Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  2000: 484 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 481-484

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája 1850-1992. II. Szatmár, Szilágy, Bihar megye 1999, 800.; III. Arad, Krassó-Szörény, Temes megye. TLA Pro-Print, Budapest-Csíkszereda, 2000, 668.

Eördögh István: Erdély román megszállása, 1916-1920. Olasz és vatikáni levéltári források alapján. Lazi, Szeged, 2000, 152.

Koréh Endre: “Erdélyért” A székely hadosztály és dandár története, 1918-1919. 1-2. köt., 2. kiadás, Szerk., utószó Bálint István János, Magyar Ház, Bp., 2000, 487.

Réti György (szerk., bev., ford.): Olasz diplomáciai dokumentumok a második bécsi döntésről. Hogyan kaptuk vissza Észak-Erdélyt 1940-ben? Aula, Bp., 2000, 207.

Bethlen Farkas: Erdély története. Jegyz., mutatók Pálffy Géza, EME-Enciklopédia, Kolozsvár-Budapest, 2000,

I. Tóth Zoltán: Az erdélyi román nacionalizmus első évszázada. 2. kiadás Pro-Print, Csíkszereda, 2000, 503.

Sándorfy Kamill: Erdély reformkorszakának jogtörténete. Efo, Bp., 2000, 935.

Tamás Edit (szerk.): Erdély és Patak fejedelemasszonya, Lorántffy Zsuzsanna. Tanulmányok születésének 400. évfordulójára. Rákóczi Múzeum, Sárospatak, 2000,

Nagy Sándor: A regáti magyarság. Tanulmány a havasalföldi és moldvai szórványmagyarságról. Sajtó alá rendezte, bev., jegyz., Sz. Nagy Csaba, utószó Demény Lajos, Zé – Kalota, Sopron – Kolozsvár, 2000, 326.

Tóth Károly Antal (sajtó alá rendezte): Ellenpontok. Utószó Ara-Kovács Attila, Szőcs Géza, Pro-Print, Csíkszereda, 2000, 368.

Vincze Gábor: Magyar vagyon román kézen. Pro-Print, Csíkszereda, 2000, 528.

Antal Imre: Élő történelem. Tanulmányok Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2000, 210.

Derzsi Ferenc: Gyökerek. A kányádi Derzsiek családfája 2000, 208.

Fleisz János: Nagyvárad története évszámokban Literator, Nagyvárad, 2000, 45.

Fodor Ferenc: A szemgyógyászat évszázadai Erdélyben Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2000, 257.

Jakab László: A gyulafehérvári „Mailáth” főgimnázium elődjének története [S.n.], [S.l.], 2000, 174.

Kántor Lajos; Kovács Kiss Gyöngy (szerk.): Kulcsok Kolozsvárhoz. A föl nem adható város Korunk Baráti Társ. – Mozaik, Kolozsvár – Szeged, 2000, 374.

Klósz Bálint; Tolokán Márton: Száz éve már, több is talán… Barangolások a marosvásárhelyi sport történetében Impress, Marosvásárhely, 2000, 205.

Kovács Piroska: Székelykapuk Máréfalván rajzok: Kovács Piroska; fképek: Bálint Zsigmond, Mentor, Marosvásárhely, 2000, 84.

Sebestyén Mihály: Nyúlgát az idő ellen. Az erdélyi zsidóság történetéhez. Tanulmányok, esszék, cikkek Mentor, Marosvásárhely, 2000, 360.

Száva Tibor-Sándor: A csíkszépvízi Száva család. Erdélyi családtörténet, 1640–2000 Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2000, 97.

Szebeni Zsuzsa: A Figura Stúdió Színház Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Bp., 2000, 127.

Szöllősi Árpád; Tolvaly Ferenc, id.: Póka. Egy mezőségi falu a történelem sodrában, 1323–2000 Kolozsvár, 2000, 236.

Zakariás Erzsébet: Asszonyélet erdővidéken rajz: Zakariás Attila, Mentor, Marosvásárhely, 2000, 321.

Fermor, Patrick Leigh: Erdők s vizek közt. Esztergomtól Brassóig gyalogszerrel 1934-ben ford. és utószó: Vajda Miklós, Európa, Bp., 2000, 323.

Kim Ji-young: A nagyhatalmi politika és az erdélyi kérdés a II. világháború alatt és után Osiris, Bp., 2000, 181.

Murgescu, Bogdan (szerk.): Romania and Europe. Modernisation as temptation, modernisation as threat = Románia és Európa. Modernizáció mint kísértés, modernizáció mint fenyegetés Alda– Körber-Stiftung, Bucharest – Hamburg, 2000, 170.

Simon Judit: Városkép románokkal és magyarokkal Scripta K., Nagyvárad, 2000, 257.

Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen. Ein Beitrag zur siebenbürgischen Orgelgeschichte von den Anfängen bis zur Mitte 19. Jahrhunderts Gehann-Musik Verlag, Kludenbach, 2000, 160.

Csetri Elek: Együtt Európában. Válogatott tanulmányok Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 2000, 291.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék