Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  2003: 461 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 451-461

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Ádám Sándor: Erdély sorsa Ádám Sándor, Bp., 2003, 139.

Adamovits Sándor: A Helikon házigazdája Kemény család, [S. I.], 2003, 63.

Baróti László-Sándor (szerk.): Gyulafehérvár, az erdélyi püspökök székhelye. Agyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Líceumi Szeminárium Évkönyve közrem. Balla Imre, Státus K., Csíkszereda, 2003, 183.

Birtók Kovács Ferenc: Nyárádremete monográfiája Státus, Csíkszereda, 2003, 179.

Bura László: A második évszázad, 1904–2004. A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye kislexikona Státus, Csíkszereda, 2003, 230.

Cseke Péter: Paradigmaváltó erdélyi törekvések. Kisebbségi létértelmezések Kriterion, Kolozsvár, 2003, 341.

Fábián József: Tenkei magyarok. A gyepűkapuőrzők ivadékai Literator, Nagyvárad, 2003, 139.

Fancsali János: Magyarörmény zenei breviárium MÖK, Budaörs, 2003, 211.

Fancsali János: Liszt Ferenc erdélyi tanítványai MÖK, Budaörs, 2003, 220.

Fazakas Ferenc: Haláltusa Erdélyben a fennmaradásért s. a. r. Katona Jenő, Felsőmagyarországi K., Miskolc, 2003, 151.

Gál Kelemen: Káli Nagy Elek élet- és jellemrajza s. a. r. Kovács Sándor, Molnár B. Lehel, Unitárius Egyház, Kolozsvár, 2003, 171.

Garda Dezső: Munkarend és hagyományőrzés a székely faluközösségben. Gyergyóremete monográfiája I–II. Státus, Csíkszereda, 2003, 252+273.

Hantz Lám Irén: A vár árnyékában. Torockószentgyörgy Tinivár, Kolozsvár, 2003, 194.

Kiss András: Más források – más értelmezések Mentor, Marosvásárhely, 2003, 573.

Marton József (szerk.): Emlékkönyv a 250 éve alapított gyulafehérvári papnevelde jubileuma alkalmából. Seminarium Incarnatae Sapientiae. Gyulafehérvár, 1753–2003 Római Katolikus Hittudományi Főiskola, Gyulafehérvár, 2003, 239.

Nyárády R. Károly: Erdély népesedéstörténete szerk. és előszó: Varga E. Árpád, KSH Lvt., Bp., 2003, 672.

Pál Judit: Városfejlődés a Székelyföldön, 1750–1914 Pro-Print Kvk., Csíkszereda, 2003, 655.

Pál-Antal Sándor: A Székelyföld és városai. Történelmi tanulmányok és közlemények Mentor, Marosvásárhely, 2003, 431.

Pukánszky Béla: Erdélyi szászok és magyarok szerk. Bárány Attila, Attraktor, Máriásbesnyő-Gödöllő, 2003, 190.

Pusztainé Madar Ilona: A Sóvidék földművelése Mentor, Marosvásárhely, 2003, 110.

Száva Tibor-Sándor: Szépvízi magyarörmények nyomában Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, Bécs – Budapest, 2003, 307.

Vincze Zoltán: A kolozsvári Farkas utca. Művelődéstörténeti barangolás fképek: Essig József, Stúdium, Kolozsvár, 2003, 95.

Zsakó Erzsébet: Hinni és tenni. Az Unitárius Nőszövetség története Erdélyi Unitárius Egyház, Kolozsvár, 2003, 419.

Verdery, Katherine: The vanishing hectare. Property and value in postsocialist Transylvania Cornell Univ. Press, Ithaca – London, 2003, 426.

Bodor György: A székely nemzetségi szervezet Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2003, 166.

Hermán M. János: Bethlen Miklós életének és gondolkodásának evangéliumi vonásai illusztrációk: Köpeczi Sebestyén József, Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Oradea, 2003, 135.

Hermann Gusztáv Mihály: Náció és nemzet. Székely rendi nacionalizmus és magyar nemzettudat 1848-ig Pro-Print, Csíkszereda, 2003, 302.

Horn Ildikó; Tüdős S. Kinga (szerk.): Erdélyi testamentumok bev. tanulmány Rüsz-Fogarasi Enikő; előszó: Pál-Antal Sándor, Mentor, Marosvásárhely, 2003,

Jakó Zsigmond (szerk.): Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei Kolozsvár, 2003,

Kovács András: Késő reneszánsz építészet Erdélyben, 1541–1720 fénykép: Buzgány Dezső et al.; alaprajzok: Karácson István, Teleki László Apaítvány – Polis, Budapest – Kolozsvár, 2003, 215.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék