus" rehabilitációjának kísérlete.  Magyar Kisebbség, 1999, 4., 153–164.

***: A romániai magyar és német népkisebbség parlamenti képviseletének számadatai kilenc választásról [Magyar Kisebbség 1939/12] Magyar Kisebbség, 2000, 4., 46–47.

Bárdi Nándor: Választások a két világháború közti romániai magyar kisebbségpolitikában Magyar Kisebbség, 2000, 4., 41–45.

Román Ildikó: A Romániai Szociáldemokrata Párt és a kisebbségi kérdés (1921–1948) Múltunk, 1993, 4., 92–118.

Scurtu Ioan: Parlamenti választások Romániában (1919-1937). Magyar Kisebbség, 1996, 1–2., 71–82.

Seewann, Gerhard: Megosztott lojalitások, egyforma közösségek. Németek és magyarok a román nacionalizáló államban Aetas, 2010, 1., 199–209.

***: Az erdélyi magyar szociáldemokraták javaslata egy közös magyar választási lista létrehozásáról (részletek). Bukarest, 1946. március 10.  Magyar Kisebbség, 1998, 2., 171–177.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék