Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  1993: 397 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 391-397

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Fekete János (szerk.): A székelykeresztúri Orbán Balázs – volt unitárius – Gimnázium 200 éves története. Orbán Balázs Gimnázium – Unitárius Egyház, Székelykeresztúr, 1993, 211.

Gaster, Moses: Judaika & Hungarica. A zsidó, magyar és román művelődési és politikai kölcsönhatások történetéből. Bev., vál. Miskolczy Ambrus, ELTE BTK Román Filológiai Tanszék, Bp., 1993,

Glatz Ferenc: Minorităţi in Europa centrală. Európa Inst., Bp., 1993,

Hermann Gusztáv: Székelyudvarhely művelődéstörténete Kriterion, Bukarest, 1993, 348.

Köpeczi Béla (főszerk.): Erdély rövid története. Akadémiai, Bp., 1993, 684.

Köteles Pál: Magyarság – Európaiság. Bp., 1993,

Krausz A. Chaim (összeáll.): A régi Erdély. Tel Aviv, 1993,

Róth Edit: Százéves az állami kő- és agyagipari szakiskola. Fejezetek Székelyudvarhely ipari szakoktatásának múltjából. Infopress, Székelyudvarhely, 1993, 118.

Szász Zoltán: A románok története. Bereményi, Bp., 1993, 195.

Borsi-Kálmán Béla: Nemzetfogalom és nemzetstratégiák. A Kossuth-emigráció és a román nemzeti törekvések kapcsolatának történetéhez. Akadémiai, Bp., 1993, 353.

Carp, Matatias: Holocaust Romániában. Ford., előszó Takács Ferenc, Primor, Bp., 1993, 289.

Eördögh István: Geschichte, Gründe und Voraussetzungen der rumanischen Expansion in Siebenbürgen, 1916-1920. Inst. für Kirchengeschichte der Univ. Bonn, Bonn, 1993, 134.

Bethlen János: Erdély története, 1629-1673. Ford. P. Vásárhelyi Judit, utószó, jegyz. Jankovics József, Balassi, Bp., 1993, 669.

Gaali Zoltán: A székely ősvárak története, mondája és legendája. Hasonmás kiad. Kriterion Alapítvány-Akadémiai, Csíkszereda-Budapest, 1993,

Köpeczi Béla: Restitutio Transylvaniae 1712. Kisérlet az Erdélyi Fejedelemség visszaállítására. ELTE, BTK, Román Filológiai Tanszék, 1993, 85.

Kosztin Árpád: A magyar – román hűbéri – hűbéresi viszony. Intermix, Bp. – Ungvár, 1993, 78.

László Gyula: A Szent László-legenda középkori falképei. TKM, Kolozsvár-Bp., 1993, 262.

Makkai László (szerk.): Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről. Reprint Akadémiai, Bp., 1993,

Szádeczky-Kardoss Lajos: A székely nemzet története és alkotmánya. Reprint Akadémiai, Bp., 1993, 400.

Gaál György: Berde Áron útja a természettudománytól a közgazdászatig. EME, Kolozsvár, 1993, 46.

Jakabffy Elemér: Nemzetiségpolitikai írások. Vál., bev., jegyz., Balázs Sándor, Kriterion, Bukarest, 1993,

K. Lengyel Zsolt: Auf der Suche nach dem Kompromiss. Ung. Inst., München, 1993, 470.

Kazai Magdolna (összeáll.): Magyar Kisebbség 1922-1942. Repertórium. 1-3. köt. Scriptum, Szeged, 1993-1994, 420, 303, 374.

Tibori Szabó Zoltán: Teleki Béla erdélyisége. Kolozsvár, 1993,

Venczel József: A falumunka útján. Váogatott írások. Vál., szerk. Székely András Bertalan, OBKE, Székelyudvarhely, 1993, 283.

Fülei-Szántó Endre: Fortélyos fogságban. (Egy vendégtanár pszichológiai kalndjai a Balkánon.) Pécs, 1993,

Molnár János: Az egyetlen. Az Ellenpontok és az Ellenpontosok története. Szeged, 1993,

Dragomir, Lia: De la pronunciament la Memorandum. 1868-1892 . Mişcarea memorandistă, expresie a luptei naţionale a românilor = Az 1868-as Nyilatkozattól az 1892-es Memorandumig : a memorandista mozgalom a románok nemzeti kűzdelmének kifejezője coordonator: Corneliu Mihail Lungu, Arhivele Statului din România, București, 1993, 439.

Gregori, Ilina; Schaser, Angelika (szerk.): Rumänien im Umbruch. Chancen und Probleme der europäischen Integration = Románia változásban. Az európai integráció esélyei és kérdései Winkler, Bochum, 1993, 133.

Gündisch, Konrad G.: Das Patriziat siebenbürgischer Städte im Mittelalter = Az erdélyi városok patriciátusa a középkorban Böhlau, Köln, 1993, 465.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék