Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  1991: 493 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 481-493

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Balogh Edgár (főszerk.): Romániai magyar irodalmi lexikon. 2., 3. köt.  Kriterion, Bukarest, 1991, 1994, 743, 712 .

Benkő Samu (közzéteszi): Kós Károly Életrajz. Szépirodalmi –Kriterion, Bp.–Bukarest, 1991, 252.

Kántor Lajos: Itt valami más van. Erdélyi krónika (1911-1959). Héttorony, Bp., 1991, 340.

Kepecs József (összeáll.): Erdély településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) megoszlása, 1850-1941. KSH, Bp., 1991, 534.

Kocsis Károly – Kocsisné Hodosi Eszter: Magyarok a határainkon túl – a Kárpát medencévben. Bp., 1991,

Orbán Balázs: A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természeti s népismereti szempontból. Hasonmás kiad., 1-2. Babits, Szekszárd, 1991,

Borsi-Kálmán Béla: Hungarian exiles and the romanian national movement, 1849-1867. Columbia University Ptess, New York, 1991, 333.

Jakó Klára: Az első kolozsvári egyetemi könyvtár története és állományának rekonstrukciója 1579-1604. Scriptum, Szeged, 1991,

Miskolczy Ambrus: Egyház és forradalom. Biserica si revolutie. A kőröskisjenői ortodox román egyházi zsinat. Sinodul ortodox romanesc de la Chisineu-Cris 1849. ELTE BTK Román Filológiai Tanszék, Bp., 1991,

Monok István – Németh Noémi – Tonk Sándor (Jakó Zsigmond anyagának felhasználásával sajtó alá rendezte): Erdélyi könyvesházak. 2. Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyenyed, Szászváros, Székelyudvarhely Scriptum, Szeged, 1991, 246.

Nagy László: Erdélyi fejedelmek a Habsburg-ellenes harcok élén. Adalékok a habsburg-kérdés újraértékeléséhez. Videoton József Attila Műv. Ház és Kvt., Székesfehérvár, 1991, 51.

Sándor Klára: A Bolognai Rovásemlék. A székely rovásírás 1. Magyar Őstörténeti Könyvtár, Szeged, 1991,

Miskolczy Ambrus (sajtó alá rend.): Egyház és forradalom A köröskisjenői ortodox román egyházi zsinat. Bevezetés és a zsinati jegyzőkönyv. Előszó Szabad György, ELTE BTK, 1991, 1984.

Záhony Éva (vál., bev.): Hitel, 1935-1944. Folyóirat válogatás, repertórium. 1-2. köt. Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1991, 446.

Benkő Samu: Nagy Géza a literátor és művelődésünk mindenese EME, 1991, 31.

Dombi Károly: Analysis of the factors determining Rumanian nationality policy towards ethnic Hungarians undder the communist regime Ottawa, 1991, 131.

Enyedi Sándor: Öt év a kétszázból. A Kolozsvári Magyar Színház története 1944 és 1949 között. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991, 219.

Simon Zoltán (szerk.): Romániai magyar irodalom, 1970-1990. (1990-es Debreceni Irodalmi Napok előadásai) Hajdú-Bihar Megyei Lapkiadó Vállalat, Debrecen, 1991, 96.

Virt László: Katolikus kisebbség Erdélyben. Egyházfórum, Budapest-Luzern, 1991, 145.

Lamping, Heinrich: Kirchenburgen in Siebenbürgen. Geogr. Analysen, Kurzbeschreibungen, Bilddokumentation = Templomerődök Erdélyben : geográfiai analízis, rövid leírások, képdokumentáció Inst. für Wirtschafts- und Sozialgeographie – Johann Wolfgang Go, Frankfurt, 1991, 222.

Prodan, F.: Din istoria Transilvaniei. Studii şi evocări = Erdély történetéből :tanulmányok reminiszcenciák Editura științifică și enciclopedică, București, 1991, 359.

Treptow, Kurt. W. (szerk.): Dracula. Essays on the life and times of Vlad Ţepeş = Drakula : esszék Vlad Tepes élete és kora témakörből Columbia University Press, New York, 1991, 336.

Földesi Ferenc (szerk.): Kénosi Tőzsér János: De typographiis et typographis Unitariorum in Transylvania. Bibliotheca Scriptorum Transylvano-Unitariorum = Erdély unitárius nyomdái és nyomdászai : erdélyi unitárius írók műveinek bibliográfiája Scriptum, Szeged, 1991, 194.

Gömöri György: Erdélyiek és angolok. Művelődés- és kapcsolattörténeti tanulmányok Héttorony, Bp., 1991, 121.

Pop, Ioan Auerl: Instituţii medievale româneşti‣dadunārile cneziale şi nobiliare (boiereşti) din Transilvania în secolele XIV-XVI = Középkori román intézmények : kenézi és nemesi (bojári) gyűlések Erdélyben a 14-16. századokban Dacia, Cluj-Napoca, 1991, 254.

Virt László: Katolikus kisebbség Erdélyben Egyházfórum, Budapest – Luzern, 1991, 145.

Kántor Lajos; Veress Zoltán (szerk.): Vándor idő balladája. Krónika 89–90 Erdélyi Könyv Egylet, Stockholm, 1991, 162.

Fodor László: Adatok Székelyudvarhely kézmű- és kisipara történetéhez. In Kézművesipartörténeti Szimpózium 7., Veszprém, 1991, 85-95.

Lackó Miklós: Az Erdélyi Helikon és az erdélyi magyar-szász kapcsolatok a két világháború között. In Polgárosodás Közép-Európában. Tanulmányok Hanák Péter 70. születésnapjára., Szerk. Somogyi Éva, MTA Történettudományi Intéze, Bp., 1991, 363-370.

Bura László: Szatmárnémeti történeti földrajzi nevei In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára, szerk. Hajdú Mihály; Kiss Jenő, ELTE, Bp., 1991, 119–132.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék