Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  1994: 370 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 361-370

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Fülöp Mihály: Befejezetlen béke. A külügyminiszterek tanácsa és a magyar békeszerződés 1947 Bp., 1994,

Joó Rudolf (ed.): The Hungarian minority’s situation in Ceausescu’s Romania. Columbia Univ. Press, New York, 1994, 147 (Atlantic studies on society.

Oltványi Ambrus: A szellem szenvedélye. Tanulmányok, cikkek, bírálatok. Bp., 1994,

Tóth Károly Antal: Hova-tovább? Az Ellenpontok dokumentumai, esszék, tanulmányok. Magyar Ökumenikus Önképzőkör – Savaria University Press, Stockholm – Szombathely, 1994, 240.

Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája, 1944-1953. JATE-TLA, Szeged-Budapest, 1994, 107.

Florea, Virgiliu: Folclorişti ardeleni. Colecţii inedite de folclor = Erdélyi folkloristák : kiadatlan folklórgyűjtemények Transilvania Press, Cluj-Napoca, 1994, 188.

Miskolczy Ambrus: Eszmék és téveszmék. Kritikai esszék a román múlt és jelen vitás kérdéseit tárgyaló könyvekről Bereményi Kiadó – ELTE BTK Román Filológiai Tanszék, Bp., 1994, 233.

Tankó Attila; Péter Mihály (szerk.): Genersich Antal emlékkönyv születésének 150. évfordulója alkalmából - Adatok a romániai magyar orvosok és gyógyszerészek munkásságáról Az Erdélyi-Múzeum Egyesület Orvostudományi Szakosztálya – Geners, Marosvásárhely – Budapest, 1994, 207.

König, Walter (szerk.): Siebenbürgen zwischen den beiden Weltkriegen = Erdély a két világháború között Böhlau, Köln – Wien, 1994, 396.

Schuller, Wolfgang (szerk.): Siebenbürgen zur Zeit der Römer und der Völkerwanderung = Erdély a rómaiak és a népvándorlás idején Böhlau, Köln – Weimar  – Wien, 1994, 276.

Tóth István György (szerk.): Relationes missionariorum de Hungaria et Transilvania, 1627-1707 = Misszionáriusok jelentései Magyarországról és Erdélyről, 1627-1707 = Berichte von Missionären über Ungarn und Siebenbürgen, 1627-1707 Római M. Akad. – Ráday Gyűjtemény – MTA Történettudományi Intéze, Róma – Budapest, 1994, 459.

Imreh István: A háromszéki Hilib törvényei. In Népismereti dolgozatok., Kolozsvár, 1994, 29-43.

Pál Judit: O legendă a istoriei: problema originii hunice a secuilor In: Studii de Istorie a Transilvaniei. Specific regional şi deschidere europeană., Coord.: Sorin Mitu, Florin Gogâltan, ed.:, Asociaţia Istoricilor din Transilvania şi Banat., Cluj, 1994, 97-103.

Kováts Zoltán: A székely népesség számának alakulása az Erdélyben történő megtelepedéstől kezdve 1910-ig In: "Nem búcsúzom..." : emlékkönyv Benda Kálmán tiszteletére, szerk. Nagy Tamás; Szegfű László, Generalia, Szeged, 1994, 53–61.

Káldos János: Egy fejezet az unitárius egyháztörténet-írás történetéből In: Klaniczay-emlékkönyv : tanulmányok Klaniczay Tibor emlékezetére, szerk. Jankovics József, Balassi Kiadó – MTA Irodalomtudományi Intézet, Bp., 1994, 386–397.

Németh S. Katalin: Bethlen Kata és Eleonora Petersen-Merlau In: Klaniczay-emlékkönyv : tanulmányok Klaniczay Tibor emlékezetére, szerk. Jankovics József, Balassi Kiadó – MTA Irodalomtudományi Intézet, Bp., 1994, 379–385.

Papp Sándor: Gondolatok Bocskai István szultáni megerősítésének történetéhez In: "Nem búcsúzom..." : emlékkönyv Benda Kálmán tiszteletére, szerk. Nagy Tamás; Szegfű László, Generalia, Szeged, 1994, 34–39.

Tarnai Andor: A váradi Orator extemporaneus In: Klaniczay-emlékkönyv : tanulmányok Klaniczay Tibor emlékezetére, szerk. Jankovics József, Balassi Kiadó – MTA Irodalomtudományi Intézet, Bp., 1994, 365–378.

***: KAM - Egyház a társadalom szemszögéből. (Helyzetelemzés). Synchron Füzetek, 1994, 1., 11–48.

Ábrahám János: Hírünk itthon és a Nagyvilágban. Negyvenéves a Kolozsvári Rádió. Helikon, 1994, 3., 22–23.

Angi István: Jelképek testvérisége Bognár Ignáctól Palló Imréig. Művelődés, 1994, 1., 18–19.

B.L.: Közép és felsőfokú tanítóképzés Szatmáron. Művelődés, 1994, 7–8., 38–39.

Baier Hannelore: Hagyomány és jelen. Korunk, 1994, 11., 42–59.

Balázs Lajos: Szubjektív visszatekintés. Művelődés, 1994, 1., 6–8.

Balázs Sándor: Önazonosságunk, kultúránk, egyetemünk. Korunk, 1994, 5., 123–128.

Balogh Béla: Lugos várossá válása. Korunk, 1994, 2., 89–94.

Balogh Edgár: Agyagfalvi eszmény és gyakorlat. Korunk, 1994, 6., 106–108.

Balogh Edgár: Perlekedés helyett tények. Helikon, 1994, 12., 1–2.

Barabás István: Egy iskola beérkezett. A Hét, 1994, 19., 3.

Barabás Miklós: Rövid, forró nyár. Megkezdődött az oktatási törvénytervezet képviselőházi vitája. A Hét, 1994, 23., 4.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék