Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  1994: 370 tétel lapozás: 1-30 ... 331-360 | 361-370

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Vincze Zoltán: Szakoktatásunk kezdetei. [Róth Edit: Százéves az Állami Kő- és Agyagipari Szakiskola. Fekezetek Székelyudvarhely ipari szakoktatásának múltjából. INFOPRESS RT, Székelyudvarhely, 1993]. Helikon, 1994, 18., 9.

Vofkori Mária: "A szükséges fegyelem és a szükséges szabadság." [Csutak Vilmos: Közösségek és művelődés. Válogatott írások. Egyed Ákos gondozásában és bevezető tanulmányával. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest 1993. 292+8 l.] Erdélyi Múzeum, 1994, 3–4., 103–104.

Miskolczy Ambrus: Pleșoianu ezredes és a Havasalföldi Nemzeti Megújulási Mozgalom [Pleshoyano, Dan V.: Colonel Nicolae Pleșoianu and the National Regeneration Movement in Walachia. New York, 1991, 176 p.] Századok, 1994, 1., 207.

Niederhauser Emil: Politikai elit Romániában (1866–1918) [Madievschi, S. A.: Elita politică a României (1866–1918). Chișinău, Logos, 1993, 208 p.] Századok, 1994, 3–4., 777–779.

Szabó György: Két újabb erdélyi iskolatörténeti forráskiadvány. [1. Szatmári diákok 1610-1852. Közreadja Bura László. (Fontes Rerum Scolasticarum V.) Szeged 1994. 352 l. 2. A marosvásárhelyi református kollégium diáksága 1653-1848. bevezetéssel közzéteszi Tonk Sándor (F Erdélyi Múzeum, 1994, 3–4., 93–94.

Török János: Erdélyi parasztfelkelés [Demény Lajos: Az 1437–1438. évi erdélyi parasztfelkelés forrásai. Bukarest, Kriterion, 1991.] Aetas, 1994, 1., 244–246.

Varga Árpád: A Siculicidium jegyzőkönyve. [Látom az életem nem igen gyönyörű. A madéfalvi veszedelem tanúkihallgatási jegyzőkönyve 1764. Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Imreh István. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1994. 288 l.] Erdélyi Múzeum, 1994, 3–4., 96–98.

Wolf Rudolf: A magyar-román együttműködés esélyei a XIX. század második felében. [Borsi-Kálmán Béla: Nemzetfogalom és nemzetstratégiák. A Kossuth-emigráció és a román nemzeti törekvések kapcsolatának történetéhez. Akadémiai Kiadó, Bp. 1993. 353 l.] Erdélyi Múzeum, 1994, 1–2., 141–144.

Szarvas Zsuzsa: Mózes Teréz: Bevérzett kőtáblák. [Nagyvárad, Literátor Könyvkiadó, 1993. 219 p.] Regio, 1994, 2., 227–228.

Nagy György: [A csíkszeredai Kommunikációs Antropológiai Munkacsoport: Kapcsolat, környezet, közösség. Csíkszeredai antropológiai írások. Kiadja a Politika+Kultúra Alapítvány. H.n és é.n. 245+3 l.] Erdélyi Múzeum, 1994, 1–2., 149–154.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék