Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  2002: 418 tétel lapozás: 1-30 ... 361-390 | 391-418

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzimELKH TK

Kisebbségkutató Intézet
NKFI 128848. sz. projekt
 


Ștef, Traian: Egy fej fokhagyma Provincia, 2002, 8/9., 1.

Bodnár Tamás: XVII. századi erdélyi urbárium a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban Levéltári Évkönyv, 2002, -, 55–89.

Márton András:          Ősrégészeti levelek, 2002, -, 92–97.

Merényi Hajnalka: Apafiak, Bethlenek, Telekiek – művelődés az Apafi-kori Erdély főúri udvaraiban Sic itur ad astra, 2002, 1., 103–135.

Miskolczy Ambrus: Román történelem a reformáció jegyében I., II. Convieţuirea. Revista românilor din Seghedin, 2002; 2003, 3–4.; 1–2., 59–68.

Miskolczy Ambrus: Román történelem a reformáció jegyében Pro Minoritate, 2002, 4, 140–153.

Nagy Levente: Nyelvművelés, nemzetkép és hamisítás. Kemény József "Román Nyelvmívelő Intézete" Pro Minoritate, 2002, 2, 80–101.

Weber, Peter: Românii din Transilvania şi Ungaria la mijlocul secolului al XIX-lea în impresiile de călătorie ale lui John Paget Convieţuirea. Revista românilor din Seghedin, 2002; 2003, 3–4.; 1–2., 68–73.

Magyar Sándor: "Magyarbarát" románok 1848-1849-ben Pro Minoritate, 2002, 2, 50–79.

Seres Attila: „Csángómentés” Moldvában a XIX-XX. század fordulóján Pro Minoritate, 2002, 4, 17–47.

Benkő Levente: Magyar nemzetiségi politika Észak-Erdélyben (1940–1944) Pro Minoritate, 2002, 3, 7–41.

György Béla: Szász Pál memoranduma a román Koronatanácshoz (1938. április 27.) Pro Minoritate, 2002, 3, 155–166.

Cosmeanu, Marius: Egy helyzet metamorfózisa Provincia, 2002, 8/9., 2–3.

Péter László: Vaskalaposok és revizionisták: gondolatok Kosáry Domokosnak az 1848-as magyar forradalomról írt legújabb könyvéről [Kosáry Domokos: Magyarország és a nemzetközi politika 1848-1849-ben. Budapest, MTA, 1999, 348 p.] Aetas, 2002, 2–3., 212–230.

Szász Zoltán: [Csetri Elek; Jenei Dezső (szerk.): Technikatörténeti kronológia. Kolozsvár, Studium Könyvkiadó, 732 p.] Századok, 2002, 5., 1233–1234.

Veress Károly: Egy írástudó elkötelezettsége [Nagy György: Eszmék, intézmények, ideológiák Erdélyben. Kolozsvár 1999.] Erdélyi Múzeum, 2002, 1–2., 129–130.

Miskolczy Ambrus: Südosteuropa-Bibliographie. Ergänzungsband, 4 Historische Bücherkunde Südosteuropa, Band II: Neuzeit, Teil 2: Rumänien 1521-1918. München, 687 p.] Századok, 2002, 6., 1507–1508.

Lipcsey Ildikó: A Pătrăscanu-per felülvizsgálata Romániában [Raduica, Grigore: Crime in lupta pentru putere. 1966–1968: ancheta cazului Pătrăscanu. București, Ed. Evenimentul Zilei, 1999, 219 p.] Múltunk, 2002, 1., 305–310.

Bekker Zsuzsa: [Csetri Elek: Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás 1800-ig. Kolozsvár, Erdélyi Gazda Kiadó, 1999, 143 p.] Századok, 2002, 2., 505–507.

Csukovits Anita: [W Salgó Ágnes; Stemler Ágnes (szerk.): Honterus Emlékkönyv. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár–Osiris Kiadó, 2001, 244 p.] Századok, 2002, 3., 691–692.

Farkas Ildikó: A korai Erdély a nyelvtudomány tükrében.  [Benkő Lóránd: Az ómagyar nyelv tanúságtétele. MTA TTI, Budapest, 2002.] História, 2002, 4.,

K. K. Gy.: Kristó Gyula: A székelyek eredete Korunk, 2002, 9., 125.

Kéri Henrik: Az erdélyi ágostai hitvallású evangélikus egyház összegyházlátogatása (1870–1888) [Teutsch, Georg Daniel: Die Gesamtkirchenvisitation der Evangelischen Kirche A.B. in Siebenbürgen (1870–1888). Böhlau Verlag, 2001, 482 p.] Századok, 2002, 1., 242–245.

Voloncs László: Különbségek és hasonlóságok a két román vajdaság és Erdély portai viszonyában [Felezeu, Călin: Statutul Principatului Transilvaniei în raporturile cu Poarta Otomană. Kolozsvár, Presa Universitară, 1996, 383 p.] Aetas, 2002, 1., 204–208.

Braham, Randolph L.: Tibori Szabó Zoltán: Élet és halál mezsgyéjén. [Kolozsvár, Minerva Művelődési Egyesület, 2001, 263 p.] Századok, 2002, 1., 255–256.

Bolvári-Takács Gábor: A Bolyai Egyetem emlékezete [Faragó József; Incze Miklós; Katona Szabó István; Sebestyén Kálmán (szerk.): A Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem 1945–1959. Bolyai Egyetem Barátainak Egyesülete – Bolyai Egyetemért Alapítvány, 1999, 335 p.] Múltunk, 2002, 2., 278–280.

Nagy Mihály Zoltán: Magyar vagyon román kézen. [Vincze Gábor: Magyar vagyon román kézen. Dokumentumok.] Korunk, 2002, 3., 120–123.

Bárdi Nándor: Az erdélyi magyar humán tudományosság önszemléletéről [Tizenkét év.Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990-2001 közötti eredményeiről. I. kötet. Szerk. Tánczos Vilmos, Tőkés Gyöngyvér. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2002. 502 p.] Regio, 2002, 3., 163–185.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék