Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  2007: 384 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 361-384

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Bánkiné Molnár Erzsébet (szerk.): Föld és társadalom. Konferencia a Kiskun Múzeumban Kiskun Múzeum Baráti Köre, Kiskunfélegyháza, 2007, 415.

Debreczeni László: Kecsesség, derű, ősi komolyság. Monumentális népi építészeti emlékekek Erdélyben szerk. Szatmári László, Művelődés, Kolozsvár, 2007, 235.

Deé-Nagy Anikó: Gondolatok a marosvásárhelyi Teleki Tékáról. Tanulmányok, előadások, cikkek Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2007, 429.

Demeter Éva: A ház címere – háztetődíszek Székely Nemzeti Múzeum Alapítvány – Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2007,

Egyed Ákos: Gróf Mikó Imre – Erdély Széchenyije személy- és helynévmutató: Kovács Eszter, Charta, Sepsiszentgyörgy, 2007, 25.

Fazakas István: Erdély nagy pedagógusai. Neveléstörténeti antológia Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2007, 396.

Féder Zoltán: Zsidók Háromszéken. Történelmi adat- és szöveggyűjtemény, 1690–2004 grafika: Féder Lili, Charta, Sepsiszentgyörgy, 2007, 758.

Fekete Albert: Az erdélyi kertművészet. Maros menti kastélykertek Művelődés, Kolozsvár, 2007, 175.

Fuchszné Benák Katalin: Érmindszent, Ady Endre szülőfaluja ford. Szilágyi Enikő; közrem. Csiszár Ilona, Kabai József, Hód-Biotech, Érmindszent – Szeged, 2007, 300.

Gál Kelemen; Benczédi Gergely; Gaal György: Fejezetek a kolozsvári Unitárius Kollégium történetéből. A kollégium alapításának 450. évfordulójára Erdélyi Unitárius Egyh., Kolozsvár, 2007, 308.

Jancsó Árpád: A Bega, a Bánság elkényeztetett folyója Mirton, Temesvár, 2007, 338.

Kovács András: Épületek emlékezete. Nevezetes épületek Erdélyben L’Harmattan, Bp., 2007, 224.

Paczolay Gyula; Gazda István (szerk.): Magyarország és Erdély gyógyvíztörténelméből. Tudománytörténeti áttekintés a 250 éve született Nyulas Ferencről és gyógyvízelemző elődeiről. Az első magyar nyelvű kémiai monográfia és előtörténete Mati, Piliscsaba, 2007, 187.

S. Lackovits Emőke; Szőcsné Gazda Enikő (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 7. : konferencia Sepsiszentgyörgyön, 2005. szeptember. I–II. Székely Nemzeti Múzeum – Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Sepsiszentgyörgy – Veszprém, 2007, 482+418.

Sebestyén Kálmán: Körösfői Riszeg alatt. Egy kalotaszegi település évszázadai Akad. K., Bp., 2007, 160.

Sisa Béla: A Madárlány Erdélybe repült = The Bird Maiden flew to Transylvania angol szöveg: Vraukó Tamás, Romanika K., Bp., 2007, 127.

Somai József (szerk.): Szövetkezetek Erdélyben és Európában Romániai M. Közgazdász Társ., Kolozsvár, 2007, 455.

Vincze Károly: Temesközi történelem graf. Könczey Elemér, Szórvány Alapítvány – Ed. Marineasa, Temesvár, 2007, 280.

Vofkori György: Csíkszereda és Csíksomlyó képes története Typografika, Békéscsaba, 2007, 360.

A Lázár utcától a Postakert utcáig. Szabédi László naplófeljegyzései (Diarium), önéletrajzai, válogatott levelezése s. a. r., jegyzetek: Bartha Katalin Ágnes; előszó: Kántor Lajos, Komp-Press Kiadó – Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2007, 487.

Földes György: Magyarország, Románia és a nemzeti kérdés 1956–1989 jegyzetek: Dorkó Szabolcs, Nagyvilág, Bp., 2007, 562.

Tibori Szabó Zoltán: Árnyékos oldal. Zsidó identitástudat Erdélyben a holokauszt után Koinónia, Kolozsvár, 2007, 325.

Gagyi József: Földosztók, önellátók, gyarapodók. A dekollektivizáció emberei Mentor, Marosvásárhely, 2007, 228.

Bíró Sámuel: Nemes Erdély országának státusáról, lakosairól, lakóhelyeiről és folyóvizeiről való oktatás, melyet írt volt 1710-ben néhai Bíró Sámuel, tanács úr Erdélyben közzéteszik: Kolumbán Zsuzsánna, Kovács Sándor; bev. Kovács Sándor, Udvarhelyszék Kulturális Egyesület – Hargita Megyei Hagyományőrz, Székelyudvarhely, 2007, 79.

Dobai István: Múlandó Szilágyság. Művelődéstörténeti tárcadolgozatok RegunPress, Kolozsvár, 2007, 350.

Gebei Sándor: Az erdélyi fejedelmek és a lengyel királyválasztások Belvedere Meridionale, Szeged, 2007, 415.

Hermann Gusztáv Mihály: Az eltérített múlt. Oklevél- és krónikahamisítványok a székelyek történetében Pro-Print, Csíkszereda, 2007, 239.

Hermann Gusztáv Mihály: A székely történelem kis tükre. A kezdetektől 1848-ig Udvarhelyszék Kult. Egyes. – Hargita Megyei Hagyományőrzési Forr, Székelyudvarhely, 2007, 125.

Horn Ildikó: A könnyező krokodil. Jagelló Anna és Báthory István házassága L’Harmattan, Bp., 2007, 187.

Kálnoky, Nathalie: A nemes székely nemzet konstitúciói és privilégiumai. Egy szokásrendszer meggyökerezése és fennmaradása a középkori Erdélyben ford. Székely Melinda, Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2007, 207.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék