Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  2009: 419 tétel lapozás: 1-30 ... 361-390 | 391-419

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Rosonczy-Kovács Mihály: A trienti megújulás püspöke a magyar végeken [Véghseő Tamás: »Catholice Reformare« – Ágoston Benkovich O.S.S.P.P.E missionario apostolico, vescovo di Várad (1632–1702). Budapest–Róma, Gondolat, 2007, 430 p.] Aetas, 2009, 4., 228–230.

Rotár Krisztina: Az 1848-as forradalom jelentei egy román történész értelmezésében [Isar, Nicolae: Din istoria generației de a 1848. Revoluție-exil-destin istoric. Bukarest, Editura Universitară, 2006, 259 p.] Aetas, 2009, 1., 213–217.

Szijártó M. István: A kora újkori magyar rendiség az újabb kori szakirodalomban I.; II. [1. Barcsay Ákos; 2. Poór János; 3. Bahlcke, Joachim; 4. Bérenger, Jean; Kecskeméti Károly; 5. Evans, Robert: 1. Herrschaftsantritt im Ungarn des 18. Jahrhunderts. St. Katharinen, 2002.; 2 Aetas, 2009, 3.; 4., 83–111.; 111–138.

Tamás Ágnes: Közép-Kelet-Európa nemzetiségei – egymás szemüvegén keresztül [Klement Judit; Miskolczy Ambrus; Vári András (szerk.): Szomszédok világai: Kép, önkép és a másokról alkotott kép. Budapest, KSH Könyvtár és Levéltár, 2006, 239 p.] Aetas, 2009, 4., 217–221.

Urbán Aladár: [Szabó T. Attila; Benkő Samu (szerk.): Magyarországi és erdélyi urak. Pálffy János emlékezései. Budapest, Nap Kiadó, 2008, 296 p.] Századok, 2009, 3., 763–766.

Joó András: [Földes György: Magyarország, Románia és a nemzeti kérdés (1956–1989). Budapest, Napvilág Kiadó, 2007, 562 p.] Századok, 2009, 1., 251–255.

Pankovits József: Vörös Erdély. A román kommunizmus és a nemzeti kérdés (1944–1965) [Bottoni, Stefano: Transilvania Rossa. II comunismo romeno e la questione nazionale (1944-1965). Roma, Carocci editore, 2007.] Századok, 2009, 5., 1284–1286.

***: A régi Erdély népeinek képeskönyve. Kéziratos viseletkódex az Apaffyak korából. [Oborni Teréz-Tompos Lilla-Bencsik Gábor: Magyar Mercurius, Budapest, 2009.] História, 2009, 2., 35.

Bálint Ildikó: A csíksomlyói búcsújárás egyik fontos történeti dokumentuma. [Bárth János: A vígasztaló Napbaöltözött Asszony. Csodás gyógyulások egyházi vizsgálata Csíksomlyón 1784-ben. Agapé, Szeged 2000.] Erdélyi Múzeum, 2009, 1–2., 107–109.

Fejér Tamás: Fogarasi dokumentumok. Documente Făgărășene I. (1486–1630). Editate de Antal Lukács. [Documenta Transylvaniae Historica I. (Colecție coordonată de Marius Diaconescu.) Buc. 2004. 316 p.] Erdélyi Múzeum, 2009, 1–2., 89–95.

Filep Antal: Közös örökségünk a tér és az idő. Erdély és nyugati előtere a 18. és a 19. századi, korai katonai térképeken. DVD-lemez kiadásban megjelentek az Osztrák Monarchia katonai felmérései [Digitized Maps of the Habsburg Empire, First and Second Military Survey A Korunk, 2009, 1., 69–78.

Kaposvári György: Murádin Jenő: Szathmári Pap Károly erdélyi országgyűlési arcképcsarnoka 1842. [Kiadja a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány. Bp., 2008] Korunk, 2009, 3., 113–114.

Nógrády Árpád: [Németh Péter: A középkori Szatmár megye települései a XV. század elejéig. Nyíregyháza, 2008, 529 p.] Századok, 2009, 6., 1515–1516.

Pakó László: Megidézett rendtartás és kultúra. [Kovács Kiss Gyöngy: Megidézett múlt. Tanulmányok, forrásközlések. Komp–Press Kiadó, Korunk, Kvár. 2008.] Erdélyi Múzeum, 2009, 1–2., 99–102.

Papp Andrea: Erdélyi viseletkódex. [Oborni Teréz – Tompos Lilla – Bencsik Gábor: A régi Erdély népeinek képeskönyve. Kéziratos viseletkódex az Apafiak korából] Korunk, 2009, 10., 103–105.

Sidó Zsuzsa: Még egyszer Mátyás emlékére. [A reneszánsz Kolozsvár. Összeállította Kovács András. Szerkesztette Kovács Kiss Gyöngy. Kolozsvár Társaság, Kvár, 2009.] Korunk, 2009, 12., 118–121.

Horváth Sz. Ferenc: Az unoka mesefája, avagy: hogyan ne közöljünk szövegeket [Paál Árpád: A kisebbségi lét tanulóévei Erdélyben. I-II. Csíkszereda, Pallas Akadémiai Könyvkiadó, 2008.] Látó, 2009, 3., 69–76.

Bodó Márta: A nő emlékezete [1. Balázs Anna Magdolna; 2. Visky Júlia: 1. Magamnak örökre. Kolozsvár, Koinónia, 2007.; 2. Három kereszt. Kolozsvár, Koinónia, 2007.] Látó, 2009, 5., 108–110.

Borcsa János: Varró János hagyatéka [Varró János: Erdélyi sorsvallató. Egy erdélyi 56-os utolsó vallomása. Kecskemét, Kora, 2008.] Székelyföld, 2009, 1., 175–180.

Gergely Tamás: "keserű, meghasonlott fickók" [Cseke Gábor: Jelentések – magamról (emlékezés ellenfényben). Kolozsvár, Polis, 2009.] Látó, 2009, 12., 108–110.

Lázok Klára: Mennochió esete a román Securitatéval, avagy Magyarhermány története 1944–1964 [Máthé János: Magyarhermány kronológiája. Csíkszereda, Pro-Print, 2008.] Múltunk, 2009, 1., 214–219.

Szász Zoltán: „Marian” 1987-1989-ben.   [Markó Béla: Egy irredenta hétköznapjai. Pallas Akadémia, Csíkszereda, 2009.] História, 2009, 5–6., 16–19.

Kisgyőri Roland: Kisebbségi magyarok a történelem sodrásában [Bárdi Nándor–Fedinec Csilla–Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században, Gondolat Kiadó – MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2008, 508 o.] Pro Minoritate, 2009, 1, 174–178.

Tóth Norbert: A jó bornak is kell a cégér! Glosszák [Borbély Gábor: Szőlő és bor az Érmelléken. Nagyvárad, 2009, 179 o.] Pro Minoritate, 2009, 4, 169–172.

Lőwy Dániel: A kényszerűen félbeszakadt útkeresés [Gidó Attila: Úton. Erdélyi zsidó társadalom és nemzetépítési kísérletek (1918–1940), Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2009, 543 o.] Pro Minoritate, 2009, 1, 179–185.

Bottoni, Stefano: Marian és Vasile: két párhuzamos történetről [Markó Béla: Egy irredenta hétköznapjai (Lehallgatási jegyzőkönyvek, 1986. április - 1989. december). Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 2009. 488 o.; Molnár János: Szigorúan ellenőrzött evangélium. I. köt Pro Minoritate, 2009, 3, 190–197.

Lőrincz D. József: A "földművestudós", a kommunisták és a titkosszolgálat [Máthé János: Magyarhermány kronológiája (1944–1964),  Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008, 320 o.] Pro Minoritate, 2009, 2, 128–134.

Lőrincz D. József: Székelyföld liminális helyzetei [Oláh Sándor: Kivizsgálás. Írások az állam és a társadalom viszonyáról a Székelyföldön, 1940-1989, Csíkszereda: Pro-Print Könyvkiadó, 2008, 387 o.] Pro Minoritate, 2009, 3, 198–205.

Novák Csaba Zoltán: A "sztálini kismagyarország" és az ötvenes évek [Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél. A Magyar Autonóm Tartomány története (1952–1960), Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008, 448 o.] Pro Minoritate, 2009, 1, 186–189.kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék