Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  1997: 326 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 301-326

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Borsi-Kálmán Béla: Kockázatos viszonyok. Irások a román irodalom, művelődéstörténet és nemzeti önszemlélet tárgyköréből. Jelenkor, Pécs, 1997, 164.

Bözödi György: Székely bánja. 2. kiadás Gond. Kuti Márta, Mentor, Marosvásárhely, 1997,

Gazda József: Jaj, mik történtek, jaj, mik történtek. (A szétszabdalt magyarság XX. századi története.) 1-2. köt. Bp., 1997,

Lázár István: Transylvania a short history. Corvina, Bp., 1997, 248.

Seewann, Gerhard – Dippold Péter: Bibliographisches Handbuch der ernischen Gruppen Südosteuropas. 1-2. köt. Oldenburg, München, 1997,

Ravasz István: Erdély mint hadszíntér 1944. Bp., 1997,

Benkő Elek – Demeter István – Székely Attila: Középkori mezőváros a Székelyföldön. EME, Kolozsvár, 1997, 156.

Deé Nagy Anikó: A könyvtáralapító Teleki Sámuel. EME, Kv., 1997, 456.

Egyed Ákos: A korszerűsödő és hagyományőrző Erdély. 1-2. köt. Pallas-Akadémiai, 1997, 358, 367.

Jakó Zsigmond: Társadalom, egyház, művelődés. Tanulmányok Erdély történelméhez. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Bp., 1997, 477.

Jakó Zsigmond (bev. tan., jegyz. regesztákkal közzéteszi): Erdélyi okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez I. 1023-1300 Akadémiai, Bp., 1997, 481.

Szabó Péter: Az Erdélyi Fejedelemség. Vince, Bp., 1997, 163.

Kókai Sándor: Bihar vármegye vonzásközpontjai a XIX. század közepén. BGYTF, 1997, 18.

Balogh Artúr: Jogállam és kisebbség. Összeáll., bev. Fábián Ernő, Kriterion, Bukarest-Kolozsvár, 1997,

László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai. Publicisztikai írások, tanulmányok 1929-1940. Kolozsvár, 1997, 283.

Monoki István (összeáll.): Magyar könyvtermelés Romániában (1919-1940) I. köt. Könzvek és egyéb nyomtatványok EME, OSZK, Kolozsvár-Budapest, 1997, 562.

B. Kovács András: Szabályos kivétel. A romániai magyar oktatásügy regénye: 1918, 1944-1948, 1996. Kriterion, Bukarest- Kolozsvár, 1997,

Fülöp Mihály: La paix inachevée. Le Conseil des Ministres des Affaires Étrange et le traité de paix avec le Hongrie (1947). Bp., 1997,

Tóth Sándor: Dicsőséges kudarcaink a diktatúra korszakából. Gaál Gábor kora és utóélete Romániában 1946-1986. Bp., 1997,

Barta János (szerk.): Habsburgok és Magyarország a XVI-XVIII. században. Tanulmányok KLTE, Debrecen, 1997, 132.

Heppner, Harald: Die Rumänen und Europa vom Mittelalter bis zur Gegenwart = A románok és Európa a középkortól a jelenkorig Böhlau, Wien, 1997, 298.

Heppner, Harald (szerk.): Die Rumänen und Europa vom Mittelalter bis zur Gegenwart = A románok és Európa a középkortól a jelenkorig Böhlau, Wien, 1997, 298.

Kabós Éva: Volt egyszer egy kút. Visszaemlékezések Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 1997, 270.

Sterbling, Anton: Kontinuität und Wandel in Rumänien und Südosteuropa. Historisch-soziologische Analysen = Folytonosság és változás Romániában és Délkelet-Európában : történelmi-szociológiai elemzések Südostdeutsches Kulturwerk, München, 1997, 280.

Teutsch, Karl (szerk.): Siebenbürgen und das Banat. Zentren deutschen Musiklebens im Südosten Europas. Konferenzbericht Coesfeld, Westfalen, 7.-11. 10. 1995 = Erdély és a Bánság : a német zenei élet központjai Európa délkeleti részén : konferenciajelentés, Coestfeld, Westfalen, 1 Academia Verlag, Sankt Augustin, 1997, 206.

Stan, Lavinia : Romania in transition = Románia átalakulásban Ashgate, Burlington, 1997, 218.

Dimény Attila: Padmalyos temetkezés Kézdivásárhelyen In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 2. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 183–188.

Ferenczy Géza: A székelyudvarhelyi Ugron-kúria In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 2. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 59–64.

Máthé János, id.: Magyarhermányi katonák, 1562-1945 In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 1. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 247–266.

Nagy István: Egy 19. század eleji keleti puska restaurálása In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 2. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 251–268.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék