Ádám Rebeka Nóra - Bándi Melissa - Bárdi Nándor - Hunyadi Attila
- Katona Zsuzsa - Kelemen Fruzsina - Kovács Szabolcs - Meister Róbert
- Nagy Klaudia - Nagy Tamás - Tusa Adorján

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2021
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  2011: 484 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 481-484

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzimELKH TK

Kisebbségkutató Intézet
NKFI 128848. sz. projekt
 


Bagyinszki Zoltán: Erdélyi templomok = Transylvanian churches = Kirchen in Siebenbürgen ford. Tatár Sarolta, Nelke Inge, TKK, Debrecen, 2011, 159.

Benkő Levente: Szárazajta Tortoma, Barót, 2011, 547.

Csorba Csaba: Erdélyi várak. Várak, várkastélyok, erődített várak, templomvárak fotó: Bagyinszki Zoltán; rajz: Bacsó István, Radu Oltean, TKK, Debrecen, 2011, 208.

Fleisz János: Nagyvárad várostörténete. Kismonográfia Sapientia Varadiensis Alapítvány, Nagyvárad, 2011, 303.

Keszeg Vilmos (szerk.): Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben. Iskola- és oktatástörténeti tanulmányok Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 275.

Kinda István: Hagyományok béklyójában. Tanulmányok a falusi életmódok és kényszerstratégiák témaköréből Székely Nemzeti Múzeum – Kriza János Néprajzi Társaság, Sepsiszentgyörgy – Kolozsvár, 2011, 328.

Komáromi László (szerk.): Az almánfalvi Niamessny család története és dr. Niamessny Mihály a XX. század közéletében közrem. Ozsváth György, Zlinszky János, Helikon, Bp., 2011, 760.

Kovács Zsolt; Sarkadi Nagy Emese; Weisz Attila (szerk.): Liber discipulorum. Tanumányok Kovács András 65. születésnapjára Erdélyi Múzeum-Egyesület – Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvá, Kolozsvár, 2011, 391.

Lázok János; Ungvári Zrínyi Ildikó (szerk.): Magyar nyelvű színészképzés Marosvásárhelyen 1954–2008 UArt Press, Marosvásárhely, 2011,

Ozsváth Gábor Dániel: Patakmalmok a Kárpát-medence keleti felében fényképek: Ozsváth Gábor Dániel; rajzok: Márffy János, O. Csegezi Mónika, Zakariás Attila, Terc, Bp., 2011, 232.

Sas Péter: A heraldikus Köpeczi Sebestyén József élete és munkássága I-II. Székely Nemzeti Múzeum – Pallas-Akadémia, Sepsiszentgyörgy – Csíkszereda, 2011, 623+646.

Szőcs Levente: 20. századi gyergyói népi önéletrajzok. Anépi önéletírás funkciói BBTE magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – Kriza J. Néprajzi , Kolozsvár, 2011, 247.

Brubaker, Rogers; Feischmidt Margit; Fox, John; Grancea, Liana: Nacionalista politika és hétköznapi etnicitás egy erdélyi városban ford. Berényi Gábor, Boris János, Károlyi Júlia, L’Harmattan, Bp., 2011, 461.

Balogh Judit: Székelyföldi karrierek. Az udvarhelyszéki nemesség hatalomszerzési lehetőségei a 16–17. században térképek: Elekes Tibor; mutatók: Varga István, L’Harmattan, Bp., 2011, 257.

Cziráki Zsuzsanna: Autonóm közösség és központi hatalom. Udvar, fejedelem és város viszonya a Bethlen-kori Brassóban ELTE, Bp., 2011, 268.

Gáll Erwin: Doboka-IV. vártérség templom körüli temetője. Régészeti adatok egy észak-erdélyi ispáni központ 11–13. századi fejlődéséhez = The churchyard cemetery in Dăbâca/Doboka, castle area 4. Archeological data on the developement of a North Transylvanian county ce rajz.: Apai Emese, Anca Bâlc; fképek: Apai Emese, Sergiu Odenie, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 162.

Kármán Gábor: Erdélyi külpolitika a vesztfáliai béke után L’Harmattan, Bp., 2011, 484.

Kazinczy Gábor (szerk.): Gr. Illésházy István nádor följegyzései, 1592–1603 és hidvégi Mikó Ferencz históriája, 1594–1613 Bíró Sámuel folytatásával Históriaantik Könyvesház, Bp., 2011, 331.

Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc I–III. Históriaantik Könyvesház, Bp., 2011, 646+672+736.

Oborni Teréz: Udvar, állam és kormányzat a kora újkori Erdélyben. Tanulmányok ELTE BTK TI Középkori és Kora-újkori M. Történeti Tansz. – Trans, Bp., 2011, 128.

Orbán János (szerk.): Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690–1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére Maros Megyei Múz. – EME, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 341.

Orbán János (szerk.): Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum-Egyesület, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 341.

Papp Klára: Az erdélyi Csákyak Erdélyi Múzeum-Egyesület – Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Kolozsvár – Debrecen, 2011, 444.

Persovits József: Heltai Gáspár, a kolozsvári könyvnyomtató előszó: Kelényi Ákos, Optima Téka, Bp., 2011, 78.

Pintér Tamás (szerk.): Katonaőseink nyomában. Nagyváradi és székesfehérvári katonai emlékek kutatása a Doberdón Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szerv., Székesfehérvár, 2011, 60.

Radvánszky Béla: Udvartartás és számadáskönyvek. Első kötet. Bethlen Gábor Fejedelem udvartartása Históriaantik Könyvesház, Bp., 2011, 414.

Szabó Péter: Az Erdélyi Fejedelemség önképe ELTE, Bp., 2011, 119.

Szádeczky-Kardoss Lajos: A székely nemzet története és alkotmánya Históriaantik Könyvesház, Bp., 2011, 400.

Szádeczky-Kardoss Lajos: Erdély és Mihály vajda története, 1595–1601. Oklevéltárral Históriaantik Könyvesház, Bp., 2011, 612.

Szilágyi Sándor: Felső-vadászi Rákóczy Zsigmond, 1622–1652 Históriaantik Könyvesház, Bp., 2011, 183.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék