Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  1996: 328 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 301-328

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzimELKH TK

Kisebbségkutató Intézet
NKFI 128848. sz. projekt
 


Oláh Sándor: Életformaváltás a Székelyföldön a szocializmus korszakában. In Elmentünk? Székelyföldi életutak., Szerk., vál. Bodó Julianna, Oláh Sándor, KAM-Regionálois és Antropológiai Kutatások Központja, Pro-Print, 1996, 5–34.

Balogh Béla: A máramarosszigeti református líceum egykori könyvtára In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Kovács András; Sipos Gábor; Tonk Sándor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1996, 31–44.

Kisgyörgy Zoltán: Háromszéki harangok In: Acta 1995. A Csíki Székely Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum évkönyve. 1. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1996, 291–298.

Moldovan, Nicolae: Icoane pe sticla in decursul vremii = Üvegre festett erdélyi ikonok az idő múlásában In: Acta 1995. A Csíki Székely Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum évkönyve. 1. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1996, 329–336.

Nagy Jenő: Az Erdélyi magyar szótörténeti tár művelődés-, nyelvtörténeti és történeti néprajzi jelentősége In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Kovács András; Sipos Gábor; Tonk Sándor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1996, 353–358.

Sipos Gábor: Az erdélyi református egyház zsinati jegyzőkönyveinek kiadásáról In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Kovács András; Sipos Gábor; Tonk Sándor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1996, 394–401.

Binder Pál: Antecedente si consecinte sud-transilvanene ale formarii voievodatului Munteniei (sec. XIII-XIV.) I. [Havaselve vajdaság megalakulásának dél-erdélyi előzményei és következményei (13-14. század)] In: Acta 1995. A Csíki Székely Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum évkönyve. 1. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1996, 265–278.

Manolescu, Radu: Folosirea scrisului în orașele portuare de la Dunărea de Jos în secolele XIII–XV In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Kovács András; Sipos Gábor; Tonk Sándor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1996, 326–338.

Kónya Ádám: Stema Romaniei si heraldistul József Keöpeczi Sebestyén = A román címer és Keöpeczi Sebestyén József In: Acta 1995. A Csíki Székely Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum évkönyve. 1. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1996, 343–350.

Vincze Gábor: A Székely Nemzeti Múzeum anyagának részleges elszállításáról és pusztulásáról 1944-45-ben In: Acta 1995. A Csíki Székely Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum évkönyve. 1. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1996, 229–246.

Balassa Iván: Adatok a székelyföldi kepe és oszpora kérdéséhez In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Kovács András; Sipos Gábor; Tonk Sándor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1996, 12–20.

Balázs Mihály: János Zsigmond fejedelem és a cenzúra In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Kovács András; Sipos Gábor; Tonk Sándor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1996, 21–30.

Bartók Botond: Cercetari archeologice in asezarea din sec. IV. d. Chr. de la Chilieni (judetul Covasna) [Archeológiai kutatások a Kr. u. 4. századi kilyéni településen (Kovászna megye)] In: Acta 1995. A Csíki Székely Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum évkönyve. 1. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1996, 133–142.

Bartók Botond: Cercetari archeologice de salvare in asezarea din sec. IV. d. Chr. de la Chilieni (j. Covasna) [Archeológiai leletmentő kutatások a Kr. u. 4. századi kilyéni településen (Kovászna megye)] In: Acta 1995. A Csíki Székely Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum évkönyve. 1. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1996, 143–144.

Bartók Botond: Leletmentő ásatások a 15-16. századi vargyasi gótikus templomnál (Kovászna megye) In: Acta 1995. A Csíki Székely Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum évkönyve. 1. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1996, 145–146.

Benedek Éva: Erdélyi festékes szőnyeg konzerválása és restaurálása In: Acta 1995. A Csíki Székely Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum évkönyve. 1. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1996, 385–390.

Benkő Elek: A siménfalvi rovásemlék és köre In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Kovács András; Sipos Gábor; Tonk Sándor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1996, 45–54.

Benkő Loránd: Adalékok a bihari székelység történetéhez In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Kovács András; Sipos Gábor; Tonk Sándor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1996, 55–65.

Cernovodeanu, Paul: Două scrisori de la Imre Thököly din 1698 In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Kovács András; Sipos Gábor; Tonk Sándor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1996, 92–98.

Csukovits Enikő: Egyházi és világi oklevelek hitelessége a szentszéki bíróságok előtt (Egy vizsgálat tanulságai) In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Kovács András; Sipos Gábor; Tonk Sándor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1996, 107–113.

Deé Nagy Anikó: Könyvgyűjtő asszonyok a XVIII. században In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Kovács András; Sipos Gábor; Tonk Sándor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1996, 114–123.

Demény Lajos: Demográfiai sajátosságok Marosszéken az 1614. évi Bethlen-féle összeírás tükrében In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Kovács András; Sipos Gábor; Tonk Sándor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1996, 124–134.

Draskóczy István: A Szászföld összeírása a XVI. század első évtizedéből In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Kovács András; Sipos Gábor; Tonk Sándor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1996, 135–142.

Engel Pál: Néhány XIV. századi erdélyi alvajda származása In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Kovács András; Sipos Gábor; Tonk Sándor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1996, 149–157.

F. Csanak Dóra: Hogyan vásárolta meg Teleki Sámuel a Tacitus-corvinát? In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Kovács András; Sipos Gábor; Tonk Sándor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1996, 99–106.

Farkas Irén: Régi textíliák a Csíki Székely Múzeum gyűjteményében In: Acta 1995. A Csíki Székely Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum évkönyve. 1. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1996, 377–384.

Ferenczi István: Torda váráról In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Kovács András; Sipos Gábor; Tonk Sándor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1996, 158–173.

Holl Béla: Báthory Zsófia imádságos könyve In: Tarnai Andor-emlékkönyv, szerk. Kecskeméti Gábor, Universitas, Bp., 1996, 127–132.

Incze László: A céhes élet időrendje In: Acta 1995. A Csíki Székely Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum évkönyve. 1. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1996, 173–180.

Jakó Klára: Adalék fejedelmeink temetkezésének kérdéséhez In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Kovács András; Sipos Gábor; Tonk Sándor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1996, 194–205.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék