Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  2010: 343 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 331-343

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Bitay Enikő; Márton László; Talpas János: Technikatörténeti örökség. Magyargyerőmonostor EME, Kolozsvár, 2010, 135.

Buzás Pál: Bánffyhunyad és vidéke. Válogatott cikkek és tanulmányok Művelődés – Szentimrei Alapítvány, Kolozsvár – Sztána, 2010, 159.

Farkas Zoltán; Lázár László (szerk.): Páter Béla emlékezete. Megemlékezés halálának 70. évfordulójára. Kolozsvár, 2008. június 20–22. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2010, 112.

Fata, Márta; Schindling, Anton (Hgg.): Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen. Helvetisches Bekenntnis, Ethnie und Politik vom 16. Jahrhundert bis 1918 Aschendorff, Münster, Westf., 2010, 603.

Gaal György: Örök Házsongárd. Kolozsvár és sírkertje a századok sodrában I–II. fotó: Gránitz Miklós, Pharma Press, Bp., 2010, 261+351.

Gagyi József: Amire vágyunk, amitől félünk, amit remélünk Mentor – EME, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2010, 272.

Jancsó Árpád: Temesvár vízerőműve. Működő műszaki műemlékünk fényképek: Jancsó Árpád, EME, Kolozsvár, 2010, 76.

Karczag Ákos; Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Várak, várkastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődítmények a honfoglalástól a 19. század végéig rajz. Kőnig Frigyes, Semmelweis, Bp., 2010, 758.

Kelemen Lajos: Kézirattári értékeink közzéteszi: B. Nagy Margit, EME, Kolozsvár, 2010, 63.

Keszeg Vilmos; Szabó Zsolt (szerk.): Mezőség. Történelem, örökség, társadalom Művelődés, Kolozsvár, 2010, 476.

Kisgyörgy Zoltán: Harangoskönyv. Tornyok magasában Erdélyben Tortoma, Barót, 2010, 189.

Kiss Tamás: Adminisztratív tekintet. Az erdélyi magyar demográfiai diskurzus összehasonlító elemzéséhez. Az erdélyi magyar népesség statisztikai konstrukciójáról Nemz. Kisebbségkutató Int. – Kriterion, Kolozsvár, 2010, 280.

László Gábor: Életem és a székelyföldi faipar. Visszaemlékezések, 1930–2001 Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2010, 298.

Nagybaczoni Molnár Ferenc: Örökségünk, a múlt. Tanulmányok és sajtócikkek Erdővidék történetéből, valamint közéleti kérdésekről DTP Stúdió, Székelyudvarhely, 2010, 211.

Pál Judit; Sipos Gábor (szerk.): Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára EME, Kolozsvár, 2010, 431.

Sarány István: Erdélyi Fioretti. Ferencesek kényszerlakhelyen Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2010, 141.

Sarkadi Márton: „S folytatva magát a régi művet”. Tanulmányok a gyulafehérvári székesegyház és püspöki palota történetéről ford. Friedrich Albrecht, Gálos Miklós; rajzok: Emődi Tamás, Sarkadi Márton; fotó: Galacanu Efstatia, Teleki L. Alapítvány, Bp., 2010, 359.

Sebestyén Mihály (szerk.): Marosszéki krónikák I–II. Mentor, Marosvásárhely, 2010, 405+311.

Szabó Márton: Szék község monográfiája. Néprajz és néphagyomány térkép: Kuszáli János, Kuszálik József, Stúdium, Kolozsvár, 2010, 351.

Szőcsné Gazda Enikő: Erdélyi kályhák és kályhacsempék fképek: Bátky Zsigmond; rajzok: Szőcsné Gazda Enikő, Terc, Bp., 2010, 184.

Szolnay Sándor: Erdély színei szerk. Sümegi György, Komp-Press – Korunk, Kolozsvár, 2010, 168.

Kónya Ádám. Emlékképek Medium Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2010, 143.

Mihályi Balázs: Román védvonal Magyarország ellen. A Károly-vonal térképek: Mihályi Balázs, Kárpátia Stúdió, Bp., 2010, 107.

Pomogáts Béla (szerk.): Erdélyről Trianonban Mentor, Marosvásárhely, 2010, 310.

Szabó József János: Az Árpád-vonal útikönyve. Történetek a Füsti Fecskéből Timp, Üllő, 2010, 151.

Beke Antal: I. Rákóczy György és a porta. Levelek és okiratok szerk. Beke Antal, Barabás Samu, Históriaantik könyvesház, Bp., 2010, 905.

Berlász Jenő: Erdélyi jobbágyság – magyar gazdaság. Válogatott tanulmányok utószó: Buza János, Argumentum, Bp., 2010, 331.

Borsa Gedeon: Brassói román nyomda a 18. század első felében Gondolat, Bp., 2010, 145.

Darkó Jenő: Népességi mozgalmak Erdélyben és környékén a középkorban szerk. Romhányi Beatrix, Kerepeszki Róbert; utószó: Kerepeszki Róbert, Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2010, 129.

Gindely, Anton; Acsády Ignácz: Bethlen Gábor és udvara. 1580–1629 Históriaantik Könyvesház, Bp., 2010, 264.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék