Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  1995: 432 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 421-432

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Beke György: Magyar áfium. Trianon fogságában. Bp., 1995,

Cseke Péter (sajtó alá rend.): Lehet – nem lehet? Kisebbbségi létértelmezések (1937-1987) Mentor, 1995, 258.

Dávid Gyula – Nagy Pál  (szerk.): EMKE 1885-1995. EMKE, Kolozsvár, 1995, 96.

Hajdú-Moharos József: Moldva-Csángóföld-csángó sors. Balaton Akadémia, Vörösberény, 1995, 132.

Köpeczi Béla: Nemzetképkutatás és a XIX. századi román irodalom magyarságképe. Bp., 1995,

Oroszi Sándor: Emlékezés a székely közösségek erdőire. OEE Erdészettört. Szakoszt.,, Bp., 1995, 171.

Palkó Attila: Egy felső-marosmenti falu évszázadai. Kriterion, Bukarest, 1995, 188.

Raffay Ernő: Magyar tragédia. Trianon 75 éve. 2. kiad. Bp., 1995,

Vofkori György: Székelyudvarhely. Várostörténet képekben. Polis, Kolozsvár, 1995, 150.

Borsi-Kálmán Béla: Illúziókergetés vagy ismétléskényszer? Román-magyar nemzetpolitikai elgondolások és megegyezési kísérletek a XIX. században. Kriterion – Balassi, Bukarest – Budapest, 1995, 232.

Rothschild, Joseph: Románia története a két világháború között. JATE, Szeged, 1995, 65.

Huszár Lajos: Az erdélyi fejedelemség pénzverése. Sajtó alá rendezte Rádóczy Gyula, Akadémiai, Bp., 1995, 231.

Sebestyén Kálmán: Erdély református népoktatása 1780-1848. Püski, 1995, 136.

Sebestyén Mihály: Régen volt emberek ügye-bajos dolgairól és jószágairól. Impress, Marosvásárhely, 1995, 132.

Tüdős S. Kinga: Erdélyi védőrendszerek a XV-XVIII. században. Háromszéki templomvárak. Püski, Bp., 1995, 230.

Varga János: Magyarok és románok 1848-1849-ben. Bp., 1995,

Balázs Sándor: Lugosi üzenet. A Magyar Kisebbség című folyóirat monográfiája. Szatmárnémeti Kölcsey Kör, Szatmárnémeti, 1995,

Balázsi Dénes: Ne nézze senki csak a maga hasznát. Szövetkezeti mozgalom a Kis- és Nagy-Homoród mentén. HRKE, Székelyudvarhely, 1995, 128.

Krenner Miklós (Sepectator): Az erdélyi út. Válogatott írások. Vál., sajtó alá rendezte, bev., György Béla, HRKE, Székelyudvarhely, 1995, 218.

Balázs Sándor: Identitástudatunk zavarai. Kriterion, Bukarest, 1995,

Boér Jenő: Negyedszázad Temesváron. Helicon, Timisoara, 1995, 184.

Király Károly: Nyílt kártyákkal. Önéletírás és naplójegyzetek. Bp., 1995,

Lózok János – Vincze Gábor (szerk.): Erdély magyar egyeteme. 1. Csőgör Lajos Emlékirata. Dokumentumok 1944-1945., 2. Dokumentumok 1945-1949. Bev. Vincze Gábor, Mentor, Marosvásárhely, 1995, 1998, 246, 282.

Szigethy Rudolf – Ujvári Mária (összeáll.): Romániai magyar könyvkiadás 1950-1953. EME, Kolozsvár, 1995, 132.

Szöllősi Árpád: Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 1945-1995. Mentor, Marosvásárhely, 1995, 188.

Benedekné Szőke Amália: Erdély és Fennoskandia. 1576–1945 Erdélyi Híradó, Kolozsvár, 1995, 220.

Gerhard, Grimm; Zach, Krista (szerk.): Die Deutschen in Ostmittel- und Südosteuropa. Geschichte, Wirtschaft, Recht, Sprache = A németek Kelet-Közép- és Délkelet-Európában : történelem, gazdaság, jog, nyelv Szabó T. Ádám; Bešlin, Branko, Südostdeutsches Kulturwerk, München, 1995-1996, 251.

Völkl, Ekkelhard: Rumänienen. Vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart = Románia : a 19. századtól napjainkig Südosteuropa-Gesellschaft, Regensburg – Pustet – München, 1995, 280.

Majla Sándor (szerk.): Orbán Balázs örökösei. Válogatott tanulmányok, esszék, naplójegyzetek Orbán Balázs személyéről és életművéről Ablak Kiadó, Székelyudvarhely, 1995, 128.

Diószegi László; Fejős Zoltán (szerk.): A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos és gyógyszerészképzés 50 éve. Adatok, emlékezések Teleki László Alapítvány, Bp., 1995, 479.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék