Ádám Rebeka Nóra - Bándi Melissa - Bárdi Nándor - Hunyadi Attila
- Katona Zsuzsa - Kelemen Fruzsina - Kovács Szabolcs - Meister Róbert
- Nagy Klaudia - Nagy Tamás - Tusa Adorján

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2021
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  2011: 484 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 ... 481-484

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzimELKH TK

Kisebbségkutató Intézet
NKFI 128848. sz. projekt
 


Novák Csaba Zoltán : Clopotul amuţit: Pálfi Géza-o viaţă supravegheată de Securitate Bodeanu, Denisa , Pro Print Könyvkiadó , Csíkszereda , 2011, 282.

Orbán János : Stílusok, művek, mesterek: Erdély művészete 1690–1848 között: Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére Erdélyi Múzeum Egyesület, Maros Megyei Múzeum , Kolozsvár–Marosvásárhely , 2011, 341.

Orbán Zsolt : A székelység története. Kézikönyv és tankönyv az általános iskolák VI. és VII. osztályai (valamint minden érdeklődő) számára). Ferencz S. Alpár; Hermann Gusztáv Mihály; Novák Károly István , Magánkiadás/ Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Hargita Megye Tanácsa , Csíkszereda Székelyudvarhely , 2011/2012, 173.

Pakot Levente : Egyéni életutak, családok, közösségek. Székelyföldi falusi társadalmak dinamikája a 19. század második felében. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar , Budapest , 2011, 302.

Sárándi Tamás : A második bécsi döntés, 1940. augusztus 30. Előzmények és következmények című tudományos konferencián elhangzott előadások, Szatmárnémeti 2010. szeptember 2-3 [Materialele simpozionului stiintific. Al II-lea Arbitraj de la Viena din 30 august 1940. Antecedente si consecinte Satu Mare 2-3 septembrie 2010] L. Balogh Béni; Grad, Cornel; Trașcă, Ottmar , Szatmár Megyei Múzeum , Szatmárnémeti , 2011, 256.

Sárándi Tamás : Călătorii peste graniţă de la Szabolcs la Carei. Utazások a határon át Szabolcstól Nagykárolyig. Travels Through the border from Szabolcs to Carei .Reisen durch die grenzen von Szabolcs bis Carei Jenei Ildikó; Iegar, Diana; Ulrich Attila; Madár Ximena; Szőcs Péter Levente (szerk.) , Szatmár Megyei Múzeum , Szatmárnémeti , 2011, 63.

Bernád Rita; Pénzes Lóránd: A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Sepsiszentgyörgyi Gyűjtőlevéltára In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 393–408.

Bodó Csanád: A magyar rokonsági terminológia változásáról Moldvában In: Klárisok : tanulmánykötet Korompay Klára tiszteletére, szerk. Csiszár Gábor; Darvas Anikó, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, Bp., 2011, 53–62.

Boldizsár Zeyk Imre: Adatok Kalotaszeg magyar oktatás- és iskolatörténetéhez In: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben : iskola- és oktatástörténeti tanulmányok, szerk. Keszeg Vilmos, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 27–56.

Bura László: Szatmárnémeti 1948-ban létesített magyar tannyelvű állami középiskolájának hat évtizede In: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben : iskola- és oktatástörténeti tanulmányok, szerk. Keszeg Vilmos, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 135–142.

Bura László: Szatmár utcaneveinek alakulása In: Romániai magyar évkönyv 2009–2010, szerk. Bodó Barna, Fundația DIASPORA, Temesvár – Kolozsvár, 2011, 291–305.

Dimény Attila: A kézdivásárhelyi polgárság egyesületi élete a 19. század második felétől a 20. század közepéig In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 511–541.

Dimény Haszmann Orsolya: Végh Antal emlékezete In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 593–612.

Egyed Ákos: Erdélyi Múzeum-Egyesület In: Romániai magyar évkönyv 2009–2010, szerk. Bodó Barna, Fundația DIASPORA, Temesvár – Kolozsvár, 2011, 309–334.

Farkas Aladár: Másfél évszázados a borszéki oktatás In: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben : iskola- és oktatástörténeti tanulmányok, szerk. Keszeg Vilmos, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 111–134.

Furu Árpád: „A szent vallás és az virtus virágozzék áldás s a békesség e fal közt lakozzék” – Évszámos házfeliratok Torockón In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 699–708.

Gaal György: Diákkörök és -egyesületek a XX. századi kolozsvári Unitárius Kollégiumban : 1900-1948 In: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben : iskola- és oktatástörténeti tanulmányok, szerk. Keszeg Vilmos, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 166–175.

Garda B. Dezső: A gyergyói iskolák történetéből a XX. század második évtizedéig In: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben : iskola- és oktatástörténeti tanulmányok, szerk. Keszeg Vilmos, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 85–104.

Géci Róbert: A kolozsvári Főtér - jelkép, legitimizáció és szimbolikus térfoglalás In: Geográfiai folyamatok térben és időben : tanulmánykötet Dr. Hanusz Árpád 65. születésnapja tiszteletére, szerk. Kókai Sándor, Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar Turizmus és Földrajztudományi Intézete, Nyíregyháza, 2011, 225–233.

Kinda István: Egy száztíz esztendős vőfélykönyv Erdővidékről In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 653–658.

Kókai Sándor: Adatok a Bánság vallási összetételéhez In: Geográfiai folyamatok térben és időben : tanulmánykötet Dr. Hanusz Árpád 65. születésnapja tiszteletére, szerk. Kókai Sándor, Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar Turizmus és Földrajztudományi Intézete, Nyíregyháza, 2011, 289–300.

Kovács András: B. Nagy Margit művészettörténész : Gyoma 1928. május 4. - 2007. március 4. In: Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére, szerk. Orbán János, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum Egyesület, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 323–330.

Orbán János: "...Kutató előtt nincsenek kitaposott utak" : B. Nagy Margit és Erdély 1690-1848 közötti művészetének feltárása In: Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére, szerk. Orbán János, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum Egyesület, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 7–10.

Ozsváth Imola: Néptanítók néprajzi munkássága In: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben : iskola- és oktatástörténeti tanulmányok, szerk. Keszeg Vilmos, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 224–263.

Róth Andás Lajos: Iskolatörténeti rekonstrukciós adatbázis - az iskolai értesítő In: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben : iskola- és oktatástörténeti tanulmányok, szerk. Keszeg Vilmos, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 9–18.

Szőcs Levente: A népi önéletrajz funkciói In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 635–652.

Szőcsné Gazda Enikő: A Zathureczky család székelyföldi ága a 19. században. Gazdaság- és mentalitástörténeti vázlat In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 283–296.

Vajda András: A szakrális ter(ek) íráshasználata Sáromberkén In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 687–698.

Vida Tekei Erika: A Marosvásárhelyi Ev. Református Kollégium történetének története In: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben : iskola- és oktatástörténeti tanulmányok, szerk. Keszeg Vilmos, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 152–167.

Zăgreanu, Radu Iustinian: Roman lamps in the collection of Székely National Museum = Római mécsesek a Székely Nemzeti Múzeum gyűjteményében In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 169–176.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék