Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  2010: 343 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 331-343

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim



 


Huszár Lajos: Erdélyi éremművesség a 16–18. században fényképek: Herbert Bitzan; leírás: Pap Ferenc, Winkler Judit, Kriterion, Kolozsvár, 2010, 218.

Schuller, Friedrich; Teutsch, Friedrich: Az erdélyi szászok letelepedéséről szöveggond. Kónya Anna, Orpheusz, Bp., 2010, 88.

Szádeczky-Kardoss Lajos: Báthory István lengyel királylyá választása, 1574–1576 szerk. Polkowski Ignácz, Szádeczky Lajos, Históriaantik Könyvesház, Bp., 2010, 454.

Szilágyi Sándor: I. Rákóczy György és a diplomáczia. Székfoglaló értekezés Históriaantik Könyvesház, Bp., 2010, 92.

Szilágyi Sándor: Okmánytár II. Rákóczy György diplomácziai összeköttetéseihez szerk. Szilágyi Sándor, Históriaantik Könyvesház, Bp., 2010, 720.

Szilágyi Sándor: I. Rákóczy György, 1593–1648 Históriaantik Könyvesház, Bp., 2010, 424.

Szilágyi Sándor: II. Rákóczy György, 1621–1660 Históriaantik Könyvesház, Bp., 2010, 212.

Szilágyi Sándor (szerk.): A két Rákóczy György fejedelem családi levelezése, 1632–1660 Históriaantik Könyvesház, Bp., 2010, 644.

Szilágyi Sándor (szerk.): Levelek és okiratok I. Rákóczy György keleti összeköttetései történetéhez Históriaantik Könyvesház, Bp., 2010, 924.

Tusor Péter; Tóth Krisztina (szerk.): Pápai kinevezések, megbízások és felhatalmazások Erdély, a Magyar Királyság és a Hódoltság területére. 1550–1711 összegyűjt. Galla Ferenc, PPKE Egháztört. Kutcsop – Váci Egyházmegyei Tört. Biz., Bp. – Róma – Vác, 2010, 199.

Egyed Ákos: Erdély, 1848–1849 Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2010, 608.

Domonkos László: Az elfelejtett parancsnok. Kratochvil Károly élete Masszi, Bp., 2010, 328.

Földi Pál: Elárulva és meggyalázva. A székely hadosztály és dandár története Puedlo, Nagykovácsi, 2010, 215.

Jakab Elek: A királyföldi viszonyok ismertetése I–II. Históriaantik Könyvesház, Bp., 2010, 187+449.

Kőváry László: Erdély nevezetesebb családai Históriaantik Könyvesház, Bp., 2010, 279.

Pál Judit: Unió vagy „unificáltatás”? Erdély uniója és a királyi biztos működése .1867–1872 Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2010, 496.

Bălu, Daniela: Biserica românească din judeţul Satu Mare în anii Dictatului de la Viena. Tristeţe şi speranţă Vasile Goldiș University Press, Arad, 2010, 401.

Borsi-Kálmán Béla: Ifj. Niamessny Mihály és a temesvári levente-per. 1919–1920 Helikon, Bp., 2010, 483.

Fábián Ernő: Naplójegyzetek. 1980–1990 bev. és jegyz. Bárdi Nándor és Filep Tamás Gusztáv; utószó: Peti Emese, Kriterion, Kolozsvár, 2010, 454.

Feszt György (szerk.): Fejezetek az erdélyi magyar orvostudomány történetéből: kutatások 1945-1990 között Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2010, 220.

Sylvester Lajos (szerk.): Háromszéki nekigyürkőzés. Emléktöredékek az 1989–90-es rendszerváltás napjaiból Charta, Sepsiszentgyörgy, 2010, 371.

Szikszai Mária (szerk.): Az erdélyi magyar felsőoktatás helyzete és kilátásai. Támpontok egy lehetséges stratégiához Csata Zsombor et al., Ábel – MTA Kolozsvári Területi Biz., Kolozsvár, 2010, 215.

Buzás Miklós; Vass Erika: Két kép – Lozsád népi építészete, 1908, 2008 In: Acta Siculica 2010. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Méder Lóránt László, Sztáncsuj Sándor Jó, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2010, 579–588.

Csedő Károly: Szemelvények Páter Béla szakmai tevékenységéből In: Páter Béla emlékezete. Megemlékezés halálának 70. évfordulójára. Kolozsvár, 2008. június 20–22., szerk. Farkas Zoltán; Lázár László, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2010, 40–48.

Csetri Elek: Csendes Zoltán (1924-1959) In: Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Pál Judit; Sipos Gábor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2010, 47–52.

Deac, Dan: Trei statuete egiptene de tip ushabti din colecţia Muzeului Naţional Secuiesc din Sf. Gheorghe In: Acta Siculica 2010. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Méder Lóránt László, Sztáncsuj Sándor Jó, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2010, 219–225.

Demeter Éva: Hímzés Felsőrákosról, mintarajzok Alsórákosról, Vargyasról In: Acta Siculica 2010. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Méder Lóránt László, Sztáncsuj Sándor Jó, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2010, 515–522.

Dimény Attila: Kézdivásárhely polgári fejlődésének belső tényezői a 20. század közepéig In: Acta Siculica 2010. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Méder Lóránt László, Sztáncsuj Sándor Jó, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2010, 445–458.

Egyed Péter: Az erdélyi magyar filozófia egykor és ma In: Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Pál Judit; Sipos Gábor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2010, 369–376.

Farkas Zoltán: Páter Béla tudományos és tudománynépszerűsítő munkássága In: Páter Béla emlékezete. Megemlékezés halálának 70. évfordulójára. Kolozsvár, 2008. június 20–22., szerk. Farkas Zoltán; Lázár László, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2010, 10–17.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék