Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  1992: 358 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 331-358

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


***: Erdély a Históriában. HRKE, Székelyudvarhely, 1992, 198.

Iorga, Nicolae: A nemzetek közötti gyűlölködés ellen. Románok és magyarok. Előszó Makkai László, Miskolczy Ambrus, ELTE BTK Román Filológiai Tanszék, Bp., 1992, 59.

László Péter (ed.): Historians and the history of Transylvania. Columbia Univ Press, New York, 1992, 254.

Léstyán Ferenc – dr. Franz Krauter – Fodor József – Bura László – Juhász András – Csiha Kálmán – dr. Eszenyei Béla – Eszenyeiné : Erdélyi egyházaink évszázadai. Transil RT, Bukarest, 1992, 311.

Pál-Antal Sándor: Backamadaras 600 éve. 1992, 208.

Pomogáts Béla: Negyedik Európa. Erdélyi kérdések és válaszok. Gondolat, Bp., 1992, 120.

Varga E. Árpád: Fejezetek a jelenkori Erdély népesedéstörténetéből. Tanulmányok Püski, Bp., 1992, 388.

Stahl, Henri: A régi román falu és öröksége. Vál., jegyz. Miskolczy Ambrus, utószó Rostás Zoltán, ELTE BTK, Román Filológiai Tanszék, Bp., 1992, 236.

Trócsányi Zsolt – Miskolczy Ambrus: A fanariótáktól a Hohenzollernekig. Társadalmi hanyatlás és nemzeti feleemelkedés a román történelemben. ELTE BTK, Bp., 1992, 149.

Eördögh István: Alle origini dell' espansionismo romeno nella Transilvania ungherese (1916-1920) Periferia, Cosenza, 1992, 162.

Bánkuti Imre: Iratok Máramaros vármegye történetéhez 1703-1711. Akadémiai, Bp., 1992, 306.

Benkő Elek: A középkori keresztúr-szék régészeti topográfiája. Bp., 1992, 272 + 84 tábl.

Csetri Elek: Bethlen Gábor életútja. Kriterion, Bukarest, 1992, 233.

Gál László: Javallat. Az első erdélyi magyar nyelvű büntető törvénykönyv-tervezet, 1839. Bev., sajtó alá rendezte Hajdu Lajos, ELTE BTK, Román Filológiai Tanszék, Bp., 1992,

Imreh István: A fejedelmi gazdálkodás Bethlen Gábor idejében. Kolozsvár, 1992, 90.

Imreh István – Pataki József: Kászonszéki krónika (1650-1750). Kolozsvár-Budapest, 1992, 372.

Rácz Lajos: Főhatalom és kormányzás az Erdélyi Fejedelemségben. Akadémiai, Bp., 1992, 191.

Sándor Klára (szerk.): Rovásírás a Kárpát-medencében. Magyar Őstörténeti Könyvtár, Szeged, 1992,

Szabó Miklós-Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban 1521-1700. JATE, Szeged, 1992, 394.

Antal Árpád: György Lajos életműve. EME, Kolozsvár, 1992, 78.

Illyés Elemér: National minorites in Romania. Change in Transylvania. 2. ed. Struktúra, Hamilton, 1992, 355.

Kincses Előd: Black spring. Present, Bp.-München, 1992, 131.

Tóth Kálmán – Gábor Dénes (összeáll.): Romániai magyar könyvkiadás 1944-1949. EME, Kolozsvár, 1992, 152.

Prodan, David: Commentarii. Transilvania şi iar Transilvania. Consideraţie istorice = Kommentárok : Erdély és ismét Erdély, történelmi elmélkedések Editura științifică și enciclopedică, București, 1992,

Borda, Valentin: Uniunea natională "Vatra Româneasca" = A "Vatra Româneasca Petru Maior, Târgu Mureș , 1992, 29.

Pascu, Ștefan (szerk.): Documente privind revoluţia de la 1848 in ţările române. 26 mai - 4 iunie 1848 = Az 1848-as forradalomra vonatkozó dokumentumok egész Romániában Ed. Academiei Române, București, 1992, 572.

Csiha Kálmán: Fény a rácsokon. Börtönévek vallomása utószó: Czine Mihály, Kálvin, Bp., 1992, 148.

Corvisier, M. André: Soldats originaires de Transylvanie, Moldavie et Valachie dans l'armee française au XVIIIe siécle In: Háború és társadalom : Király Béla emlékkönyv, szerk. Jónás Pál; Pastor, Peter; Tóth Pál Péter, Századvég, Bp., 1992, 109–122.

Fischer-Galati, Stephen: National socialism in Romania In: Háború és társadalom : Király Béla emlékkönyv, szerk. Jónás Pál; Pastor, Peter; Tóth Pál Péter, Századvég, Bp., 1992, 168–176.

Vörös Károly: Metamorphosis Transylvaniae. Wandlungen im Siebenbürgen des 18 In: Methoden und Probleme der Alltagsforschung im Zeitalter des Barock = Módszerek és problémák a barokk kor hétköznapjainak kutatásában., szerk. Pickl, Othmar; Feigl, Helmut, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 1992, 101–123.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék