Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  1997: 326 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 301-326

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Posztó László: Interetnikus kapcsolat Székelyszáldoboson. Cigány-magyar egymás mellett élés In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 2. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 233–250.

V. Rangyák József: Egy jellegzetes székelyföldi edénytípus: a pálinkamelegítő In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 2. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 195–214.

Binder Pál: Antecedente si consecinte sudtransilvanene ale formarii voievodatului Munteniei (sec. XIII-XIV.) II. = Havaselve vajdaság megalakulásának dél-erdélyi előzményei és következményei (13-14. század) II. In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 2. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 33–46.

Pritz Pál: Burgenland osztrák szemmel Bukarestből In: Miscellanea fontium historiae Europaeae : emlékkönyv H. Balázs Éva történészprofesszor 80. születésnapjára, szerk. Kalmár János, ELTE BTK, Bp., 1997, 393–398.

Balassa Iván: Székely Múzeum, Bonyhád, Tolna megye, 1947-1950. (Adalékok a Székely Nemzeti Múzeum második világháború utáni történetéhez) In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 1. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 305–315.

Pataky Iván: Zalai légihelyzet, 1944-45. (Adalékok a Székely Nemzeti Múzeum második világháborús történetéhez) In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 1. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 317–322.

Bálinth Gyula: Populatia de pe teritoriul j. Covasna la mijlocul sec. XVI. = Kovászna népessége a 16. század közepén In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 1. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 197–202.

Barbu, Violeta: Glossarul latino-roman al lui József Benkő = Benkő József latin-román szójegyzéke In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 2. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 103–112.

Bartók Botond: Cercetari arheologice in asezarea de secol IV. d. Chr. de la Chilieni (j. Covasna), campania din 1993 = A Kr. u. 4. századi kilyéni település (Kovászna megye), az 1993-as ásatások In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 1. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 123–126.

Bartók Botond: Cercetari arheologice in asezarea de secol IV. d. Chr. de la Chilieni (j. Covasna), campania din 1995 = A Kr. u. 4. századi kilyéni település (Kovászna megye), az 1995-ös ásatások In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 1. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 127–132.

Bartók Botond: Ruinele bisericilor romanice si gotice tarzii de la Varghis (j. Covasna) = A Kovászna megyei Vargyas községbeli román kori és késő gótikus templomromok romjai In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 1. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 175–180.

Câmpeanu, Remus: A Habsburg iskolapolitika hatása az erdélyi román lakosságra a XVIII. században In: Habsburgok és Magyarország a XVI-XVIII. században : tanulmányok., szerk. Barta János, ifj., KLTE, Debrecen, 1997, 111–115.

Cserey Zoltán: Az oktatás helyzete Háromszéken a székely határőrség korában (1764-1848) In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 2. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 113–118.

Dénes István: Olaszteleki temető a fejedelemség korából In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 1. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 203–208.

Egyed Ákos: Az erdélyi határőrrendszer kérdései az 1790-91. évi országgyűlésen és az udvar In: Habsburgok és Magyarország a XVI-XVIII. században : tanulmányok., szerk. Barta János, ifj., KLTE, Debrecen, 1997, 127–131.

Ferenczi István: Barót nevéről s az erdővidéki-barcasági besenyő csoport történeti szerepéről In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 1. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 133–150.

Ferenczi István: Az Erdélyi Galat=Galats (Galac) helynévről és néhány hozzá fűződő kérdésről In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 1. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 151–170.

Gorun, Gheorghe: A Habsburgok kísérlete Erdély vallási átszervezésére a XVII-XVIII. század fordulóján In: Habsburgok és Magyarország a XVI-XVIII. században : tanulmányok., szerk. Barta János, ifj., KLTE, Debrecen, 1997, 43–50.

Jánó Mihály: A Székelyföld középkori (13-15. század) falképeinek kutatástörténete. (Vázlat) In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 2. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 49–58.

Mihály Zita: A csíkszentgyörgyi Nagyboldogasszony-kápolna In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 2. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 65–72.

Mureșanu, Camil: Epizód Bethlen Gábor Habsburg ellenes háborújából In: Habsburgok és Magyarország a XVI-XVIII. században : tanulmányok., szerk. Barta János, ifj., KLTE, Debrecen, 1997, 17–21.

Pap, Francisc; Bartók Botond: Tezaurul monetar de la Varghis, j. Covasna (sec. XV.) = A vargyasi (Kovászna megye) 15. századi éremlelet In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 1. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 181–196.

Papp Klára: A bihari nemesség és Mária Terézia In: Habsburgok és Magyarország a XVI-XVIII. században : tanulmányok., szerk. Barta János, ifj., KLTE, Debrecen, 1997, 65–73.

Péter Katalin: Báthori Anna és alsólendvai Bánffy István eljegyzése 1535-ben In: Miscellanea fontium historiae Europaeae : emlékkönyv H. Balázs Éva történészprofesszor 80. születésnapjára, szerk. Kalmár János, ELTE BTK, Bp., 1997, 67–69.

Rákóczy Rozália: 17-18. századi kisnyomtatványok a Székely Nemzeti Múzeum könyvtárában In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 2. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 73–102.

Sarudi Sebestyén József: Magyar diákok emléke (műemléki vonatkozásokkal) a frízlandi Franekerben In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 2. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 119–136.

Székely Zoltán: Az árkosi éremlelet In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 1. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 107–122.

Székely Zoltán: Árpád-kori rovásjelek a Székelyföldről In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 1. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 171–174.

Székely Zsolt: Asezarea si necropola de incineratie in urne de la Ozun-Lisnau (j. Covasna) = Az uzon-lisznyói (Kovászna megye) bronzkori település és urnasíros temető In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 1. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 101–106.

Szőcs János: Zöld Péter élete és munkássága (1727-1795) In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 1. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 209–226.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék