Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  1998: 419 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 391-419

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Bárdi Nándor: Erdély a Históriában.2.bőv. kiad. Pro-Print, Csíkszereda, 1998, 402.

Chindris, Ioan: A román nép története. Szerk. Detre Zsuzsa, Bp., 1998,

Jánosházy György (szerk.): Erdélyi panteon. Művelődéstörténeti vázlatok. Mentor, Marosvásárhely, 1998,

Kántor Lajos (vál., bev.): Szegényeknek palota. XX. századi román esszék. Balassi, Bp., 1998, 238.

Kocsis Károly – Kocsisné Hodosi Eszter: Ethnic Geography of the Hungarian Minorities in the Carpathian Basin. Geographical Research Inst. – Minority Studies Programme Hungari, Bp., 1998, 241.

Murádin László: A hely, ahol élünk. Barangolások Erdély helynevei között. Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely, 1998, 76.

Romsics Ignác (szerk.): Trianon és a magyar politikai gondolkodás 1920-1953. Osiris, Bp., 1998,

Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a XX. század végén. Nap, 1998,

Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája 1850-1992. I. Kovászna, Hargita és Maros megye. Népszámlálási adatok 1850-1992 között. TLA Pro-Print, Budapest-Csíkszereda, 1998, 597.

Wildner Dénes: A történelmi Magyarország egykori területeinek helynévtára. 1-2. köt. Ung. Inst., München, 1998,

Kiss András (vál., bev., jegyz.): Boszorkányok, kuruzslók, szalmakoszorús paráznák. Kriterion, Bukarest-Kolozsvár, 1998, 395.

Egyed Ákos: Erdély, 1848-1849.1-2. köt., Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 1998-1999, 355-364.

Hoffmann István – Kis Tamás (közzéteszi): Pesti Frigyes kéziratos helynévtárából, 1864. Bihar vármegye.1-2. KLTE, Debrecen, 1996-1998, 650.

Papp Klára: Biharország jobbágynépe. A magánbirtok és jobbágysága a XVIII: században. Csokonai, Debrecen, 1998, 175.

Bözödi György: Földre írt történelem. Válogatott írások. Csíkszereda, 1998,

Makkai Sándor: Magunk revíziója. 2. kiad. Bev. Fekete Károly, Pro-Print, Csíkszereda, 1998,

Mikó Imre: Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés. 2. kiad. Bev. Bárdi Nándor, Pro-Print, Csíkszereda, 1998,

Bodó Julianna (szerk.): Fényes tegnapunk. Tanulmányok a szocializmus korszakából. Regionális Antropológiai Kutatások Központja, Pro-Print, Csíkszereda, 1998,

Gagyi József: Jelek égen és földön. Hiedelem és helyi társadalom a Székelyföldön. Pro-Print, Csíkszereda, 1998,

Lipcsey Ildikó: A Romániai magyar Népi Szövetség az önfeladás utján, 1944-1953. Possum, Bp., 1998, 240.

Lózok János – Vincze Gábor (szerk.): Erdély magyar egyeteme. 1. Csőgör Lajos Emlékirata. Dokumentumok 1944-1945., 2. Dokumentumok 1945-1949. Bev. Vincze Gábor, Mentor, Marosvásárhely, 1995, 1998, 246, 282.

Nagy-Tóth Ferenc: Régi erdélyi almák Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1998, 352.

Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája I–VI. Teleki L. Alaítvány – Pro-Print, Budapest – Csíkszereda, 1998–2002, ismeretlen.

Boia, Lucian: Miturile comunismului românesc = A román kommunizmus mítoszai Editura Universitară, București, 1998, 371.

Zach, Krista (szerk.): Rumänien im Brennpunkt. Sprache und Politik, Identität und Ideologie im Wandel = Románia fókuszban. Változásban nyelv, politika, identitás és ideológia Südost. Kulturwerk Verlag, München, 1998, 423.

Demeter László: Erdővidék a szabadságharcban 1848–1849 Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1998, 189.

Jakó Zsigmond: Az erdélyi fejedelmek levéltáráról. In Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére., Szerk. Csukovits Enikő, Magyar Országos Levéltár, 1998, 105-130.

Vogel Sándor: Nationalbewegungen in Siebenbürgen in den Jahren 1867-1914. Zusemmenfassung des Problems. In Entwicklung der Nationalbewegungen in Europa 1850-1914., Hrsg. von Heiner Timmermann, Duncker Humblott, Berlin, 1998, 251-264.

Binder Pál: Trecutul nostru comun I. Aiud = Közös múltunk I. Nagyenyed In: Acta 1997. A Székely Nemzeti Múzeum és a Csíki Székely Múzeum Évkönyve. 2. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1998, 47–56.

Ferenczi Géza: Adalékok a Lövéte név eredetéhez In: Acta 1997. A Székely Nemzeti Múzeum és a Csíki Székely Múzeum Évkönyve. 2. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1998, 59–62.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék