Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  2002: 418 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 391-418

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzimELKH TK

Kisebbségkutató Intézet
NKFI 128848. sz. projekt
 


Csetri Elek: Tanulányok a vallásszabadságról Királyhágómelléki Ref. Egyházkerület, Nagyvárad, 2002, 49.

Czire Dénes: A két Bolyai OPKM, Bp., 2002, 65.

Gazda István (szerk.): Egy halhatatlan erdélyi tudós, Bolyai Farkas közrem. Bodorné Sipos Ágnes, Perjánosi Sándor, Akad. K., Bp., 2002, 765.

Gazda István (szerk.): Egy halhatatlan erdélyi tudós, Bolyai Farkas Akadémiai Kiadó, Bp., 2002, 765.

Horn Ildikó: Báthory András Új Mandátum, Bp., 2002, 262.

Kolumbán Vilmos József: Törvényhozó egyház. Az erdélyi református egyház élete a zsinati végzések tükrében. 17–18. század Protestáns Teológiai Int. Protestáns Egyháztört. Tsz., Kolozsvár, 2002, 156.

Köpeczi Béla: Erdélyi történetek Lucidus, Bp., 2002, 203.

Köpeczi Béla: II. Rákóczi Ferenc külpolitikája Akad. K., Bp., 2002, 161.

Oborni Teréz: Erdély pénzügyei I. Ferdinánd uralma alatt, 1522–1556 Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány, Bp., 2002, 359.

Pál-Antal Sándor: Székely önkormányzat-történet Mentor, Marosvásárhely, 2002, 487.

Tóth István György (szerk.): Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania, 1572–1717 = Misszionáriusok levelei Magyarországról és Erdélyről, 1572–1717 = Letters of missionaries on Hungary and Transilvania, 1572–1717 Római M. Akad. – METEM MTA TTI, Roma – Budapest, 2002–2008, nem ismert.

Tüdős S. Kinga: Háromszéki templomvárak. Erdélyi védőrendszerek a XV–XVIII. században fotók: Henning János, Mentor, Marosvásárhely, 2002, 221.

Venczel József: Ifjabb Wesselényi Miklós személyi levéltára Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár Budapest, 2002, 45.

Pater Zöld.  ford. Bartha György, Mihály András, Hargita Kiadóhiv., Csíkszereda, 2002, 126.

Bíró Sándor: A forradalom tribünjétől a külhoni városokig bev. és közread.: Kiss Ferenc, Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, Bp., 2002, 161.

Egyed Ákos: Falu, város, civilizáció. Fejezetek Erdély gazdaság- és társadalomtörténetéből, 1848–1914 Kriterion, Kolozsvár, 2002, 283.

Kádár Zsombor; Pál-Antal Sándor: A székelyföldi erdészet és faipar. Rörténeti kronológia Mentor, Marosvásárhely, 2002, 300.

Kőváry László: Erdély régiségei és történelmi emlékei Horizont, Bp., 2002, 335.

Pálmay József: Székely Nemesi családok, 4. Udvarhely vármegye nemes családjai, 1900–1906 [Pálmay 1900-as munkája és 1906-os Pótlásai] szerk. és előszó: Boér Hunor, Délkeleti Intézet – T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2002, 318.

Balázs Sándor: Meddő próbálkozások Kriterion, Kolozsvár, 2002, 215.

Benkő Samu: Hitbizománytól államosításig In: Emlékkönyv a Teleki Téka alapításának 200. évfordulójára, 1802-2002, szerk. Deé Nagy Anikó; Sebestyén-Spielmann Mihály; Vakarcs Szilárd, Teleki Téka Alapítvány, Marosvásárhely, 2002, 58–88.

Csontos Mária: Levelek a marosvásárhelyi Teleki Téka történetéből In: Emlékkönyv a Teleki Téka alapításának 200. évfordulójára, 1802-2002, szerk. Deé Nagy Anikó; Sebestyén-Spielmann Mihály; Vakarcs Szilárd, Teleki Téka Alapítvány, Marosvásárhely, 2002, 89–143.

Jakabovits Miklós: A Barabás Miklós Céh ét az erdélyi magyar autonóm törekvések In: Romániai magyar évkönyv 2002, szerk. Bodó Barna, Szórvány Alapítvány – Polis Könyvkiadó, Temesvár – Kolozsvár, 2002, 195–197.

Kimpián Annamária: Bécsi könyvkötők munkái Teleki Sámuel könyvtárában In: Emlékkönyv a Teleki Téka alapításának 200. évfordulójára, 1802-2002, szerk. Deé Nagy Anikó; Sebestyén-Spielmann Mihály; Vakarcs Szilárd, Teleki Téka Alapítvány, Marosvásárhely, 2002, 302–313.

Kovács Kiss Gyöngy: Művelődési intézményrendszerünk kárleltára és jövőképe In: Romániai magyar évkönyv 2002, szerk. Bodó Barna, Szórvány Alapítvány – Polis Könyvkiadó, Temesvár – Kolozsvár, 2002, 178–182.

Molnár Gusztáv: "Erdély, a mi hazánk..." Erdély mint instrumentum Europae In: Romániai magyar évkönyv 2002, szerk. Bodó Barna, Szórvány Alapítvány – Polis Könyvkiadó, Temesvár – Kolozsvár, 2002, 23–32.

Rozsondai Marianne: A magyar kötéstörténeti kutatások újabb eredményei In: Emlékkönyv a Teleki Téka alapításának 200. évfordulójára, 1802-2002, szerk. Deé Nagy Anikó; Sebestyén-Spielmann Mihály; Vakarcs Szilárd, Teleki Téka Alapítvány, Marosvásárhely, 2002, 317–340.

Vakarcs Szilárd: Luther Márton és az aiszóposzi fabulák In: Emlékkönyv a Teleki Téka alapításának 200. évfordulójára, 1802-2002, szerk. Deé Nagy Anikó; Sebestyén-Spielmann Mihály; Vakarcs Szilárd, Teleki Téka Alapítvány, Marosvásárhely, 2002, 467–483.

Demény Lajos: Teleki Sámuel, a bukaresti Református Egyházközség és magyar oktatás támogatója In: Emlékkönyv a Teleki Téka alapításának 200. évfordulójára, 1802-2002, szerk. Deé Nagy Anikó; Sebestyén-Spielmann Mihály; Vakarcs Szilárd, Teleki Téka Alapítvány, Marosvásárhely, 2002, 231–239.

Mârza, Iacob: Cărţi de la polihistorul Vasilie Popp In: Emlékkönyv a Teleki Téka alapításának 200. évfordulójára, 1802-2002, szerk. Deé Nagy Anikó; Sebestyén-Spielmann Mihály; Vakarcs Szilárd, Teleki Téka Alapítvány, Marosvásárhely, 2002, 444–449.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék