Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  2008: 382 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 361-382

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Asztalos Lajos: Kolozsvár épített kincsei fényképezte: Rohonyi D. Iván, Stúdium, Kolozsvár, 2008, 197.

Benedek Fidél: Ferences kolostorok és templomok II. Csíksomlyó, Kaplony, Szászváros és az erdélyi Szent Jakab-kápolnák. Tanulmányok szerk., előszó: Sas Péter, Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2008, 294.

Biró József: Erdély beszélő kövei s.a.r. Sas Péter, Kriterion, Kolozsvár, 2008, 359.

Cseke Péter: A magyar szociográfia erdélyi műhelyei M. Napló, Bp., 2008, 234.

Jancsó Benedek: Erdély története szerk. Bárány Attila, Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2008, 334.

Kisgyörgy Zoltán: Háromszéki vártúra-kalauz Tortoma Könyvkiadó, Barót, 2008, 230.

Lipcsey Ildikó: Utak és tévutak az erdélyi magyarság huszadik századi történetében. Kézikönyv bev. Székelyhidi Ágoston, Codex Print, Bp., 2008, 478.

Lukács Olga: Bevezetés az erdélyi református iskolatörténetbe Egyetemi Műhely K. – Bolyai Társ., Kolozsvár, 2008, 205.

Máthé Zoltán; Nagy Tamás (szerk.): Erdélyi vasút – Székely gyors Indóház, Bp., 2008, 259.

Murádin Jenő: A megsebzett szobor. Elpusztult vagy megsérült erdélyi magyar emlékművek repertóriuma Kriterion, Kolozsvár, 2008, 181.

Sághy Gyula: Házsongárdi rekviem Anirén, [S. I.], 2008, 288.

Sas Péter: Az erdélyi római katolikus egyház, 1900–1948 Mundus, Bp., 2008, 271.

Szabó Árpád (szerk.): Négyszáznegyven év, 1568–2008. Az Unitárius Egyház alapításának négyszáznegyvenedik évfordulóján fényképek Stephen Spinder, Erdélyi Unit. Egyház, Kolozsvár, 2008, 224.

Benkő Elek; Székely Attila; Gál Erika: Középkori udvarház és nemesség a Székelyföldön Nap K., Bp., 2008, 407.

Benkő Elek; Székely Attila; Gál Erika: Középkori udvarház és nemesség a Székelyföldön. A székelykeresztúri késő középkori udvarház állatcsontleletei  Nap, Bp., 2008, 407.

Bényei Miklós: Művelődési törekvések az erdélyi reformországgyűléseken, 1834–1848 Erdélytörténeti Alapítvány, Debrecen, 2008, 270.

Jánó Mihály: Színek és legendák. Tanulmányok az erdélyi falfestmények kutatástörténetéhez Székely Nemzeti Múz. – Pallas-Akadémia, Sepsiszentgyörgy – Csíkszereda, 2008, 304.

Jékely Zsombor; Kiss Lóránd: Középkori falképek Erdélyben. Értékmentés a Teleki László Alapítvány támogatásával fképezte Mudrák Attila, Teleki L. Alapítvány, Bp., 2008, 363.

Kovács András; Kovács Kiss Györgyi (szerk.): A reneszánsz Kolozsvár Kolozsvár Társaság, Kolozsvár, 2008, 255.

Kovács Kiss Gyöngy: Megidézett múlt. Tanulmányok, forrásközlések Komp-Press – Korunk, Kolozsvár, 2008, 238.

Kraus, Georg: Erdélyi krónika, 1608–1665 ford., bev. és jegyzetek: Vogel Sándor; szerk. V. András János, Pro-Print, Csíkszereda, 2008, 1003.

Marcu Istrate, Daniela: A gyulafehérvári római katolikus székesegyház és püspöki palota régészeti kutatása. 2000–2002 közrem. Angel Istrate; ford. Kerekes György, Kémenes Mónika, Gáll Andrea, Mihaela Năstăsescu, Cătălin Bojică; rajz. és fképek Da, Teleki L. Alapítvány, Bp., 2008, 671.

Papp Klára: Erdélyi fejedelmek fotó: Bagyinszki Zoltán; térk. Nagy Béla, TKK, Debrecen, 2008, 149.

Rugonfalvi Kiss István: Iktári Bethlen Gábor erdélyi fejedelem. Az átértékelt Bethlen Gábor szerző életrajza: Zambon Csaba, Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2008, 200.

Szentpéteri Márton: Egyetemes tudomány Erdélyben. Johann Heinrich Alsted és a herborni hagyomány Universitas, Bp., 2008, 571.

Torma Zsófia: Sumér nyomok Erdélyben ford. Foyta István; tanulány: Jáki Gábor, Magyar Ház, Bp., 2008, 256.

Tóth István György (szerk.): Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania, 1572–1717 = Misszionáriusok levelei Magyarországról és Erdélyről, 1572–1717 = Letters of missionaries on Hungary and Transilvania, 1572–1717 Római M. Akad. – METEM MTA TTI, Roma – Budapest, 2002–2008, nem ismert.

Egyed Ákos: Háromszék 1848–1849. Forradalom, szabadságharc Charta, Sepsiszentgyörgy, 2008, 336.

Zsupos Zoltán (szerk.): Documenta neglecta. Az 1848. évi erdélyi forradalom forrásait publikáló román akadémiai kiadványból kihagyott iratok. 1848. március 4.–1848. június 26. bev. Benkő Samu, MOL, Bp., 2008, 457.

Egyed Ákos; Kovács Eszter (szerk.): Gyúljanak meg közöttün is új oltártüzei az ismereteknek. Gróf Mikó Imre beszédei és felhívásai Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár Budapest, 2008, 345.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék