Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  1996: 328 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 301-328

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


A. Gergely András: Az erdélyi városok és a magyar kisebbség a XX. században. MTA PTI, Bp., 1996, 37.

Benkő Samu: Újrakezdések. Tanulmányok, előadások, beszélgetések, búcsúztatások 1980-1995. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 1996,

Borsi-Kálmán Béla: Kihívás és eretnekség. Adalékok a román-magyar viszony történetéhez. H-Press, Sepsiszentgyörgy, 1996, 111.

Kocsis Károly – Varga E. Árpád: Fizionomia etnica si confesionala fluctuanta a regiunii Carpato-Balcanice si a Transilvaniei. Asociartia Culturala Haáz Rezső, Odorheiu Secuiesc, 1996, 133.

Kovács András – Sipos Gábor – Tonk Sándor (szerk.): Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára. EME, Kolozsvár, 1996, 604.

Kuszálik Péter: Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989. TLA, Bp., 1996, 261.

Lőwy Dániel – Demeter V. János – Asztalos Lajos: Kőbe írt Kolozsvár. Emléktáblák, felíratok, cimerek. Kolozsvár, 1996, 322.

Pál-Antal Sándor – Ördögh Imre – Balázs Dénes – Miklós Márton: Csíkmadaras. Egy fel-csíki falú hét évszázada Marosvásárhely, 1996, 356.

Pomogáts Béla (összeáll.): Trianon és a magyar irodalom. Bp., 1996,

Mikes Imre: Erdély útja Nagymagyarországtól Nagyromániáig. 2. kiad. H-Press, Sepsiszentgyörgy, 1996, 270.

***: Emlékkönyv Jakó Zsigmond nyolcvanadik születésnapjára. EME, Kolozsvár, 1996,

Binder Pál: Az erdélyi fejedelemség román diplomatái vagy románok az erdélyi fejedelemség külügyi szolgálatában. Pro Europa, Marosvásárhely, 1996, 172.

Entz Géza: Erdély építészete a 14-16. században. EME, Kolozsvár, 1996, 684.

Kristó Gyula: A székelyek eredetéről. Szeged, 1996, 167.

Hoffmann István – Kis Tamás (közzéteszi): Pesti Frigyes kéziratos helynévtárából, 1864. Bihar vármegye.1-2. KLTE, Debrecen, 1996-1998, 650.

Balogh Julia: Az erdélyi hatalomváltás és a magyar közoktatás. Püski, Bp., 1996, 204.

Bodó Julianna – Oláh Sándor (vál., szerk.): Elmentünk. Székelyföldi életutak. KAM-Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, Pro-Print, Csíkszereda, 1996, 260.

Gagyi József (szerk.): Egy más mellett élés. A magyar-román, magyar-cigány kapcsolatokról. KAM- Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, Pro-Print, Csíkszereda, 1996, 283.

Gál Mária: D.O. (Kényszerlakhely) Az erdélyi föld és földbirtokosság sorsa a második világháború után. Minerva, Kolozsvár, 1996, 120.

Nyárády R. Károly – Varga E. Árpád: Erdély etnikai arculatának változása. TLA, Bp., 1996, 107.

Dávid István: Műemlék orgonák Erdélyben Polis – Balassi, Kolozsvár – Budapest, 1996, 344.

Gerhard, Grimm; Zach, Krista (szerk.): Die Deutschen in Ostmittel- und Südosteuropa. Geschichte, Wirtschaft, Recht, Sprache = A németek Kelet-Közép- és Délkelet-Európában : történelem, gazdaság, jog, nyelv Szabó T. Ádám; Bešlin, Branko, Südostdeutsches Kulturwerk, München, 1995-1996, 251.

König, Walter (szerk.): Beiträge zur siebenbürgischen Schulgeschichte = Adalékok az erdélyi iskolatörténethez Böhlau, Köln – Weimar  – Wien, 1996, 335.

Mureșanu, Camil (szerk.): Transilvania între medieval şi modern = Erdély a középkor és az újkor között Centrul de Studii Transilvane – Fund. Culturală Română, Cluj-Napoca – București, 1996, 157.

Fillman, George: General George Pomuţ (1818-1882). Istoria vieţii şi timporilor sale = Pomuţ George tábornok, 1818-1882, élete és kora előszó: Gheoorghe I. Bodea; ford. John Rocsin, Timpor, Târgu-Mureş, 1996, 117.

Ormos, Madelain: Mi a megoldás? Globus Kiadó, Kolozsvár, 1996,

Imreh István: “A faluk birodalmának módjáról”. In Jakó Zsigmond Emlékkönyv., Kolozsvár, 1996, 214-232. .

Pál Judit: Az örmények a Székelyföld gazdasági életében a 19. század közepéig. In Tradiciók és modernitás. Közép- és kelet-európai perspektivák., Szerk. Lipták Dorottya, Ring Éva, Budapest, 1996, 35-50.

Pál Judit: Convieţuirea armeano-maghiară în târgurile din scaunele secuieşti. In Viaţă privată, mentalităţi colective şi imaginar social în Transilvania., Szerk. Sorin Mitu, Florin Gogâltan, Asociaţia Istoricilor din Transilvania şi Banat – Muzeul Ţării Crişurilor – Univeristatea din Oradea – Universitatea Babeş-Bolya, Oradea-Cluj, 1995-1996, 224-228.

Pál Judit: Írástudás a Székelyföldön a XVIII. században. In Emlékkönyv Jakó Zsigmond nyolcvanadik születésnapjára., Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1996, 421-433.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék