Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  1990: 653 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 631-653

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Banner Zoltán: Erdélyi magyar művészet a XX. században. Képzőművészeti, Bp., 1990, 201.

Beke György: Atlantisz harangoz. A magyarság sorsa Erdélyben. 1918-1992. Bp., 1990,

Diószegi László – R. Süle Andrea (szerk.): Hetven év. A romániai magyarság története 1919-1989. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990,

Kántor Lajos: Erdélyi csillagok. Újabb arcok Erdély szellemi múltjából. Héttorony, Bp., 1990, 228.

Köpeczi Béla (hrsg.): Kurze Geschichte Siebenbürgens. Akadémiai, Bp., 1990, 780.

Mátyás Vilmos: Utazások Erdélyben Panoráma, Bp., 1990, 279.

Palotás Zoltán: A trianoni határok. Bp., 1990,

Újfalvi Sándor: Emlékiratok. Jegyz. Ugrin Aranka, bev. Benkő Samu, Szépirodalmi, Bp., 1990, 448.

Raffay Ernő: A vajdaságoktól a birodalomig. Az újkori Románia története. JATE, Szeged, 1989, 1990, 253.

Rónai András: Térképezett történelem. 2. bővített kiadás Bp., 1990,

Bodor Pál: A hisztéria szükségállapota. Kellemetlen kézikönyv Romániáról. Szabad Tér, Szikra, 1990, 350.

Hunya Gábor (összeáll.): Románia, 1944-1990. Gazdaság és politikatörténet. Atlantisz, Bp., 1990, 323.

Kőváry E. Péter – Miklós Gábor (szerk.): Karácsonyi forradalom. Riportkönyv Romániáról. Hírlapkiad. Váll., 1990, 95.

Moldován Tamás (főszerk.): A Conducator végnapjai. Románia 1989 december. IPV, 1990, 239.

Oltányi Ottó – Oltványi Tamás: A vég Szféra, Bp., 1990, 158.

Wevergbergh, Julien: Aranyfüstös hullaház. A ceausescu-klán negyedszázada. Utószó Bodor  Pál, Képes 7, Bp., 1990, 261.

***: Régi erdélyi viseletek. Viseletkódex a XVII. századból. Előszó Jankovics József, tanulmányok Galavics Géza, R. Várkonyi Ágnes, Európa, Bp., 1990, 135.

Balázs Mihály – Fricsy Ádám – Lukács László– Monok István (sajtó alá rend.): Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók. I/1. 1609-1616, I/2. 1617-1625. Szeged, 1990,

Jakó Zsigmond (kivonatokban közzéteszi, bev.): A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei (1289-1556).I. köt. 1289-1484., II. köt. 1485-1556 Akadémiai, Bp., 1990, 1077, 1082.

Kiss Gábor: Erdélyi várak, várkastélyok. 2. kiadás Panoráma, 1990, 445.

Pataki József (vál.): Kolozsvári emlékírók (1603-1720 Bev. Bálint József, Kriterion, Bukarest, 1990, 418.

László Ferenc – Cseke Péter (vál. és sajtó alá rendezte): Erdélyi Fiatalok. Dokumentumok, viták (1930-1940) 1-2. köt. Bev. Cseke Péter, Kriterion, Bukarest, (1986) 1990,

Lipcsey Ildikó: Erdélyi autonómiák. Történeti tanulmányok. Bp., 1990, 79.

Barabás Béla – Joó Rudolf (gyűjt., szerk.): A kolozsvári magyar egyetem 1945-ben. A Bolyai Egyetem szervezésének válogatott dokumentumai. Előszó Csőgör Lajos, Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990, 174.

Gazda József: Megváltó karácsony. Erdélyi magyar túlélők emlékeznek. Aura, Bp., 1990, 151.

Katona Szabó István: A nagy remények kora. Erdélyi demokrácia, 1944-1948. 1-2. Magvető, 1990,

Tóth Sándor: Jelentés Erdélyből II. (1987). Malakoff, 1990, 191.

Tóth Sándor: Quo vadis, Romania? HHRF – Katalizátor Iroda, New York – Budapest, 1990,

Tőkés István: A romániai magyar református egyház élete, 1945-1989. Magyarságkutató Intézet, Budapest, 1990, 463.

Tőkés László: Temesvár ostroma 1989. Bp., 1990,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék