Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  2011: 342 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 331-342

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Bagyinszki Zoltán: Erdélyi templomok = Transylvanian churches = Kirchen in Siebenbürgen ford. Tatár Sarolta, Nelke Inge, TKK, Debrecen, 2011, 159.

Benkő Levente: Szárazajta Tortoma, Barót, 2011, 547.

Csorba Csaba: Erdélyi várak. Várak, várkastélyok, erődített várak, templomvárak fotó: Bagyinszki Zoltán; rajz: Bacsó István, Radu Oltean, TKK, Debrecen, 2011, 208.

Fleisz János: Nagyvárad várostörténete. Kismonográfia Sapientia Varadiensis Alapítvány, Nagyvárad, 2011, 303.

Keszeg Vilmos (szerk.): Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben. Iskola- és oktatástörténeti tanulmányok Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 275.

Kinda István: Hagyományok béklyójában. Tanulmányok a falusi életmódok és kényszerstratégiák témaköréből Székely Nemzeti Múzeum – Kriza János Néprajzi Társaság, Sepsiszentgyörgy – Kolozsvár, 2011, 328.

Komáromi László (szerk.): Az almánfalvi Niamessny család története és dr. Niamessny Mihály a XX. század közéletében közrem. Ozsváth György, Zlinszky János, Helikon, Bp., 2011, 760.

Kovács Zsolt; Sarkadi Nagy Emese; Weisz Attila (szerk.): Liber discipulorum. Tanumányok Kovács András 65. születésnapjára Erdélyi Múzeum-Egyesület – Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvá, Kolozsvár, 2011, 391.

Lázok János; Ungvári Zrínyi Ildikó (szerk.): Magyar nyelvű színészképzés Marosvásárhelyen 1954–2008 UArt Press, Marosvásárhely, 2011,

Ozsváth Gábor Dániel: Patakmalmok a Kárpát-medence keleti felében fényképek: Ozsváth Gábor Dániel; rajzok: Márffy János, O. Csegezi Mónika, Zakariás Attila, Terc, Bp., 2011, 232.

Sas Péter: A heraldikus Köpeczi Sebestyén József élete és munkássága I-II. Székely Nemzeti Múzeum – Pallas-Akadémia, Sepsiszentgyörgy – Csíkszereda, 2011, 623+646.

Szőcs Levente: 20. századi gyergyói népi önéletrajzok. Anépi önéletírás funkciói BBTE magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – Kriza J. Néprajzi , Kolozsvár, 2011, 247.

Brubaker, Rogers; Feischmidt Margit; Fox, John; Grancea, Liana: Nacionalista politika és hétköznapi etnicitás egy erdélyi városban ford. Berényi Gábor, Boris János, Károlyi Júlia, L’Harmattan, Bp., 2011, 461.

Balogh Judit: Székelyföldi karrierek. Az udvarhelyszéki nemesség hatalomszerzési lehetőségei a 16–17. században térképek: Elekes Tibor; mutatók: Varga István, L’Harmattan, Bp., 2011, 257.

Cziráki Zsuzsanna: Autonóm közösség és központi hatalom. Udvar, fejedelem és város viszonya a Bethlen-kori Brassóban ELTE, Bp., 2011, 268.

Gáll Erwin: Doboka-IV. vártérség templom körüli temetője. Régészeti adatok egy észak-erdélyi ispáni központ 11–13. századi fejlődéséhez = The churchyard cemetery in Dăbâca/Doboka, castle area 4. Archeological data on the developement of a North Transylvanian county ce rajz.: Apai Emese, Anca Bâlc; fképek: Apai Emese, Sergiu Odenie, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 162.

Kármán Gábor: Erdélyi külpolitika a vesztfáliai béke után L’Harmattan, Bp., 2011, 484.

Kazinczy Gábor (szerk.): Gr. Illésházy István nádor följegyzései, 1592–1603 és hidvégi Mikó Ferencz históriája, 1594–1613 Bíró Sámuel folytatásával Históriaantik Könyvesház, Bp., 2011, 331.

Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc I–III. Históriaantik Könyvesház, Bp., 2011, 646+672+736.

Oborni Teréz: Udvar, állam és kormányzat a kora újkori Erdélyben. Tanulmányok ELTE BTK TI Középkori és Kora-újkori M. Történeti Tansz. – Trans, Bp., 2011, 128.

Orbán János (szerk.): Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690–1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére Maros Megyei Múz. – EME, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 341.

Orbán János (szerk.): Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum-Egyesület, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 341.

Papp Klára: Az erdélyi Csákyak Erdélyi Múzeum-Egyesület – Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Kolozsvár – Debrecen, 2011, 444.

Persovits József: Heltai Gáspár, a kolozsvári könyvnyomtató előszó: Kelényi Ákos, Optima Téka, Bp., 2011, 78.

Pintér Tamás (szerk.): Katonaőseink nyomában. Nagyváradi és székesfehérvári katonai emlékek kutatása a Doberdón Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szerv., Székesfehérvár, 2011, 60.

Radvánszky Béla: Udvartartás és számadáskönyvek. Első kötet. Bethlen Gábor Fejedelem udvartartása Históriaantik Könyvesház, Bp., 2011, 414.

Szabó Péter: Az Erdélyi Fejedelemség önképe ELTE, Bp., 2011, 119.

Szádeczky-Kardoss Lajos: A székely nemzet története és alkotmánya Históriaantik Könyvesház, Bp., 2011, 400.

Szádeczky-Kardoss Lajos: Erdély és Mihály vajda története, 1595–1601. Oklevéltárral Históriaantik Könyvesház, Bp., 2011, 612.

Szilágyi Sándor: Felső-vadászi Rákóczy Zsigmond, 1622–1652 Históriaantik Könyvesház, Bp., 2011, 183.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék