Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  2009: 419 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 ... 391-419

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Csikósné Péter Júlia: A Székely Mikó Kollégium könyvgyűjteményei In: Emlékkönyv : a Székely Mikó Kollégium alapításának 150 éves jubileumára, szerk. Árvay Katalin; Dobra Judit, Charta, Sepsiszentgyörgy, 2009, 59–81.

D. Haszmann Orsolya: Mit üzennek a múzeumi vendégkönyvek? In: Acta Siculica 2009. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Méder Lóránt László, Sztáncsuj Sándor József, Csáki Árpád, Deme, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2009, 65–84.

Diószegi László: Kinek az öröksége? Eredmények és nehézségek a határainkon túli örökségvédelemben In: Colligite fragmenta! : örökségvédelem Erdélyben : örökségvédelmi konferencia, Budapest, ELTE, 2008., szerk. N. Kiss Tímea, ELTE BTK Művészettörténet Intézeti Képviselet, Bp., 2009, 28–36.

Egyed Ákos: Gróf Mikó Imre In: Hivatás és tudomány. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiemelkedő személyiségei, szerk. Kovács Kiss Gyöngy, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2009, 367–398.

Fekete Albert: Maros menti kastélykertek tájformáló hatása In: Colligite fragmenta! : örökségvédelem Erdélyben : örökségvédelmi konferencia, Budapest, ELTE, 2008., szerk. N. Kiss Tímea, ELTE BTK Művészettörténet Intézeti Képviselet, Bp., 2009, 120–134.

Gaal György: Kristóf György In: Hivatás és tudomány. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiemelkedő személyiségei, szerk. Kovács Kiss Gyöngy, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2009, 341–366.

Gaal György: Csíkszeredai Szabó József In: Hivatás és tudomány. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiemelkedő személyiségei, szerk. Kovács Kiss Gyöngy, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2009, 433–444.

Hatos Pál: A csángó irodalom és a "vereség kultúrája" In: Moldvai csángók és a változó világ, szerk. Diószegi László, Teleki László Alapítvány – Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria egyetemi Központ, Szombathely – Budapest, 2009, 75–84.

Jékely Zsombor: A Kolozs megyei Bádok falképei és az erdélyi falfestészet In: Colligite fragmenta! : örökségvédelem Erdélyben : örökségvédelmi konferencia, Budapest, ELTE, 2008., szerk. N. Kiss Tímea, ELTE BTK Művészettörténet Intézeti Képviselet, Bp., 2009, 194–208.

József Álmos: Az internátus az emlékezés tükrében In: Emlékkönyv : a Székely Mikó Kollégium alapításának 150 éves jubileumára, szerk. Árvay Katalin; Dobra Judit, Charta, Sepsiszentgyörgy, 2009, 266–272.

Kentelky Endre; Kovács Lóránt; Fekete Albert: A gernyeszegi kastélykert múltja, jelene és jövője In: Colligite fragmenta! : örökségvédelem Erdélyben : örökségvédelmi konferencia, Budapest, ELTE, 2008., szerk. N. Kiss Tímea, ELTE BTK Művészettörténet Intézeti Képviselet, Bp., 2009, 135–144.

Kinda István: Normasértés és deviancia – Gyakoribb vétségek és bűnök a moldvai csángó közösségekben In: Acta Siculica 2009. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Méder Lóránt László, Sztáncsuj Sándor József, Csáki Árpád, Deme, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2009, 671–694.

Kisgyörgy Zoltán: Földtanoktatás a Székely Mikó Kollégiumban, a Mikóból induló geológusnemzedékek In: Emlékkönyv : a Székely Mikó Kollégium alapításának 150 éves jubileumára, szerk. Árvay Katalin; Dobra Judit, Charta, Sepsiszentgyörgy, 2009, 206–242.

Miklós Zoltán: Útkeresés – Az államosítás és a dekollektivizáció hatása Sándortelke agrárközösségére In: Acta Siculica 2009. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Méder Lóránt László, Sztáncsuj Sándor József, Csáki Árpád, Deme, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2009, 623–632.

Molnár István: Adalék a Nyikó mente népi mezőgazdálkodásának ismeretéhez In: Acta Siculica 2009. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Méder Lóránt László, Sztáncsuj Sándor József, Csáki Árpád, Deme, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2009, 585–593.

Nyárádi Zsolt: A sükői református egyházközség mindennapjai a 19. század végéig az egyházközségi levéltár tükrében In: Acta Siculica 2009. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Méder Lóránt László, Sztáncsuj Sándor József, Csáki Árpád, Deme, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2009, 363–390.

Sarkadi Nagy Emese: Jegyzetek az almakeréki oltár történetéhez In: Colligite fragmenta! : örökségvédelem Erdélyben : örökségvédelmi konferencia, Budapest, ELTE, 2008., szerk. N. Kiss Tímea, ELTE BTK Művészettörténet Intézeti Képviselet, Bp., 2009, 231–241.

Somai József: Brassai Sámuel In: Hivatás és tudomány. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiemelkedő személyiségei, szerk. Kovács Kiss Gyöngy, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2009, 37–80.

Soós Zoltán: Erdély Kulturális Öröksége : a Maros Megyei Múzeum szerepe, kutatásai és tárgyi hagyatéka In: Colligite fragmenta! : örökségvédelem Erdélyben : örökségvédelmi konferencia, Budapest, ELTE, 2008., szerk. N. Kiss Tímea, ELTE BTK Művészettörténet Intézeti Képviselet, Bp., 2009, 46–55.

Szabó T. Attila: Gelei József In: Hivatás és tudomány. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiemelkedő személyiségei, szerk. Kovács Kiss Gyöngy, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2009, 105–148.

Szabó Tekla: Az erdélyi italobizánci falképek ikonográfiai sajátosságai : a két leggyakoribb jelenet: az Angyali üdvözlet és Krisztus keresztrefeszítése In: Colligite fragmenta! : örökségvédelem Erdélyben : örökségvédelmi konferencia, Budapest, ELTE, 2008., szerk. N. Kiss Tímea, ELTE BTK Művészettörténet Intézeti Képviselet, Bp., 2009, 209–230.

Szőcs Levente: Biográfiák gyergyói újságokban a 20. század elején és végén In: Acta Siculica 2009. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Méder Lóránt László, Sztáncsuj Sándor József, Csáki Árpád, Deme, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2009, 663–669.

Szőke Balázs: Téglabordás boltozatok Dél-Erdélyben In: Colligite fragmenta! : örökségvédelem Erdélyben : örökségvédelmi konferencia, Budapest, ELTE, 2008., szerk. N. Kiss Tímea, ELTE BTK Művészettörténet Intézeti Képviselet, Bp., 2009, 68–79.

Tánczos Vilmos: A magyar szentek moldvai kultuszának történeti rétegei In: Moldvai csángók és a változó világ, szerk. Diószegi László, Teleki László Alapítvány – Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria egyetemi Központ, Szombathely – Budapest, 2009, 139–156.

Tiboldy Zoltán: Történetek a kollégium múltjából In: Emlékkönyv : a Székely Mikó Kollégium alapításának 150 éves jubileumára, szerk. Árvay Katalin; Dobra Judit, Charta, Sepsiszentgyörgy, 2009, 262–265.

Tőke Márta; Szegedi Gabriella: A Vécke-völgy falvainak építészeti öröksége In: Colligite fragmenta! : örökségvédelem Erdélyben : örökségvédelmi konferencia, Budapest, ELTE, 2008., szerk. N. Kiss Tímea, ELTE BTK Művészettörténet Intézeti Képviselet, Bp., 2009, 158–164.

Tonk Márton: Tavaszy Sándor In: Hivatás és tudomány. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiemelkedő személyiségei, szerk. Kovács Kiss Gyöngy, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2009, 493–511.

Virág Zsolt: A partiumi Bihar megye kastély- és kúriaállományának inventarizációja In: Colligite fragmenta! : örökségvédelem Erdélyben : örökségvédelmi konferencia, Budapest, ELTE, 2008., szerk. N. Kiss Tímea, ELTE BTK Művészettörténet Intézeti Képviselet, Bp., 2009, 113–119.

Wanek Ferenc: Koch Antal In: Hivatás és tudomány. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiemelkedő személyiségei, szerk. Kovács Kiss Gyöngy, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2009, 283–340.

Barszczewska, Agnieszka: A moldvai csángók identitása (1860–1916) In: Moldvai csángók és a változó világ, szerk. Diószegi László, Teleki László Alapítvány – Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria egyetemi Központ, Szombathely – Budapest, 2009, 103–122.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék