Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  2011: 342 tétel lapozás: 1-30 ... 271-300 | 301-330 | 331-342

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Demeter Csanád: Urbanizációs kísérletek Székelyföld elmaradott régióiban Pro Minoritate, 2011, 4, 83–103.

Ványolós Endre: Modern tér történetek Kelet-Európából Pro Minoritate, 2011, 4, 3–16.

Fosztó László: Hol a helye a romáknak az erdélyi egyházakban? Vallási intézmények és társadalmi integráció Pro Minoritate, 2011, 3, 113–122.

György V. Imola: A tér szimbolikus birtoklása Marosvásárhelyen Pro Minoritate, 2011, 4, 40–53.

Kántor Zoltán; Pászkán Zsolt: A határon túli románok és a románok státusztörvényei Pro Minoritate, 2011, 1, 70–81.

Lazăr, Marius: „A nők a sorozatokat, a férfiak a focit nézik". A kulturális fogyasztás módozatainak egy tipológiája Erdélyi Társadalom, 2011, 1–2., 9–36.

Nagy István: A lakossági hitelek és a válság hatása a hiteltörlesztésekre Romániában és Székelyföldön Pro Minoritate, 2011, 2, 3–24.

Péter László: "Kié itt a tér" A kolozsvári Főtér színeváltozásai egy diskurzuselemzés tükrében Pro Minoritate, 2011, 4, 17–39.

Sebestyén József: Az épített örökség településléptékű dokumentálása a Kárpát-medence magyarlakta térségeiben (1996 - 2009) Pro Minoritate, 2011, 4, 117–124.

Szabó Réka: Román és magyar – egyazon színpadon Erdélyi Társadalom, 2011, 1–2., 99–114.

Szele Áron; Tófalvi Zselyke: A nemzettest formálása. Állampolgárság és szavazati jog Romániában Pro Minoritate, 2011, 1, 61–69.

Kruppa Tamás: Gubernator aut Successor? Habsburg Miksa főherceg erdélyi kormányzóságának terve 1597–1602 Acta historiae litterarum Hungaricarum, 2011, -, 265–280.

Kruppa Tamás: Szenci Molnár Albert erdélyi tartózkodásához Acta historiae litterarum Hungaricarum, 2011, -, 463–469.

Császár Melinda: A státusztörvény végrehajtásának romániai tapasztalatai Pro Minoritate, 2011, 1, 38–60.

Toma Stefánia: A túlcsordult teli pohár és az etnikai konfliktusok esete Romániában Pro Minoritate, 2011, 3, 123–143.

Antos Balázs: A "negyvennyolcológusok" új kézikönyve [Hermann Róbert: Negyvennyolcas történetünk mai állása. Budapest, Magyar Napló Kiadó, 2011, 298 p.] Aetas, 2011, 4., 216–220.

Deák Ferenc Loránd: Kézdiszentléleki breviárium Kézdiszentléleki breviárium. Kézdivásárhely, Ambrózia, 2009.] Székelyföld, 2011, 7., 162–165.

Elekes Tibor: Erdély történetének atlasza [Bereznay András: Erdély történetének atlasza. Pozsony, Méry Ratio Kiadó, 2011.] Székelyföld, 2011, 12., 157–158.

Mogyorósi Ágnes: Új könyv a Gyimesi népi vallásosságról [„Vannak csodák, csak észre kell venni.” Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Szerk. Pócs Éva. L’Harmattan - PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest 2008. (Studia Ethnologica Hungarica V Erdélyi Múzeum, 2011, 1., 217–219.

Radó Bálint: Kálvin és a reformátusság Magyarországon és Erdélyben. Helvét hitvallás, etnikum és politika a 16. századtól 1918-ig [Fata, Márta; Schindling, Anton (szerk.): Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen. Helvetisches Bekenntnis, Ethnie und Politi Századok, 2011, 4., 1036–1040.

Vajda Tamás: Egyetemtörténet új megvilágításban [Szögi László; Varga Júlia: A Szegedi Tudományegyetem és elődei története I. A Báthory-egyetemtől a Kolozsvári Tudományegyetemig 1581–1872. Szeged, Szegedi Egyetemi Kiadó, 2011, 385 p.] Aetas, 2011, 4., 203–207.

Nagy Levente: A misszionáriusok purgatóriuma. Ellenreformáció a román vajdaságokban a 17. században [Barbu, Violeta: Purgatoriul misionarilor. Contrareforma in Țăriile Române în secolul al XVII-lea. București, Academiei Române, 2008, 770 p.] Századok, 2011, 5., 1305–1311.

Rotár Krisztina: Politikusi portré a '48-as román forradalomból [Berindei, Dan: Bălcescu. Bukarest, Editura Historia, 2008, 384 p.] Aetas, 2011, 1., 227–230.

Fodor János: Kötet Marosvásárhely történetéből. [Pál-Antal Sándor: Marosvásárhely története I. A kezdetektől 1848-ig. Mentor Kiadó, Marosvásárhely 2009. 384 p.] Erdélyi Múzeum, 2011, 3–4., 188–190.

G. Etényi Nóra: Ízek és illatok kultúrtörténete [Csoma Zsigmond: Késő reneszánsz, kora újkori kertek és borok Erdélyben. Budapest, Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Agroinform Kiadó, 2009, 256 p.] Aetas, 2011, 2., 178–183.

Ilyefalvi Emese: Művelődéstörténeti monográfia a csíksomlyói misztériumdrámák forrásairól. [ Medgyesy S. Norbert: A csíksomlyói ferences misztériumdrámák forrásai, művelődés- és lelkiségtörténeti háttere. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar–Magyarok Nag Erdélyi Múzeum, 2011, 1., 236–239.

Kopeczny Zsuzsanna: [Petrovics István: A középkori Temesvár. Fejezetek a Bega-parti város 1552 előtti történetéből. Szeged, JATEPress, 2008, 165 p.] Századok, 2011, 2., 500–505.

Szántay Antal: [Berlász Jenő: Erdélyi jobbágyság – magyar gazdaság. Budapest, Argumentum Kiadó, 2010, 331 p.] Századok, 2011, 1., 237–239.

Urbán Aladár: [Benkő Samu (szerk.): Documenta neglecta Az 1848. évi erdélyi forradalom forrásait publikáló román akadémiai kiadványból kihagyott iratok 1848. március 4. – 1848. július 26. Budapest, Magyar Országos Levéltár, 2008, 457 p.] Századok, 2011, 3., 777–779.

Cieger András: [Pál Judit: Unió vagy „unificáltatás"? Erdély uniója és a királyi biztos működése (1867-1872) Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2010, 496 p.] Századok, 2011, 6., 1557–1558.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék