Ádám Rebeka Nóra - Bándi Melissa - Bárdi Nándor - Hunyadi Attila
- Katona Zsuzsa - Kelemen Fruzsina - Kovács Szabolcs - Meister Róbert
- Nagy Klaudia - Nagy Tamás - Tusa Adorján

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2021
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  2011: 488 tétel lapozás: 1-30 ... 91-120 | 121-150 | 151-180 ... 481-488

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzimELKH TK

Kisebbségkutató Intézet
NKFI 128848. sz. projekt
 


Kovács Zsolt: "Effegies ad similiutudinem". A bécsi trinitáriusok kalászos feszületének erdélyi másolatai In: Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére, szerk. Orbán János, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum Egyesület, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 295–313.

Le Calloc'H, Bernard: Lloyd őrnagy elmesél Kőrösi Csomának egy érdekes történetet 1835 decemberének egyik estéjén In: Klárisok : tanulmánykötet Korompay Klára tiszteletére, szerk. Csiszár Gábor; Darvas Anikó, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, Bp., 2011, 230–234.

Marosi Ernő: Erdélyi Művészet: középkori és kora újkori struktúrák In: Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére, szerk. Orbán János, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum Egyesület, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 11–28.

Millei Rita: Illyés István zsoltárparafrázisai In: A zsoltár a régi magyar irodalomban : a Csurgón, 2007. május 24-27-én tartott konferencia előadásai, szerk. Petrőczi Éva; Szabó András, KRE – L'Harmattan, Bp., 2011, 279–301.

Nagy Gergely Domonkos: Az erzsébetvárosi örmény nagytemplom : térszervezés és struktúra In: Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére, szerk. Orbán János, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum Egyesület, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 73–84.

Nemes István: Reverzális-instrukció és vita a vegyes házasságokról az 1841-42. évi erdélyi diétán In: "Vidimus enim stellam eius..." : konferenciakötet, szerk. Szávay László, KRE – L'Harmattan, Bp., 2011, 293–300.

Nyárádi Zsolt; Rejtő András: Tordátfalva és egyháza (Adatok a 18–19. századi unitárius egyházközségi levéltári forrásokból) In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 227–256.

Oborni Teréz: Kettős függésben. Erdély államisága a XVI. században In: Udvar, állam és kormányzat a kora újkori Erdélyben. Tanulmányok, Oborni Teréz, ELTE BTK Középkori és Kora Újkori M. Történeti Tansz. – Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., Bp., 2011, 64–73.

Oborni Teréz: Tartományból ország. Erdélyi változások a 16. század első felében In: Udvar, állam és kormányzat a kora újkori Erdélyben. Tanulmányok, Oborni Teréz, ELTE BTK Középkori és Kora Újkori M. Történeti Tansz. – Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., Bp., 2011, 16–29.

Oborni Teréz: A gyalui szerződés In: Udvar, állam és kormányzat a kora újkori Erdélyben. Tanulmányok, Oborni Teréz, ELTE BTK Középkori és Kora Újkori M. Történeti Tansz. – Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., Bp., 2011, 52–63.

Oborni Teréz: Bornemissza Pál és Dobó István távozása Erdélyből (1556) In: Udvar, állam és kormányzat a kora újkori Erdélyben. Tanulmányok, Oborni Teréz, ELTE BTK Középkori és Kora Újkori M. Történeti Tansz. – Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., Bp., 2011, 74–85.

Oborni Teréz: Néhány megjegyzés a székely széki önkormányzat történetéhez. Miklósvárszék 1624. évi privilégiuma In: Udvar, állam és kormányzat a kora újkori Erdélyben. Tanulmányok, Oborni Teréz, ELTE BTK Középkori és Kora Újkori M. Történeti Tansz. – Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., Bp., 2011, 114–126.

Oborni Teréz: Erdély közjogi helyzete a speyeri szerződés után (1571-1575) In: Udvar, állam és kormányzat a kora újkori Erdélyben. Tanulmányok, Oborni Teréz, ELTE BTK Középkori és Kora Újkori M. Történeti Tansz. – Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., Bp., 2011, 86–100.

Oborni Teréz: Bethlen Gábor utasítása helytartójának, Bethlen Istvánnak, 1620 In: Udvar, állam és kormányzat a kora újkori Erdélyben. Tanulmányok, Oborni Teréz, ELTE BTK Középkori és Kora Újkori M. Történeti Tansz. – Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., Bp., 2011, 101–113.

Oborni Teréz: Izabella királyné erdélyi udvarának kezdetei (1541-1551) In: Udvar, állam és kormányzat a kora újkori Erdélyben. Tanulmányok, Oborni Teréz, ELTE BTK Középkori és Kora Újkori M. Történeti Tansz. – Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., Bp., 2011, 30–51.

Oborni Teréz: "Az udvarok a korral változnak". Kérdések, gondolatok az erdélyi fejedelmi udvar álla, és kormányzat összefüggéseiről In: Udvar, állam és kormányzat a kora újkori Erdélyben. Tanulmányok, Oborni Teréz, ELTE BTK Középkori és Kora Újkori M. Történeti Tansz. – Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., Bp., 2011, 5–15.

Oborni Teréz: "Zágon felé..." - egy székelyföldi falu-privilégium a 17. század elejéről In: Emlékkönyv Lisztóczky László hetvenedik születésnapjára, szerk. Fülöp Lajos, Konturs Kft., Gyöngyös, 2011, 167–177.

Oláh Anna: "Tanítani kell, de jól tanítani - mindent" : korszerű, komplex gyakorlati ismeretek oktatása Bolyai Farkas matematika-, fizika- és kémialeckéin In: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben : iskola- és oktatástörténeti tanulmányok, szerk. Keszeg Vilmos, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 194–213.

Olosz Katalin: Történetek a fehéregyházi Haller grófokról In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 659–666.

Orbán János: A Királyi Tábla első két Marosvásárhelyi székháza In: Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére, szerk. Orbán János, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum Egyesület, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 137–181.

Ősz Sándor Előd: Pataki István (1650 k. - 1750 k.) a "haldokló Erdély" lelkésztársadalmának reprezentatív alakja In: "Vidimus enim stellam eius..." : konferenciakötet, szerk. Szávay László, KRE – L'Harmattan, Bp., 2011, 312–322.

P. Kovács Klára: A szatmári vár alaprajzának lehetséges előképei és a Kárpát-medence kora újkori várépítészetére In: Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére, szerk. Orbán János, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum Egyesület, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 41–55.

Pál Emese: Egy brassói román oltárkészítő műhely a 19. századi Székelyföldön In: Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére, szerk. Orbán János, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum Egyesület, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 297–294.

Papp Júlia: Adatok Goró Lajos Itáliai régészeti kutatásaihoz és erdélyi hadmérnöki tevékenységéhez In: Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére, szerk. Orbán János, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum Egyesület, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 235–248.

Pénzes Tiborc Szabolcs: "Dicsérlec tégedet a poganyoc között uram..." : a Gilead Balsamuma zsoltárainak helye és szerepe Kemény János életművében In: A zsoltár a régi magyar irodalomban : a Csurgón, 2007. május 24-27-én tartott konferencia előadásai, szerk. Petrőczi Éva; Szabó András, KRE – L'Harmattan, Bp., 2011, 255–265.

Sebestyén Kálmán: Az erdélyi magyar népiskolák eredményessége a XVIII-XIX. század fordulóján a vizitációs jegyzőkönyvek tükrében In: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben : iskola- és oktatástörténeti tanulmányok, szerk. Keszeg Vilmos, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 19–26.

Szekeres Attila István: A sepsiszentgyörgyi állami levéltárban őrzött háromszéki armálisok címerei In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 375–384.

Szőcs János: Elemi oktatás Csíkszékben : 1571-1800 In: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben : iskola- és oktatástörténeti tanulmányok, szerk. Keszeg Vilmos, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 105–110.

Sztancs, Diana-Maria; Beldiman, Cornelius: Artefacte din materii dure animale aparţinând culturii Ariuşd-Cucuteni în colecţia Muzeului Naţional Secuiesc = Az Erősd-Cucuteni kultúra állati eredetű nyersanyagból készült tárgyai a Székely Nemzeti Múzeum gyűjteményében In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 127–167.

Terdik Szilveszter: Görög katolikus püspöki központ kiépítése Balázsfalván a 18. században In: Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére, szerk. Orbán János, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum Egyesület, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 85–115.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék