Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  1996: 328 tétel lapozás: 1-30 ... 271-300 | 301-328

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzimELKH TK

Kisebbségkutató Intézet
NKFI 128848. sz. projekt
 


Egyed Ákos: Kiss András: Források és értelmezések. NyIrK - Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1996, 1., 108–110.

Gáll Ernő: [Balázs Sándor: Identitástudatunk zavarai. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest 1995. 400 l.] Erdélyi Múzeum, 1996, 1–2., 183–185.

Hermann Róbert: Egy tudós pap az emigrációban (avagy hogyan nem szabad forrást kiadni) [Hölvényi György, Zombori István: Rónay Jácint: Napló (válogatás). Budapest-Pannonhalma, Magyar Egyháztörténeti Encikopédia Munkaközösség, 1996, 400 p.] Aetas, 1996, 2–3., 284–289.

Huszár Zoltán – H. Prikler Renáta: Magyarok és szomszédaik a modern korban, 1867–1950 [Glatz Ferenc: Hungarians and Their Neighbors in Modern Times 1867–1950. New Jersey, Highland Lakes, Atlantic Research and Publications, 1995, 347 p.] Századok, 1996, 6., 1590–1592.

István Mihály: Olvasmányos történelem. [Kiss András: Források és értelmezések. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1994.] Látó, 1996, 5., 77–79.

Lászlóffy Aladár: A vigyázó toronyról. A Hét, 1996, 3., 1–2.

Niederhauser Emil: Balkán-történet Balkan Studies 32. 33. Tessaloniki, 1991, 1992, 384 o., 374 p.] Századok, 1996, 2., 450–453.

Niederhauser Emil: Trianon és Kelet-Közép-Európa [K. Király Béla; Veszprémy László (szerk.): Trianon and East Central Europe. Antecedents and Repercussions. New York, Columbia University Press, 1995, 321 p.] Századok, 1996, 2., 460–464.

Pápai Judit: Lét vagy nemlét határán. [Dr. Csögőr Lajos: A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos és gyógyszerészképzés ötven éve. Adatok, emlékezések. Bp. Teleki László Alapítvány Kiadó.] A Hét, 1996, 38., 3–4.

Sebők László: Az erdélyi települések népessége nemzetiség szerint (1930-1992). [Budapest, KSH 1996. 421 p.; Recensamântul din 1850. Cluj-Napoca, Editura Staff, 1996. 414 p.] Regio, 1996, 4., 181–183.

Sipos Gábor: [Palkó Attila: Magyaró. Egy felső-marosmenti falu évszázadai. Kritérion Könyvkiadó. Bukarest 1995. 188 l.] Erdélyi Múzeum, 1996, 3–4., 351–353.

Szabó Judit – Szabó László: [Szöllősi Árpád: A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 1945-1995. Mentor kiadó. Marosvásárhely 1995. 202+8 l.] Erdélyi Múzeum, 1996, 3–4., 363–364.

Szász Zoltán: A magyar revíziós törekvések és Románia [Calafeteanu, Ion: Revizionismul ungarn și România. Bukarest, Editura Enciclopedică, 1995, 229 p.] Századok, 1996, 6., 1609–1612.

Varannai Zoltán: Balázs Sándor: Identitástudatunk zavarai. [Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1995. 400 p.] Regio, 1996, 2., 192–195.

Varannai Zoltán: Domokos Géza: Esély I. Visszaemlékezések 1989-1992. [Első kötet. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 1996. 347 p.] Regio, 1996, 2., 196–198.

Zákonyi Botond: Nicolae Edroiu - Vasile Puskas: Maghiarii din România. Cluj-Napoca, Fundatia Culturala Româna, Centrul de Studii transilvane, 1995. 110 p. Regio, 1996, 2., 189–191.

Zeidler Miklós: Egy Trianon-emlékkönyvre [K. Király Béla, Veszprémy László: Trianon and East Central Europe Antecedents and Repercussions. Highland Lakes (NJ), Atlantic Research and Publications, 1995, 321 p.] Aetas, 1996, 1., 184–206.

Niederhauser Emil: A román társadalom az 1860-as évek polgári átalakulásától 1918-ig. Felső és középosztályok rétegei. Vázlatok [Madievszkij, Sz. A.: Rumünszkoe obscsesztvo ot burzsuaznüh preobrazovanij. Kisinev, 1996, 263 p.] Századok, 1996, 6., 1587–1590.

Tilkovszky Loránt: Politikai struktúrák és áramlatok az erdélyi szászoknák 1919–1933 [Roth, Harald: Politische Strukturen und Strömungen bei den sieberbürger Sachsen 1919–1933. Köln–Weimar–Wien, 1994, 256 p.] Századok, 1996, 1., 195–197.

Tilkovszky Loránt: Erdély a két világháború között [König, Walter: Siebenbürgen zwischen den beiden Weltkriegen. Köln–Weimar–Wien, 1994, 396 p.] Századok, 1996, 2., 464–467.

Heckenast Gusztáv: Misszionáriusok jelentései Magyarországról és Erdélyről (1627–1707) [Tóth István György (szerk.): Relationes missionarium de Hungaria et Transilvania. Budapest–Roma, 1994, 459 p.] Századok, 1996, 4., 1028–1029.

Pap Ferenc: [Huszár Lajos: Az erdélyi fejedelemség pénzverése. Sajtó alá rendezte Rádóczy Gyula. Akadémiai Kiadó. Bp. 1995. 231 l.] Erdélyi Múzeum, 1996, 1–2., 181–183.

Vincze Zoltán: [Ferenczi István: Sóvidéki várainkról. Firtos Művelődési Egylet. Korond 1994. 150 l.] Erdélyi Múzeum, 1996, 1–2., 180–181.

Wolf Rudolf: A Thordai sóvágóknak törvényes könyve. Korunk, 1996, 6., 102–108.

Hermann Róbert: Előtanulmány egy monográfiához? [Varga János: Románok és magyarok 1848-1849-ben. Budapest, Magyar Országos Levéltár, 1995, 72 p.] Aetas, 1996, 2–3., 290–294.

Láng Gusztáv: Háromszáz az ötezerből. Molter Károly levelezése. Korunk, 1996, 2., 117–119.

Tilkovszky Loránt: A kompromisszum nyomában: a korai transzilvánizmus (1918–1928) eredete és alakjai [K. Lengyel, Zsolt: Auf der suche nach dem Kompromiss. Ursprünge und Gestalten des Frühen Transsilvanismus 1918–1928. München, 1993, 470 p.] Századok, 1996, 1., 197–198.

Varannai Zoltán: Király Károly: Nyílt kártyákkal. Önéletírás és naplójegyzetek. [Budapest, Nap Kiadó, 1995. 377 p.] Regio, 1996, 3., 205–207.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék