Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  2009: 419 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 391-419

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Gábor Csilla; Luffy Katalin; Sipos Gábor (szerk.): Erdély reneszánsza I–II. A 2008. október 8–11. között tartott konferencia előadásai Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2009, 354.

Gáll Erwin: Kolozsvár születése. Régészeti adatok a város 10–13. századi történetéhez fotók: Molnár Attila, EME, Kolozsvár, 2009, 199.

Gebei Sándor: A Rákóczi-szabadságharc, 1703–1711 térképek: Nagy Béla; fotók: Bagyinszki Zoltán, Kossuth, Bp., 2009, 108.

Horn Ildikó: Hit és hatalom. Az erdélyi unitárius nemesség 16. századi története Balassi – Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., Bp., 2009, 336.

Horváth Zoltán György; Gondos Béla: Erdély legszebb középkori templomai = Die schönsten mittelalterlichen Kirchen von Siebenbürgen. Mit deutscher Zusammenfassung und Bilduntertiteln = The most beautiful medieval churches of Transylvania. With English summary and captions szöveg: Horváth Zoltán György, Gondos Béla, Csikós Andrásné, Kozekné Horváth Ildikó, Romanika, Bp., 2009, 375.

Káli Nagy Lázár: Az erdélyi magyar színészet hőskora, 1792–1821. Káli Nagy Lázár visszaemlékezései szerk. Lázok János, Mentor, Marosvásárhely, 2009, 268.

Kármán Gábor; Szabó András Péter (szerk.): Szerencsének elegyes forgása. II. Rákóczi György és kora L’Harmattan, Bp., 2009, 520.

Klusch, Horst: Az erdélyi szászok betelepedéséről ford. Szenkovics Enikő, Kriterion, Kolozsvár, 2009, 122.

Magyar Árpád; Zvara Edina (szerk.): A kaplonyi ferences rendház könyvtárának régi állománya. Katalógus = Altbücherbestand der Bibliothek des Franziskanerklosters in Kaplau. Katalog = Fondul de carte veche al Mănăstiri Franciscani din Căpleni. Catalog OSZK, Bp., 2009, 559.

Molnár Antal: Lehetetlen küldetés? Jezsuiták Erdélyben és Felső-Magyarországon a 16–17. században L’Harmattan – ELTE Történelemtud. Doktori Iskola – Nyitott Kv., Bp., 2009, 286.

Oborni Teréz; Tompos Lilla; Bencsik Gábor: A régi Erdély népeinek képeskönyve. Kéziratos viseletkódex az Apafiak korából M. Mercurius, Bp., 2009, 46.

Pál-Antal Sándor: Marosvásárhely története I. A kezdetektől 1848-ig Mentor, Marosvásárhely, 2009, 362.

Papp Klára; Jeney-Tóth Annamária; Ulrich Attila (szerk.): Báthory Gábor és kora Debreceni Egyetem, Debrecen, 2009, 404.

Szálkai Tamás: Armales Transylvanorum. Válogatás az erdélyi fejedelmek címeradományaiból fotó: Czikkelyné Nagy Erika; térkép: Szilágyi Zsolt, Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2009, 131.

Szendrei László: Erdélyi vajdák és fejedelmek Pro-Book, Nyíregyháza, 2009, 127.

W. Kovács András (szerk.): Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában EME, Kolozsvár, 2009, 147.

Egyed Ákos; Kovács Eszter (szerk.): Okmány- és irománytár az Erdélyi Múzeum-Egyesület történetéhez EME, Kolozsvár, 2009, 472.

Szlucska János: „Pünkösdi királyság”. Az észak-erdélyi oktatásügy története, 1940–1944 Gondolat, Bp., 2009, 580.

Franck M. Mihály: Székelyföld betyárjai. Dézsi, Pusztai és Jeges. Életük-haláluk riportkrónikája Franck M. Mihály, [S.l.], 2009, 206.

Kötő József: Közhasznú esmeretek tára. Színjátszó személyek Erdélyben. 1919–1940 Polis, Kolozsvár, 2009, 245.

Bálint Dezső; Kovács Piroska; Balázsi Dénes: Lámpások voltunk... Udvarhelyszéki pedagógusok élettörténete s.a.r.: Ozsváth Imola, Mentor, Marosvásárhely, 2009, 524.

Boros Ernő: „Hogy a magyar pusztuljon.” 1944 vége–1945 eleje. Szatmár megyeiek a földvári haláltáborban Státus, Csíkszereda, 2009, 346.

Nagy Mihály Zoltán; Olti Ágoston (szerk.): Érdekképviselet vagy pártpolitika? Iratok a Magyar Népi Szövetség történetéhez, 1944–1953 bev. tanulmány: Nagy Mihály Zoltán, Pro-Print, Csíkszereda, 2009, 604.

Bodó Barna: Szórvány és nyelvhatár. Tanulmányok Lucidus, Bp., 2009, 247.

Antal Árpád: György Lajos In: Hivatás és tudomány. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiemelkedő személyiségei, szerk. Kovács Kiss Gyöngy, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2009, 197–218.

Bálint Ágnes: Örökségvédelem a brassói Fekete templomban : textilgyűjtemény In: Colligite fragmenta! : örökségvédelem Erdélyben : örökségvédelmi konferencia, Budapest, ELTE, 2008., szerk. N. Kiss Tímea, ELTE BTK Művészettörténet Intézeti Képviselet, Bp., 2009, 242–249.

Barabás Hajnalka: A kézdiszéki református egyházközségek ónkészlete In: Colligite fragmenta! : örökségvédelem Erdélyben : örökségvédelmi konferencia, Budapest, ELTE, 2008., szerk. N. Kiss Tímea, ELTE BTK Művészettörténet Intézeti Képviselet, Bp., 2009, 278–304.

Benkő Samu: Kántor Lajos In: Hivatás és tudomány. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiemelkedő személyiségei, szerk. Kovács Kiss Gyöngy, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2009, 219–242.

Boér Hunor: A Székely Nemzeti Múzeum az erdélyi örökségvédelem történetében, 1875-1977 In: Colligite fragmenta! : örökségvédelem Erdélyben : örökségvédelmi konferencia, Budapest, ELTE, 2008., szerk. N. Kiss Tímea, ELTE BTK Művészettörténet Intézeti Képviselet, Bp., 2009, 37–45.

Csetri Elek: Kelemen Lajos In: Hivatás és tudomány. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiemelkedő személyiségei, szerk. Kovács Kiss Gyöngy, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2009, 243–282.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék