Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  2009: 419 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 391-419

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Árvay Katalin; Dobra Judit (szerk.): Emlékkönyv : a Székely Mikó Kollégium alapításának 150 éves jubileumára  Charta, Sepsiszentgyörgy, 2009, 273.

Balázs Sándor (szerk.): Fehér könyv az erdélyi magyar felsőoktatás kálváriájáról Bolyai Egyetem Barátainak Egyesülete, Kolozsvár, 2009, 239.

Diószegi László (szerk.): Moldvai csángók és a változó világ Teleki László Alapítvány – Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria , Szombathely – Budapest, 2009, 244.

Domonkos László: Az elárult hadosztály. Erdély, Felvidék, Muravidék – 1919 Masszi, Bp., 2009, 190.

Egry Gábor: Nemzeti védgát vagy szolid haszonszerzés? Az erdélyi szászok pénzintézeti rendszere és szerepe a nemzeti mozgalomban 1835–1914 Pro-Print, Csíkszereda, 2009, 399.

Emődi Tamás: A gyergyószárhegyi Lázár-kastély = Castelul Lázár din Lăzarea = The Lázár castle of Lăzarea fotó: Dezső László, Mark House, Gheorgheni, 2009, 35.

Fazakas István: Tanügyi rendszerek Erdélyben a XIX-XX. században Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2009, 314.

Gaal György: Tört kövön és porladó kereszten. Pusztuló múlt és fájó jelen a Házsongárdi temetőben fényképek: László Miklós, Stúdium, Kolozsvár, 2009, 255.

Horváth Gyula (szerk.): Dél-Erdély és Bánság MTA-RKK – Dialóg Campus, Pécs – Bp., 2009, 582.

Issekutz Sarolta: Örmény halottkultusz és temetkezés. Erzsébetváros és örmény katolikus temetője EÖGyKE, Bp., 2009, 145.

Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok II. szerk. Sas Péter, Kriterion, Kolozsvár, 2009, 595.

Kovács Kiss Gyöngy (szerk.): Hivatás és tudomány. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiemelkedő személyiségei Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár Budapest, 2009, 511.

Marton József; Bodó Márta (szerk.): Ezeréves múltunk. Tanulmányok az erdélyi egyházmegye történetéből Szt. István Társ. – Verbum, Budapest – Kolozsvár, 2009, 319.

Nemes Gyula: Székes. Adalékok a falu monográfiájához Mentor, Marosvásárhely – Nagyernye – Székes, 2009, 204.

Pálfi József: Református felsőoktatás Erdélyben. Universitassors a reformációtól a Kolozsvári Tudományegyetemig Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2009, 331.

Pap Gy. László: Bágyoni hangos fájdalom. Adatok az egyházközség történetéhez Mo. Unitárius Egyh., Bp., 2009, 355.

Pap Leonárd: Erdélyi ferences nyomdák és kiadványok utószó: Sas Péter, Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2009, 327.

Pozsony Ferenc: Erdély népei. Szászok, örmények, székely szombatosok, cigányok. Egyetemi jegyzet BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – KJNT, Kolozsvár, 2009, 238.

Roth, Harald: Kis Erdély-történet ford. Hajdú Farkas-Zoltán; utószó: K. Lengyel Zsolt, Bookart, Csíkszereda, 2009, 234.

Rugonfalvi Kiss István (szerk.): A nemes székely nemzet képe előszó: Barcsa Dániel, Kráter, Pomáz, 2009, 703.

Sas Péter: Erdély legendás levéltárosa. Kelemen Lajos és az erdélyi magyar tudományosság Lucidus, Bp., 2009, 176.

Sebestyén Mihály: Időtár Mentor, Marosvásárhely, 2009,

Szabó K. Attila (szerk.): Az erdélyi magyar tanító- és óvóképzés történetéből. Az erdélyi magyar tanító- és óvóképzés évszázadai Aradtól Zilahig, 1777–2000 Mentor, Marosvásárhely, 2009, 1014.

Szöllősi Árpád: A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, 1945–2005 Mentor, Marosvásárhely, 2009, 253.

Gidó Attila (szerk.): Úton. Erdélyi zsidó társadalom- és nemzetépítési kísérletek. 1918–1940 Pro-Print, Csíkszereda, 2009, 543.

Botár István: Kövek, falak, templomok. Régészeti kutatások Csík középkori templomaiban 2002–2007 között Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2009, 110.

Cserey Zoltán: Önkormányzatiság és katonai hatalom Háromszéken a 18–19. században Charta, Sfântu Gheorghe, 2009, 271.

Csetri Elek: Erdély az ébredő Európában 1825–1848. Tanulmányok Kriterion, Kolozsvár, 2009, 329.

Csoma Zsigmond: Késő reneszánsz, kora újkori kertek és borok Erdélyben közrem. Tüdősné Simon Kinga; fotók: Tátrai Zsolt, Agroinform, Bp., 2009, 256.

Dáné Veronika (szerk.): Torda vármegye jegyzőkönyvei I–II. EME, Kolozsvár, 2009–2014, 669+525.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék