Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  2005: 477 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 451-477

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Illésfalvi Péter - Szabó Péter - Számvéber Norbert: Erdély a hadak útján. 1940-1944.  Puedlo Kiadó, Bp., 2005, 216.

Bartos Miklós: Erdőszentgyörgy Döme L. – Bartos M.;, Zalaegerszeg – Erdőszentgyörgy, 2005, 134.

Bencsik János: Kiengesztelődés. Gyalogszerrel Csíksomlyóra Springer, Budapest, 2005, 216.

Benedek Fidél: Ferences kolostorok. Tanulmányok s.a.r. és előszó: Sas Péter, Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2005, 265.

Benkő Samu: Monológ alkonyatban Polis, Kolozsvár, 2005, 332.

Csikós Júlia (szerk.): Gróf Mikó Imre, 1805–2005 Társ, Sepsiszentgyörgy, 2005, 259.

Debreczeni László: Toronyvigyázó. Debreczeni László műhelye szerk. Sas Péter, Mundus, Bp., 2005, 464.

Debreczeni László: Szép Erdélyországból, fatornyos hazámból szerk. Szatmári László, Művelődés, Kolozsvár, 2005, 237.

Demse Márton: Csángó küzdelem Hargita K., Csíkszereda, 2005, 223.

Fleisz János: Város, társadalom, kultúra. Nagyvárad a 19–20. században. Tanulmányok Sapientia Varadiensis Alapítvány, Nagyvárad, 2005, 186.

Fleisz János: Az erdélyi magyar sajtó története. 1890–1940 Pro Pannonia, Pécs, 2005, 238.

Kovách Géza: Eltűnt települések Arad megyében Concord Media Rt., Arad, 2005, 298.

Magyari András: Gyergyóalfalu a történelem sodrában közrem. Bogyé Miklós et al., Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2005, 358.

Miskolczy Ambrus: Románok a történeti Magyarországon Lucidus, Bp., 2005, 186.

Oláh Sándor; Bencze Margit; Bencze Ilona; Erdély Bálint Előd: Homoródalmási bútorfestők nyomában ford. Fülöp Eszter, Udvarhelyszék Kult. Egyes., Székelyudvarhely, 2005, 52.

Pálfy Zoltán: National controversy in the Transylvanian academe. The Cluj/Kolozsvár University in the first half of the 20th century Akad. K., Bp., 2005, 324.

Péter I. Zoltán: Nagyvárad 900 éves múltja és épített öröksége Noran, Bp., 2005, 325.

Péterfy László: Marosszék régi sírkövei Mentor, Marosvásárhely, 2005, 191.

Sas Péter (szerk.): Erdélyi városok Noran, Bp., 2005, 339.

Sávai János (szerk.): Barátom! A gyergyószárhegyi plébánia históriája Török Sándor elbeszélésében Szegedi Hittud. Főisk., Szeged, 2005, 476.

Seebergi Sasváry Zalán: Amikor Nagyszeben (Hermannstadt) az erdélyi szászok városa volt Seebergi Sasváry Z., Bp., 2005, 163.

Szentes Gábor; Szentes Szidónia: Madéfalva hagyatéka Kalauz, Kolozsvár, 2005, 216.

Veres Valér: Nemzeti identitás Erdélyben – szociológiai olvasatban. Az erdélyi magyarok és románok nemzeti identitásának sajátosságai, társadalmi rétegződési perspektívában Akad. K., Bp., 2005, 191.

Boros Ernő: „Volt minekünk jó éltünk, van most nekünk jaj.” 1945–1949: a szatmári svábok deportálástörténete I–II. Státus, Csíkszereda, 2005, 355+315.

Fleisz János: Egy város átalakulása. Nagyvárad a két világháború között, 1919–1940 Literator, Nagyvárad, 2005, 255.

Lőwy Dániel: A Kálváriától a tragédiáig. Kolozsvár zsidó lakosságának története közrem. Szőcs Géza, Koinónia, Kolozsvár, 2005, 615.

Ágoston István: A Biblia: hitünk és életünk zsinórmértéke Kairosz, Bp., 2005, 164.

Barta János, ifj.; Papp Klára (szerk.): Bihar vármegye az úrbérrendezés idején Erdély-történeti Alapítvány – Debreceni Egyetetem Történelmi Int, Debrecen, 2005, 386.

Horn Ildikó: Tündérország útvesztői. Tanulmányok Erdély történelméhez mutatók: Makai Ágnes, ELTE BTK, Bp., 2005, 344.

Jancsó Árpád: Temesvár régi ábrázolásai. 16–18. század Balla Loránd, Mentor, Marosvásárhely, 2005, 282.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék